Konjugation zu «pertrahere, pertrahō, pertrāxī, pertractum»

Konjugation zu «pertrahere, pertrahō, pertrāxī, pertractum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
pertrah‑o
pertrah‑a‑m
pertrah‑eba‑m
pertrahe‑re‑m
pertrah‑a‑m
2. Pers. Sg.
pertrah‑i‑s
pertrah‑a‑s
pertrah‑eba‑s
pertrahe‑re‑s
pertrah‑e‑s
3. Pers. Sg.
pertrah‑i‑t
pertrah‑a‑t
pertrah‑eba‑t
pertrahe‑re‑t
pertrah‑e‑t
1. Pers. Pl.
pertrah‑i‑mus
pertrah‑a‑mus
pertrah‑eba‑mus
pertrahe‑re‑mus
pertrah‑e‑mus
2. Pers. Pl.
pertrah‑i‑tis
pertrah‑a‑tis
pertrah‑eba‑tis
pertrahe‑re‑tis
pertrah‑e‑tis
3. Pers. Pl.
pertrah‑u‑nt
pertrah‑a‑nt
pertrah‑eba‑nt
pertrahe‑re‑nt
pertrah‑e‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
pertrah‑or
pertrah‑a‑r
pertrah‑eba‑r
pertrahe‑re‑r
pertrah‑a‑r
2. Pers. Sg.
pertrah‑e‑ris
pertrah‑a‑ris, pertrah‑a‑re
pertrah‑eba‑ris, pertrah‑eba‑re
pertrahe‑re‑ris, pertrahe‑re‑re
pertrah‑e‑ris, pertrah‑e‑re
3. Pers. Sg.
pertrah‑i‑tur
pertrah‑a‑tur
pertrah‑eba‑tur
pertrahe‑re‑tur
pertrah‑e‑tur
1. Pers. Pl.
pertrah‑i‑mur
pertrah‑a‑mur
pertrah‑eba‑mur
pertrahe‑re‑mur
pertrah‑e‑mur
2. Pers. Pl.
pertrah‑i‑mini
pertrah‑a‑mini
pertrah‑eba‑mini
pertrahe‑re‑mini
pertrah‑e‑mini
3. Pers. Pl.
pertrah‑u‑ntur
pertrah‑a‑ntur
pertrah‑eba‑ntur
pertrahe‑re‑ntur
pertrah‑e‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
pertrax‑i
pertrax‑eri‑m
pertrax‑era‑m
pertrax‑isse‑m
pertrax‑ero
2. Pers. Sg.
pertrax‑isti
pertrax‑eri‑s
pertrax‑era‑s
pertrax‑isse‑s
pertrax‑eris
3. Pers. Sg.
pertrax‑it
pertrax‑eri‑t
pertrax‑era‑t
pertrax‑isse‑t
pertrax‑erit
1. Pers. Pl.
pertrax‑imus
pertrax‑eri‑mus
pertrax‑era‑mus
pertrax‑isse‑mus
pertrax‑erimus
2. Pers. Pl.
pertrax‑istis
pertrax‑eri‑tis
pertrax‑era‑tis
pertrax‑isse‑tis
pertrax‑eritis
3. Pers. Pl.
pertrax‑erunt, pertrax‑ere
pertrax‑eri‑nt
pertrax‑era‑nt
pertrax‑isse‑nt
pertrax‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
pertract‑us sum
pertract‑us sim
pertract‑us eram
pertract‑us essem
pertract‑us ero
2. Pers. Sg.
pertract‑us es
pertract‑us sis
pertract‑us eras
pertract‑us esses
pertract‑us eris
3. Pers. Sg.
pertract‑us est
pertract‑us sit
pertract‑us erat
pertract‑us esset
pertract‑us erit
1. Pers. Pl.
pertract‑i sumus
pertract‑i simus
pertract‑i eramus
pertract‑i essemus
pertract‑i erimus
2. Pers. Pl.
pertract‑i estis
pertract‑i sitis
pertract‑i eratis
pertract‑i essetis
pertract‑i eritis
3. Pers. Pl.
pertract‑i sunt
pertract‑i sint
pertract‑i erant
pertract‑i essent
pertract‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
pertrahens pertrahentis
Part. Fut. Akt.
pertracturus a um
Part. Perf. Pass.
pertractus a um
Gerundium
pertrahe‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
pertrahendus a um, pertrahundus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
pertrahe
pertrah‑i‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
pertrahere
pertrah‑i, pertrah‑ier
Infinitiv Perf.
pertrax‑isse
pertract‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
pertractur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
pertract‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
pertrahens
pertrahens
pertrahens
Gen. Sg.
pertrahent‑is
pertrahent‑is
pertrahent‑is
Dat. Sg.
pertrahent‑i
pertrahent‑i
pertrahent‑i
Akk. Sg.
pertrahent‑em
pertrahent‑em
pertrahens
Abl. Sg.
pertrahent‑e
pertrahent‑e
pertrahent‑e
Nom. Pl.
pertrahent‑es
pertrahent‑es
pertrahent‑ia
Gen. Pl.
pertrahent‑ium
pertrahent‑ium
pertrahent‑ium
Dat. Pl.
pertrahent‑ibus
pertrahent‑ibus
pertrahent‑ibus
Akk. Pl.
pertrahent‑es, pertrahent‑is
pertrahent‑es, pertrahent‑is
pertrahent‑ia
Abl. Pl.
pertrahent‑ibus
pertrahent‑ibus
pertrahent‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
pertract‑us
pertract‑a
pertract‑um
Gen. Sg.
pertract‑i
pertract‑ae
pertract‑i
Dat. Sg.
pertract‑o
pertract‑ae
pertract‑o
Akk. Sg.
pertract‑um
pertract‑am
pertract‑um
Abl. Sg.
pertract‑o
pertract‑a
pertract‑o
Nom. Pl.
pertract‑i
pertract‑ae
pertract‑a
Gen. Pl.
pertract‑orum
pertract‑arum
pertract‑orum
Dat. Pl.
pertract‑is
pertract‑is
pertract‑is
Akk. Pl.
pertract‑os
pertract‑as
pertract‑a
Abl. Pl.
pertract‑is
pertract‑is
pertract‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
pertractur‑us
pertractur‑a
pertractur‑um
Gen. Sg.
pertractur‑i
pertractur‑ae
pertractur‑i
Dat. Sg.
pertractur‑o
pertractur‑ae
pertractur‑o
Akk. Sg.
pertractur‑um
pertractur‑am
pertractur‑um
Abl. Sg.
pertractur‑o
pertractur‑a
pertractur‑o
Nom. Pl.
pertractur‑i
pertractur‑ae
pertractur‑a
Gen. Pl.
pertractur‑orum
pertractur‑arum
pertractur‑orum
Dat. Pl.
pertractur‑is
pertractur‑is
pertractur‑is
Akk. Pl.
pertractur‑os
pertractur‑as
pertractur‑a
Abl. Pl.
pertractur‑is
pertractur‑is
pertractur‑is

Gerundium

Gen.
pertrahe‑ndi
Dat.
pertrahe‑ndo
Akk.
pertrahe‑ndum
Abl.
pertrahe‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
pertrahend‑us, pertrahund‑us
pertrahend‑a, pertrahund‑a
pertrahend‑um, pertrahund‑um
Gen. Sg.
pertrahend‑i, pertrahund‑i
pertrahend‑ae, pertrahund‑ae
pertrahend‑i, pertrahund‑i
Dat. Sg.
pertrahend‑o, pertrahund‑o
pertrahend‑ae, pertrahund‑ae
pertrahend‑o, pertrahund‑o
Akk. Sg.
pertrahend‑um, pertrahund‑um
pertrahend‑am, pertrahund‑am
pertrahend‑um, pertrahund‑um
Abl. Sg.
pertrahend‑o, pertrahund‑o
pertrahend‑a, pertrahund‑a
pertrahend‑o, pertrahund‑o
Nom. Pl.
pertrahend‑i, pertrahund‑i
pertrahend‑ae, pertrahund‑ae
pertrahend‑a, pertrahund‑a
Gen. Pl.
pertrahend‑orum, pertrahund‑orum
pertrahend‑arum, pertrahund‑arum
pertrahend‑orum, pertrahund‑orum
Dat. Pl.
pertrahend‑is, pertrahund‑is
pertrahend‑is, pertrahund‑is
pertrahend‑is, pertrahund‑is
Akk. Pl.
pertrahend‑os, pertrahund‑os
pertrahend‑as, pertrahund‑as
pertrahend‑a, pertrahund‑a
Abl. Pl.
pertrahend‑is, pertrahund‑is
pertrahend‑is, pertrahund‑is
pertrahend‑is, pertrahund‑is