Konjugation zu «vēlāre, vēlō, vēlāvī, vēlātum»

Konjugation zu «vēlāre, vēlō, vēlāvī, vēlātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
vel‑o
vel‑e‑m
vela‑ba‑m
vela‑re‑m
vela‑b‑o
2. Pers. Sg.
vela‑s
vel‑e‑s
vela‑ba‑s
vela‑re‑s
vela‑bi‑s
3. Pers. Sg.
vela‑t
vel‑e‑t
vela‑ba‑t
vela‑re‑t
vela‑bi‑t
1. Pers. Pl.
vela‑mus
vel‑e‑mus
vela‑ba‑mus
vela‑re‑mus
vela‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
vela‑tis
vel‑e‑tis
vela‑ba‑tis
vela‑re‑tis
vela‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
vela‑nt
vel‑e‑nt
vela‑ba‑nt
vela‑re‑nt
vela‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
vel‑or
vel‑e‑r
vela‑ba‑r
vela‑re‑r
vela‑b‑or
2. Pers. Sg.
vela‑ris
vel‑e‑ris, vel‑e‑re
vela‑ba‑ris, vela‑ba‑re
vela‑re‑ris, vela‑re‑re
vela‑be‑ris, vela‑be‑re
3. Pers. Sg.
vela‑tur
vel‑e‑tur
vela‑ba‑tur
vela‑re‑tur
vela‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
vela‑mur
vel‑e‑mur
vela‑ba‑mur
vela‑re‑mur
vela‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
vela‑mini
vel‑e‑mini
vela‑ba‑mini
vela‑re‑mini
vela‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
vela‑ntur
vel‑e‑ntur
vela‑ba‑ntur
vela‑re‑ntur
vela‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
velav‑i
velav‑eri‑m
velav‑era‑m
velav‑isse‑m
velav‑ero
2. Pers. Sg.
velav‑isti
velav‑eri‑s
velav‑era‑s
velav‑isse‑s
velav‑eris
3. Pers. Sg.
velav‑it
velav‑eri‑t
velav‑era‑t
velav‑isse‑t
velav‑erit
1. Pers. Pl.
velav‑imus
velav‑eri‑mus
velav‑era‑mus
velav‑isse‑mus
velav‑erimus
2. Pers. Pl.
velav‑istis
velav‑eri‑tis
velav‑era‑tis
velav‑isse‑tis
velav‑eritis
3. Pers. Pl.
velav‑erunt, velav‑ere
velav‑eri‑nt
velav‑era‑nt
velav‑isse‑nt
velav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
velat‑us sum
velat‑us sim
velat‑us eram
velat‑us essem
velat‑us ero
2. Pers. Sg.
velat‑us es
velat‑us sis
velat‑us eras
velat‑us esses
velat‑us eris
3. Pers. Sg.
velat‑us est
velat‑us sit
velat‑us erat
velat‑us esset
velat‑us erit
1. Pers. Pl.
velat‑i sumus
velat‑i simus
velat‑i eramus
velat‑i essemus
velat‑i erimus
2. Pers. Pl.
velat‑i estis
velat‑i sitis
velat‑i eratis
velat‑i essetis
velat‑i eritis
3. Pers. Pl.
velat‑i sunt
velat‑i sint
velat‑i erant
velat‑i essent
velat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
velans velantis
Part. Fut. Akt.
velaturus a um
Part. Perf. Pass.
velatus a um
Gerundium
vela‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
velandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
vela
vela‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
velare
vela‑ri, vela‑rier
Infinitiv Perf.
velav‑isse
velat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
velatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
velat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
velans
velans
velans
Gen. Sg.
velant‑is
velant‑is
velant‑is
Dat. Sg.
velant‑i
velant‑i
velant‑i
Akk. Sg.
velant‑em
velant‑em
velans
Abl. Sg.
velant‑e
velant‑e
velant‑e
Nom. Pl.
velant‑es
velant‑es
velant‑ia
Gen. Pl.
velant‑ium
velant‑ium
velant‑ium
Dat. Pl.
velant‑ibus
velant‑ibus
velant‑ibus
Akk. Pl.
velant‑es, velant‑is
velant‑es, velant‑is
velant‑ia
Abl. Pl.
velant‑ibus
velant‑ibus
velant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
velat‑us
velat‑a
velat‑um
Gen. Sg.
velat‑i
velat‑ae
velat‑i
Dat. Sg.
velat‑o
velat‑ae
velat‑o
Akk. Sg.
velat‑um
velat‑am
velat‑um
Abl. Sg.
velat‑o
velat‑a
velat‑o
Nom. Pl.
velat‑i
velat‑ae
velat‑a
Gen. Pl.
velat‑orum
velat‑arum
velat‑orum
Dat. Pl.
velat‑is
velat‑is
velat‑is
Akk. Pl.
velat‑os
velat‑as
velat‑a
Abl. Pl.
velat‑is
velat‑is
velat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
velatur‑us
velatur‑a
velatur‑um
Gen. Sg.
velatur‑i
velatur‑ae
velatur‑i
Dat. Sg.
velatur‑o
velatur‑ae
velatur‑o
Akk. Sg.
velatur‑um
velatur‑am
velatur‑um
Abl. Sg.
velatur‑o
velatur‑a
velatur‑o
Nom. Pl.
velatur‑i
velatur‑ae
velatur‑a
Gen. Pl.
velatur‑orum
velatur‑arum
velatur‑orum
Dat. Pl.
velatur‑is
velatur‑is
velatur‑is
Akk. Pl.
velatur‑os
velatur‑as
velatur‑a
Abl. Pl.
velatur‑is
velatur‑is
velatur‑is

Gerundium

Gen.
vela‑ndi
Dat.
vela‑ndo
Akk.
vela‑ndum
Abl.
vela‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
veland‑us
veland‑a
veland‑um
Gen. Sg.
veland‑i
veland‑ae
veland‑i
Dat. Sg.
veland‑o
veland‑ae
veland‑o
Akk. Sg.
veland‑um
veland‑am
veland‑um
Abl. Sg.
veland‑o
veland‑a
veland‑o
Nom. Pl.
veland‑i
veland‑ae
veland‑a
Gen. Pl.
veland‑orum
veland‑arum
veland‑orum
Dat. Pl.
veland‑is
veland‑is
veland‑is
Akk. Pl.
veland‑os
veland‑as
veland‑a
Abl. Pl.
veland‑is
veland‑is
veland‑is