Konjugation zu «perōrāre, perōrō, perōrāvī, perōrātum»

Konjugation zu «perōrāre, perōrō, perōrāvī, perōrātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
peror‑o
peror‑e‑m
perora‑ba‑m
perora‑re‑m
perora‑b‑o
2. Pers. Sg.
perora‑s
peror‑e‑s
perora‑ba‑s
perora‑re‑s
perora‑bi‑s
3. Pers. Sg.
perora‑t
peror‑e‑t
perora‑ba‑t
perora‑re‑t
perora‑bi‑t
1. Pers. Pl.
perora‑mus
peror‑e‑mus
perora‑ba‑mus
perora‑re‑mus
perora‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
perora‑tis
peror‑e‑tis
perora‑ba‑tis
perora‑re‑tis
perora‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
perora‑nt
peror‑e‑nt
perora‑ba‑nt
perora‑re‑nt
perora‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
peror‑or
peror‑e‑r
perora‑ba‑r
perora‑re‑r
perora‑b‑or
2. Pers. Sg.
perora‑ris
peror‑e‑ris, peror‑e‑re
perora‑ba‑ris, perora‑ba‑re
perora‑re‑ris, perora‑re‑re
perora‑be‑ris, perora‑be‑re
3. Pers. Sg.
perora‑tur
peror‑e‑tur
perora‑ba‑tur
perora‑re‑tur
perora‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
perora‑mur
peror‑e‑mur
perora‑ba‑mur
perora‑re‑mur
perora‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
perora‑mini
peror‑e‑mini
perora‑ba‑mini
perora‑re‑mini
perora‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
perora‑ntur
peror‑e‑ntur
perora‑ba‑ntur
perora‑re‑ntur
perora‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
perorav‑i
perorav‑eri‑m
perorav‑era‑m
perorav‑isse‑m
perorav‑ero
2. Pers. Sg.
perorav‑isti
perorav‑eri‑s
perorav‑era‑s
perorav‑isse‑s
perorav‑eris
3. Pers. Sg.
perorav‑it
perorav‑eri‑t
perorav‑era‑t
perorav‑isse‑t
perorav‑erit
1. Pers. Pl.
perorav‑imus
perorav‑eri‑mus
perorav‑era‑mus
perorav‑isse‑mus
perorav‑erimus
2. Pers. Pl.
perorav‑istis
perorav‑eri‑tis
perorav‑era‑tis
perorav‑isse‑tis
perorav‑eritis
3. Pers. Pl.
perorav‑erunt, perorav‑ere
perorav‑eri‑nt
perorav‑era‑nt
perorav‑isse‑nt
perorav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
perorat‑us sum
perorat‑us sim
perorat‑us eram
perorat‑us essem
perorat‑us ero
2. Pers. Sg.
perorat‑us es
perorat‑us sis
perorat‑us eras
perorat‑us esses
perorat‑us eris
3. Pers. Sg.
perorat‑us est
perorat‑us sit
perorat‑us erat
perorat‑us esset
perorat‑us erit
1. Pers. Pl.
perorat‑i sumus
perorat‑i simus
perorat‑i eramus
perorat‑i essemus
perorat‑i erimus
2. Pers. Pl.
perorat‑i estis
perorat‑i sitis
perorat‑i eratis
perorat‑i essetis
perorat‑i eritis
3. Pers. Pl.
perorat‑i sunt
perorat‑i sint
perorat‑i erant
perorat‑i essent
perorat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
perorans perorantis
Part. Fut. Akt.
peroraturus a um
Part. Perf. Pass.
peroratus a um
Gerundium
perora‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
perorandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
perora
perora‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.
perora‑nto

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
perorare
perora‑ri, perora‑rier
Infinitiv Perf.
perorav‑isse
perorat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
peroratur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
perorat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
perorans
perorans
perorans
Gen. Sg.
perorant‑is
perorant‑is
perorant‑is
Dat. Sg.
perorant‑i
perorant‑i
perorant‑i
Akk. Sg.
perorant‑em
perorant‑em
perorans
Abl. Sg.
perorant‑e
perorant‑e
perorant‑e
Nom. Pl.
perorant‑es
perorant‑es
perorant‑ia
Gen. Pl.
perorant‑ium
perorant‑ium
perorant‑ium
Dat. Pl.
perorant‑ibus
perorant‑ibus
perorant‑ibus
Akk. Pl.
perorant‑es, perorant‑is
perorant‑es, perorant‑is
perorant‑ia
Abl. Pl.
perorant‑ibus
perorant‑ibus
perorant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
perorat‑us
perorat‑a
perorat‑um
Gen. Sg.
perorat‑i
perorat‑ae
perorat‑i
Dat. Sg.
perorat‑o
perorat‑ae
perorat‑o
Akk. Sg.
perorat‑um
perorat‑am
perorat‑um
Abl. Sg.
perorat‑o
perorat‑a
perorat‑o
Nom. Pl.
perorat‑i
perorat‑ae
perorat‑a
Gen. Pl.
perorat‑orum
perorat‑arum
perorat‑orum
Dat. Pl.
perorat‑is
perorat‑is
perorat‑is
Akk. Pl.
perorat‑os
perorat‑as
perorat‑a
Abl. Pl.
perorat‑is
perorat‑is
perorat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
peroratur‑us
peroratur‑a
peroratur‑um
Gen. Sg.
peroratur‑i
peroratur‑ae
peroratur‑i
Dat. Sg.
peroratur‑o
peroratur‑ae
peroratur‑o
Akk. Sg.
peroratur‑um
peroratur‑am
peroratur‑um
Abl. Sg.
peroratur‑o
peroratur‑a
peroratur‑o
Nom. Pl.
peroratur‑i
peroratur‑ae
peroratur‑a
Gen. Pl.
peroratur‑orum
peroratur‑arum
peroratur‑orum
Dat. Pl.
peroratur‑is
peroratur‑is
peroratur‑is
Akk. Pl.
peroratur‑os
peroratur‑as
peroratur‑a
Abl. Pl.
peroratur‑is
peroratur‑is
peroratur‑is

Gerundium

Gen.
perora‑ndi
Dat.
perora‑ndo
Akk.
perora‑ndum
Abl.
perora‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
perorand‑us
perorand‑a
perorand‑um
Gen. Sg.
perorand‑i
perorand‑ae
perorand‑i
Dat. Sg.
perorand‑o
perorand‑ae
perorand‑o
Akk. Sg.
perorand‑um
perorand‑am
perorand‑um
Abl. Sg.
perorand‑o
perorand‑a
perorand‑o
Nom. Pl.
perorand‑i
perorand‑ae
perorand‑a
Gen. Pl.
perorand‑orum
perorand‑arum
perorand‑orum
Dat. Pl.
perorand‑is
perorand‑is
perorand‑is
Akk. Pl.
perorand‑os
perorand‑as
perorand‑a
Abl. Pl.
perorand‑is
perorand‑is
perorand‑is