Konjugation zu «pūtēre, pūteō, pūtuī,-»

Konjugation zu «pūtēre, pūteō, pūtuī,-»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
pute‑o
pute‑a‑m
pute‑ba‑m
pute‑re‑m
pute‑b‑o
2. Pers. Sg.
pute‑s
pute‑a‑s
pute‑ba‑s
pute‑re‑s
pute‑bi‑s
3. Pers. Sg.
pute‑t
pute‑a‑t
pute‑ba‑t
pute‑re‑t
pute‑bi‑t
1. Pers. Pl.
pute‑mus
pute‑a‑mus
pute‑ba‑mus
pute‑re‑mus
pute‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
pute‑tis
pute‑a‑tis
pute‑ba‑tis
pute‑re‑tis
pute‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
pute‑nt
pute‑a‑nt
pute‑ba‑nt
pute‑re‑nt
pute‑bu‑nt

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
putu‑i
putu‑eri‑m
putu‑era‑m
putu‑isse‑m
putu‑ero
2. Pers. Sg.
putu‑isti
putu‑eri‑s
putu‑era‑s
putu‑isse‑s
putu‑eris
3. Pers. Sg.
putu‑it
putu‑eri‑t
putu‑era‑t
putu‑isse‑t
putu‑erit
1. Pers. Pl.
putu‑imus
putu‑eri‑mus
putu‑era‑mus
putu‑isse‑mus
putu‑erimus
2. Pers. Pl.
putu‑istis
putu‑eri‑tis
putu‑era‑tis
putu‑isse‑tis
putu‑eritis
3. Pers. Pl.
putu‑erunt, putu‑ere
putu‑eri‑nt
putu‑era‑nt
putu‑isse‑nt
putu‑erint

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
putens putentis
Part. Fut. Akt.
Part. Perf. Pass.
Gerundium
pute‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
pute‑ndum

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
pute
pute‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
putere
pute‑ri, pute‑rier
Infinitiv Perf.
putu‑isse
Infinitiv Fut.

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
putens
putens
putens
Gen. Sg.
putent‑is
putent‑is
putent‑is
Dat. Sg.
putent‑i
putent‑i
putent‑i
Akk. Sg.
putent‑em
putent‑em
putens
Abl. Sg.
putent‑e
putent‑e
putent‑e
Nom. Pl.
putent‑es
putent‑es
putent‑ia
Gen. Pl.
putent‑ium
putent‑ium
putent‑ium
Dat. Pl.
putent‑ibus
putent‑ibus
putent‑ibus
Akk. Pl.
putent‑es, putent‑is
putent‑es, putent‑is
putent‑ia
Abl. Pl.
putent‑ibus
putent‑ibus
putent‑ibus

Gerundium

Gen.
pute‑ndi
Dat.
pute‑ndo
Akk.
pute‑ndum
Abl.
pute‑ndo