Konjugation zu «tardāre, tardō, tardāvī, tardātum»

Konjugation zu «tardāre, tardō, tardāvī, tardātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
tard‑o
tard‑e‑m
tarda‑ba‑m
tarda‑re‑m
tarda‑b‑o
2. Pers. Sg.
tarda‑s
tard‑e‑s
tarda‑ba‑s
tarda‑re‑s
tarda‑bi‑s
3. Pers. Sg.
tarda‑t
tard‑e‑t
tarda‑ba‑t
tarda‑re‑t
tarda‑bi‑t
1. Pers. Pl.
tarda‑mus
tard‑e‑mus
tarda‑ba‑mus
tarda‑re‑mus
tarda‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
tarda‑tis
tard‑e‑tis
tarda‑ba‑tis
tarda‑re‑tis
tarda‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
tarda‑nt
tard‑e‑nt
tarda‑ba‑nt
tarda‑re‑nt
tarda‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
tard‑or
tard‑e‑r
tarda‑ba‑r
tarda‑re‑r
tarda‑b‑or
2. Pers. Sg.
tarda‑ris
tard‑e‑ris, tard‑e‑re
tarda‑ba‑ris, tarda‑ba‑re
tarda‑re‑ris, tarda‑re‑re
tarda‑be‑ris, tarda‑be‑re
3. Pers. Sg.
tarda‑tur
tard‑e‑tur
tarda‑ba‑tur
tarda‑re‑tur
tarda‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
tarda‑mur
tard‑e‑mur
tarda‑ba‑mur
tarda‑re‑mur
tarda‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
tarda‑mini
tard‑e‑mini
tarda‑ba‑mini
tarda‑re‑mini
tarda‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
tarda‑ntur
tard‑e‑ntur
tarda‑ba‑ntur
tarda‑re‑ntur
tarda‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
tardav‑i
tardav‑eri‑m
tardav‑era‑m
tardav‑isse‑m
tardav‑ero
2. Pers. Sg.
tardav‑isti
tardav‑eri‑s
tardav‑era‑s
tardav‑isse‑s
tardav‑eris
3. Pers. Sg.
tardav‑it
tardav‑eri‑t
tardav‑era‑t
tardav‑isse‑t
tardav‑erit
1. Pers. Pl.
tardav‑imus
tardav‑eri‑mus
tardav‑era‑mus
tardav‑isse‑mus
tardav‑erimus
2. Pers. Pl.
tardav‑istis
tardav‑eri‑tis
tardav‑era‑tis
tardav‑isse‑tis
tardav‑eritis
3. Pers. Pl.
tardav‑erunt, tardav‑ere
tardav‑eri‑nt
tardav‑era‑nt
tardav‑isse‑nt
tardav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
tardat‑us sum
tardat‑us sim
tardat‑us eram
tardat‑us essem
tardat‑us ero
2. Pers. Sg.
tardat‑us es
tardat‑us sis
tardat‑us eras
tardat‑us esses
tardat‑us eris
3. Pers. Sg.
tardat‑us est
tardat‑us sit
tardat‑us erat
tardat‑us esset
tardat‑us erit
1. Pers. Pl.
tardat‑i sumus
tardat‑i simus
tardat‑i eramus
tardat‑i essemus
tardat‑i erimus
2. Pers. Pl.
tardat‑i estis
tardat‑i sitis
tardat‑i eratis
tardat‑i essetis
tardat‑i eritis
3. Pers. Pl.
tardat‑i sunt
tardat‑i sint
tardat‑i erant
tardat‑i essent
tardat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
tardans tardantis
Part. Fut. Akt.
tardaturus a um
Part. Perf. Pass.
tardatus a um
Gerundium
tarda‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
tardandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
tarda
tarda‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
tardare
tarda‑ri, tarda‑rier
Infinitiv Perf.
tardav‑isse
tardat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
tardatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
tardat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
tardans
tardans
tardans
Gen. Sg.
tardant‑is
tardant‑is
tardant‑is
Dat. Sg.
tardant‑i
tardant‑i
tardant‑i
Akk. Sg.
tardant‑em
tardant‑em
tardans
Abl. Sg.
tardant‑e
tardant‑e
tardant‑e
Nom. Pl.
tardant‑es
tardant‑es
tardant‑ia
Gen. Pl.
tardant‑ium
tardant‑ium
tardant‑ium
Dat. Pl.
tardant‑ibus
tardant‑ibus
tardant‑ibus
Akk. Pl.
tardant‑es, tardant‑is
tardant‑es, tardant‑is
tardant‑ia
Abl. Pl.
tardant‑ibus
tardant‑ibus
tardant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
tardat‑us
tardat‑a
tardat‑um
Gen. Sg.
tardat‑i
tardat‑ae
tardat‑i
Dat. Sg.
tardat‑o
tardat‑ae
tardat‑o
Akk. Sg.
tardat‑um
tardat‑am
tardat‑um
Abl. Sg.
tardat‑o
tardat‑a
tardat‑o
Nom. Pl.
tardat‑i
tardat‑ae
tardat‑a
Gen. Pl.
tardat‑orum
tardat‑arum
tardat‑orum
Dat. Pl.
tardat‑is
tardat‑is
tardat‑is
Akk. Pl.
tardat‑os
tardat‑as
tardat‑a
Abl. Pl.
tardat‑is
tardat‑is
tardat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
tardatur‑us
tardatur‑a
tardatur‑um
Gen. Sg.
tardatur‑i
tardatur‑ae
tardatur‑i
Dat. Sg.
tardatur‑o
tardatur‑ae
tardatur‑o
Akk. Sg.
tardatur‑um
tardatur‑am
tardatur‑um
Abl. Sg.
tardatur‑o
tardatur‑a
tardatur‑o
Nom. Pl.
tardatur‑i
tardatur‑ae
tardatur‑a
Gen. Pl.
tardatur‑orum
tardatur‑arum
tardatur‑orum
Dat. Pl.
tardatur‑is
tardatur‑is
tardatur‑is
Akk. Pl.
tardatur‑os
tardatur‑as
tardatur‑a
Abl. Pl.
tardatur‑is
tardatur‑is
tardatur‑is

Gerundium

Gen.
tarda‑ndi
Dat.
tarda‑ndo
Akk.
tarda‑ndum
Abl.
tarda‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
tardand‑us
tardand‑a
tardand‑um
Gen. Sg.
tardand‑i
tardand‑ae
tardand‑i
Dat. Sg.
tardand‑o
tardand‑ae
tardand‑o
Akk. Sg.
tardand‑um
tardand‑am
tardand‑um
Abl. Sg.
tardand‑o
tardand‑a
tardand‑o
Nom. Pl.
tardand‑i
tardand‑ae
tardand‑a
Gen. Pl.
tardand‑orum
tardand‑arum
tardand‑orum
Dat. Pl.
tardand‑is
tardand‑is
tardand‑is
Akk. Pl.
tardand‑os
tardand‑as
tardand‑a
Abl. Pl.
tardand‑is
tardand‑is
tardand‑is