Konjugation zu «cōnsauciāre, cōnsauciō, cōnsauciāvī, cōnsauciātum»

Konjugation zu «cōnsauciāre, cōnsauciō, cōnsauciāvī, cōnsauciātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
consauci‑o
consauci‑e‑m
consaucia‑ba‑m
consaucia‑re‑m
consaucia‑b‑o
2. Pers. Sg.
consaucia‑s
consauci‑e‑s
consaucia‑ba‑s
consaucia‑re‑s
consaucia‑bi‑s
3. Pers. Sg.
consaucia‑t
consauci‑e‑t
consaucia‑ba‑t
consaucia‑re‑t
consaucia‑bi‑t
1. Pers. Pl.
consaucia‑mus
consauci‑e‑mus
consaucia‑ba‑mus
consaucia‑re‑mus
consaucia‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
consaucia‑tis
consauci‑e‑tis
consaucia‑ba‑tis
consaucia‑re‑tis
consaucia‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
consaucia‑nt
consauci‑e‑nt
consaucia‑ba‑nt
consaucia‑re‑nt
consaucia‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
consauci‑or
consauci‑e‑r
consaucia‑ba‑r
consaucia‑re‑r
consaucia‑b‑or
2. Pers. Sg.
consaucia‑ris
consauci‑e‑ris, consauci‑e‑re
consaucia‑ba‑ris, consaucia‑ba‑re
consaucia‑re‑ris, consaucia‑re‑re
consaucia‑be‑ris, consaucia‑be‑re
3. Pers. Sg.
consaucia‑tur
consauci‑e‑tur
consaucia‑ba‑tur
consaucia‑re‑tur
consaucia‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
consaucia‑mur
consauci‑e‑mur
consaucia‑ba‑mur
consaucia‑re‑mur
consaucia‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
consaucia‑mini
consauci‑e‑mini
consaucia‑ba‑mini
consaucia‑re‑mini
consaucia‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
consaucia‑ntur
consauci‑e‑ntur
consaucia‑ba‑ntur
consaucia‑re‑ntur
consaucia‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
consauciav‑i
consauciav‑eri‑m
consauciav‑era‑m
consauciav‑isse‑m
consauciav‑ero
2. Pers. Sg.
consauciav‑isti
consauciav‑eri‑s
consauciav‑era‑s
consauciav‑isse‑s
consauciav‑eris
3. Pers. Sg.
consauciav‑it
consauciav‑eri‑t
consauciav‑era‑t
consauciav‑isse‑t
consauciav‑erit
1. Pers. Pl.
consauciav‑imus
consauciav‑eri‑mus
consauciav‑era‑mus
consauciav‑isse‑mus
consauciav‑erimus
2. Pers. Pl.
consauciav‑istis
consauciav‑eri‑tis
consauciav‑era‑tis
consauciav‑isse‑tis
consauciav‑eritis
3. Pers. Pl.
consauciav‑erunt, consauciav‑ere
consauciav‑eri‑nt
consauciav‑era‑nt
consauciav‑isse‑nt
consauciav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
consauciat‑us sum
consauciat‑us sim
consauciat‑us eram
consauciat‑us essem
consauciat‑us ero
2. Pers. Sg.
consauciat‑us es
consauciat‑us sis
consauciat‑us eras
consauciat‑us esses
consauciat‑us eris
3. Pers. Sg.
consauciat‑us est
consauciat‑us sit
consauciat‑us erat
consauciat‑us esset
consauciat‑us erit
1. Pers. Pl.
consauciat‑i sumus
consauciat‑i simus
consauciat‑i eramus
consauciat‑i essemus
consauciat‑i erimus
2. Pers. Pl.
consauciat‑i estis
consauciat‑i sitis
consauciat‑i eratis
consauciat‑i essetis
consauciat‑i eritis
3. Pers. Pl.
consauciat‑i sunt
consauciat‑i sint
consauciat‑i erant
consauciat‑i essent
consauciat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
consaucians consauciantis
Part. Fut. Akt.
consauciaturus a um
Part. Perf. Pass.
consauciatus a um
Gerundium
consaucia‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
consauciandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
consaucia
consaucia‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
consauciare
consaucia‑ri, consaucia‑rier
Infinitiv Perf.
consauciav‑isse
consauciat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
consauciatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
consauciat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
consaucians
consaucians
consaucians
Gen. Sg.
consauciant‑is
consauciant‑is
consauciant‑is
Dat. Sg.
consauciant‑i
consauciant‑i
consauciant‑i
Akk. Sg.
consauciant‑em
consauciant‑em
consaucians
Abl. Sg.
consauciant‑e
consauciant‑e
consauciant‑e
Nom. Pl.
consauciant‑es
consauciant‑es
consauciant‑ia
Gen. Pl.
consauciant‑ium
consauciant‑ium
consauciant‑ium
Dat. Pl.
consauciant‑ibus
consauciant‑ibus
consauciant‑ibus
Akk. Pl.
consauciant‑es, consauciant‑is
consauciant‑es, consauciant‑is
consauciant‑ia
Abl. Pl.
consauciant‑ibus
consauciant‑ibus
consauciant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
consauciat‑us
consauciat‑a
consauciat‑um
Gen. Sg.
consauciat‑i
consauciat‑ae
consauciat‑i
Dat. Sg.
consauciat‑o
consauciat‑ae
consauciat‑o
Akk. Sg.
consauciat‑um
consauciat‑am
consauciat‑um
Abl. Sg.
consauciat‑o
consauciat‑a
consauciat‑o
Nom. Pl.
consauciat‑i
consauciat‑ae
consauciat‑a
Gen. Pl.
consauciat‑orum
consauciat‑arum
consauciat‑orum
Dat. Pl.
consauciat‑is
consauciat‑is
consauciat‑is
Akk. Pl.
consauciat‑os
consauciat‑as
consauciat‑a
Abl. Pl.
consauciat‑is
consauciat‑is
consauciat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
consauciatur‑us
consauciatur‑a
consauciatur‑um
Gen. Sg.
consauciatur‑i
consauciatur‑ae
consauciatur‑i
Dat. Sg.
consauciatur‑o
consauciatur‑ae
consauciatur‑o
Akk. Sg.
consauciatur‑um
consauciatur‑am
consauciatur‑um
Abl. Sg.
consauciatur‑o
consauciatur‑a
consauciatur‑o
Nom. Pl.
consauciatur‑i
consauciatur‑ae
consauciatur‑a
Gen. Pl.
consauciatur‑orum
consauciatur‑arum
consauciatur‑orum
Dat. Pl.
consauciatur‑is
consauciatur‑is
consauciatur‑is
Akk. Pl.
consauciatur‑os
consauciatur‑as
consauciatur‑a
Abl. Pl.
consauciatur‑is
consauciatur‑is
consauciatur‑is

Gerundium

Gen.
consaucia‑ndi
Dat.
consaucia‑ndo
Akk.
consaucia‑ndum
Abl.
consaucia‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
consauciand‑us
consauciand‑a
consauciand‑um
Gen. Sg.
consauciand‑i
consauciand‑ae
consauciand‑i
Dat. Sg.
consauciand‑o
consauciand‑ae
consauciand‑o
Akk. Sg.
consauciand‑um
consauciand‑am
consauciand‑um
Abl. Sg.
consauciand‑o
consauciand‑a
consauciand‑o
Nom. Pl.
consauciand‑i
consauciand‑ae
consauciand‑a
Gen. Pl.
consauciand‑orum
consauciand‑arum
consauciand‑orum
Dat. Pl.
consauciand‑is
consauciand‑is
consauciand‑is
Akk. Pl.
consauciand‑os
consauciand‑as
consauciand‑a
Abl. Pl.
consauciand‑is
consauciand‑is
consauciand‑is