Konjugation zu «meāre, meō, meāvī, meātum»

Konjugation zu «meāre, meō, meāvī, meātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
me‑o
me‑e‑m
mea‑ba‑m
mea‑re‑m
mea‑b‑o
2. Pers. Sg.
mea‑s
me‑e‑s
mea‑ba‑s
mea‑re‑s
mea‑bi‑s
3. Pers. Sg.
mea‑t
me‑e‑t
mea‑ba‑t
mea‑re‑t
mea‑bi‑t
1. Pers. Pl.
mea‑mus
me‑e‑mus
mea‑ba‑mus
mea‑re‑mus
mea‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
mea‑tis
me‑e‑tis
mea‑ba‑tis
mea‑re‑tis
mea‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
mea‑nt
me‑e‑nt
mea‑ba‑nt
mea‑re‑nt
mea‑bu‑nt

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
meav‑i
meav‑eri‑m
meav‑era‑m
meav‑isse‑m
meav‑ero
2. Pers. Sg.
meav‑isti
meav‑eri‑s
meav‑era‑s
meav‑isse‑s
meav‑eris
3. Pers. Sg.
meav‑it
meav‑eri‑t
meav‑era‑t
meav‑isse‑t
meav‑erit
1. Pers. Pl.
meav‑imus
meav‑eri‑mus
meav‑era‑mus
meav‑isse‑mus
meav‑erimus
2. Pers. Pl.
meav‑istis
meav‑eri‑tis
meav‑era‑tis
meav‑isse‑tis
meav‑eritis
3. Pers. Pl.
meav‑erunt, meav‑ere
meav‑eri‑nt
meav‑era‑nt
meav‑isse‑nt
meav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
2. Pers. Sg.
3. Pers. Sg.
meat‑um est
meat‑um sit
meat‑um erat
meat‑um esset
meat‑um erit
1. Pers. Pl.
2. Pers. Pl.
3. Pers. Pl.

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
means meantis
Part. Fut. Akt.
meaturus a um
Part. Perf. Pass.
meat‑um
Gerundium
mea‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
mea‑ndum

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
mea
mea‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
meare
mea‑ri, mea‑rier
Infinitiv Perf.
meav‑isse
meat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
meatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
meat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
means
means
means
Gen. Sg.
meant‑is
meant‑is
meant‑is
Dat. Sg.
meant‑i
meant‑i
meant‑i
Akk. Sg.
meant‑em
meant‑em
means
Abl. Sg.
meant‑e
meant‑e
meant‑e
Nom. Pl.
meant‑es
meant‑es
meant‑ia
Gen. Pl.
meant‑ium, meantum
meant‑ium, meantum
meant‑ium, meantum
Dat. Pl.
meant‑ibus
meant‑ibus
meant‑ibus
Akk. Pl.
meant‑es, meant‑is
meant‑es, meant‑is
meant‑ia
Abl. Pl.
meant‑ibus
meant‑ibus
meant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
meat‑us
meat‑a
meat‑um
Gen. Sg.
meat‑i
meat‑ae
meat‑i
Dat. Sg.
meat‑o
meat‑ae
meat‑o
Akk. Sg.
meat‑um
meat‑am
meat‑um
Abl. Sg.
meat‑o
meat‑a
meat‑o
Nom. Pl.
meat‑i
meat‑ae
meat‑a
Gen. Pl.
meat‑orum
meat‑arum
meat‑orum
Dat. Pl.
meat‑is
meat‑is
meat‑is
Akk. Pl.
meat‑os
meat‑as
meat‑a
Abl. Pl.
meat‑is
meat‑is
meat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
meatur‑us
meatur‑a
meatur‑um
Gen. Sg.
meatur‑i
meatur‑ae
meatur‑i
Dat. Sg.
meatur‑o
meatur‑ae
meatur‑o
Akk. Sg.
meatur‑um
meatur‑am
meatur‑um
Abl. Sg.
meatur‑o
meatur‑a
meatur‑o
Nom. Pl.
meatur‑i
meatur‑ae
meatur‑a
Gen. Pl.
meatur‑orum
meatur‑arum
meatur‑orum
Dat. Pl.
meatur‑is
meatur‑is
meatur‑is
Akk. Pl.
meatur‑os
meatur‑as
meatur‑a
Abl. Pl.
meatur‑is
meatur‑is
meatur‑is

Gerundium

Gen.
mea‑ndi
Dat.
mea‑ndo
Akk.
mea‑ndum
Abl.
mea‑ndo