Konjugation zu «pedāre, pedō, pedāvī, pedātum»

Konjugation zu «pedāre, pedō, pedāvī, pedātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
ped‑o
ped‑e‑m
peda‑ba‑m
peda‑re‑m
peda‑b‑o
2. Pers. Sg.
peda‑s
ped‑e‑s
peda‑ba‑s
peda‑re‑s
peda‑bi‑s
3. Pers. Sg.
peda‑t
ped‑e‑t
peda‑ba‑t
peda‑re‑t
peda‑bi‑t
1. Pers. Pl.
peda‑mus
ped‑e‑mus
peda‑ba‑mus
peda‑re‑mus
peda‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
peda‑tis
ped‑e‑tis
peda‑ba‑tis
peda‑re‑tis
peda‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
peda‑nt
ped‑e‑nt
peda‑ba‑nt
peda‑re‑nt
peda‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
ped‑or
ped‑e‑r
peda‑ba‑r
peda‑re‑r
peda‑b‑or
2. Pers. Sg.
peda‑ris
ped‑e‑ris, ped‑e‑re
peda‑ba‑ris, peda‑ba‑re
peda‑re‑ris, peda‑re‑re
peda‑be‑ris, peda‑be‑re
3. Pers. Sg.
peda‑tur
ped‑e‑tur
peda‑ba‑tur
peda‑re‑tur
peda‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
peda‑mur
ped‑e‑mur
peda‑ba‑mur
peda‑re‑mur
peda‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
peda‑mini
ped‑e‑mini
peda‑ba‑mini
peda‑re‑mini
peda‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
peda‑ntur
ped‑e‑ntur
peda‑ba‑ntur
peda‑re‑ntur
peda‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
pedav‑i
pedav‑eri‑m
pedav‑era‑m
pedav‑isse‑m
pedav‑ero
2. Pers. Sg.
pedav‑isti
pedav‑eri‑s
pedav‑era‑s
pedav‑isse‑s
pedav‑eris
3. Pers. Sg.
pedav‑it
pedav‑eri‑t
pedav‑era‑t
pedav‑isse‑t
pedav‑erit
1. Pers. Pl.
pedav‑imus
pedav‑eri‑mus
pedav‑era‑mus
pedav‑isse‑mus
pedav‑erimus
2. Pers. Pl.
pedav‑istis
pedav‑eri‑tis
pedav‑era‑tis
pedav‑isse‑tis
pedav‑eritis
3. Pers. Pl.
pedav‑erunt, pedav‑ere
pedav‑eri‑nt
pedav‑era‑nt
pedav‑isse‑nt
pedav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
pedat‑us sum
pedat‑us sim
pedat‑us eram
pedat‑us essem
pedat‑us ero
2. Pers. Sg.
pedat‑us es
pedat‑us sis
pedat‑us eras
pedat‑us esses
pedat‑us eris
3. Pers. Sg.
pedat‑us est
pedat‑us sit
pedat‑us erat
pedat‑us esset
pedat‑us erit
1. Pers. Pl.
pedat‑i sumus
pedat‑i simus
pedat‑i eramus
pedat‑i essemus
pedat‑i erimus
2. Pers. Pl.
pedat‑i estis
pedat‑i sitis
pedat‑i eratis
pedat‑i essetis
pedat‑i eritis
3. Pers. Pl.
pedat‑i sunt
pedat‑i sint
pedat‑i erant
pedat‑i essent
pedat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
pedans pedantis
Part. Fut. Akt.
pedaturus a um
Part. Perf. Pass.
pedatus a um
Gerundium
peda‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
pedandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
peda
peda‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
pedare
peda‑ri, peda‑rier
Infinitiv Perf.
pedav‑isse
pedat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
pedatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
pedat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
pedans
pedans
pedans
Gen. Sg.
pedant‑is
pedant‑is
pedant‑is
Dat. Sg.
pedant‑i
pedant‑i
pedant‑i
Akk. Sg.
pedant‑em
pedant‑em
pedans
Abl. Sg.
pedant‑e
pedant‑e
pedant‑e
Nom. Pl.
pedant‑es
pedant‑es
pedant‑ia
Gen. Pl.
pedant‑ium
pedant‑ium
pedant‑ium
Dat. Pl.
pedant‑ibus
pedant‑ibus
pedant‑ibus
Akk. Pl.
pedant‑es, pedant‑is
pedant‑es, pedant‑is
pedant‑ia
Abl. Pl.
pedant‑ibus
pedant‑ibus
pedant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
pedat‑us
pedat‑a
pedat‑um
Gen. Sg.
pedat‑i
pedat‑ae
pedat‑i
Dat. Sg.
pedat‑o
pedat‑ae
pedat‑o
Akk. Sg.
pedat‑um
pedat‑am
pedat‑um
Abl. Sg.
pedat‑o
pedat‑a
pedat‑o
Nom. Pl.
pedat‑i
pedat‑ae
pedat‑a
Gen. Pl.
pedat‑orum
pedat‑arum
pedat‑orum
Dat. Pl.
pedat‑is
pedat‑is
pedat‑is
Akk. Pl.
pedat‑os
pedat‑as
pedat‑a
Abl. Pl.
pedat‑is
pedat‑is
pedat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
pedatur‑us
pedatur‑a
pedatur‑um
Gen. Sg.
pedatur‑i
pedatur‑ae
pedatur‑i
Dat. Sg.
pedatur‑o
pedatur‑ae
pedatur‑o
Akk. Sg.
pedatur‑um
pedatur‑am
pedatur‑um
Abl. Sg.
pedatur‑o
pedatur‑a
pedatur‑o
Nom. Pl.
pedatur‑i
pedatur‑ae
pedatur‑a
Gen. Pl.
pedatur‑orum
pedatur‑arum
pedatur‑orum
Dat. Pl.
pedatur‑is
pedatur‑is
pedatur‑is
Akk. Pl.
pedatur‑os
pedatur‑as
pedatur‑a
Abl. Pl.
pedatur‑is
pedatur‑is
pedatur‑is

Gerundium

Gen.
peda‑ndi
Dat.
peda‑ndo
Akk.
peda‑ndum
Abl.
peda‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
pedand‑us
pedand‑a
pedand‑um
Gen. Sg.
pedand‑i
pedand‑ae
pedand‑i
Dat. Sg.
pedand‑o
pedand‑ae
pedand‑o
Akk. Sg.
pedand‑um
pedand‑am
pedand‑um
Abl. Sg.
pedand‑o
pedand‑a
pedand‑o
Nom. Pl.
pedand‑i
pedand‑ae
pedand‑a
Gen. Pl.
pedand‑orum
pedand‑arum
pedand‑orum
Dat. Pl.
pedand‑is
pedand‑is
pedand‑is
Akk. Pl.
pedand‑os
pedand‑as
pedand‑a
Abl. Pl.
pedand‑is
pedand‑is
pedand‑is