Konjugation zu «prōdīre, prōdeō, prōdiī, prōditum»

Konjugation zu «prōdīre, prōdeō, prōdiī, prōditum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
prodeo
prodeam
prodibam
prodirem
prodibo
2. Pers. Sg.
prodis
prodeas
prodibas
prodires
prodibis
3. Pers. Sg.
prodit
prodeat
prodibat, prodiebat
prodiret
prodibit, prodiet
1. Pers. Pl.
prodimus
prodeamus
prodibamus
prodiremus
prodibimus
2. Pers. Pl.
proditis
prodeatis
prodibatis
prodiretis
prodibitis
3. Pers. Pl.
prodeunt
prodeant
prodibant
prodirent
prodibunt

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
prodi‑i
prodi‑eri‑m
prodi‑era‑m
prodisse‑m
prodi‑ero
2. Pers. Sg.
prodisti
prodi‑eri‑s
prodi‑era‑s
prodisse‑s
prodi‑eris
3. Pers. Sg.
prodi‑it, prodit
prodi‑eri‑t
prodi‑era‑t
prodisse‑t
prodi‑erit
1. Pers. Pl.
prodi‑imus
prodi‑eri‑mus
prodi‑era‑mus
prodisse‑mus
prodi‑erimus
2. Pers. Pl.
prodistis
prodi‑eri‑tis
prodi‑era‑tis
prodisse‑tis
prodi‑eritis
3. Pers. Pl.
prodi‑erunt, prodi‑ere
prodi‑eri‑nt
prodi‑era‑nt
prodisse‑nt, prodiissent
prodi‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
2. Pers. Sg.
3. Pers. Sg.
prodit‑um est
prodit‑um sit
prodit‑um erat
prodit‑um esset
prodit‑um erit
1. Pers. Pl.
2. Pers. Pl.
3. Pers. Pl.

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
prodiens prodeuntis
Part. Fut. Akt.
proditurus a um
Part. Perf. Pass.
prodit‑um
Gerundium
prodeu‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
prodeu‑ndum

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
prodi
prodite
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
prodire
prodiri
Infinitiv Perf.
prodisse
prodit‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
proditur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
prodiens
prodiens
prodiens
Gen. Sg.
prodeunt‑is
prodeunt‑is
prodeunt‑is
Dat. Sg.
prodeunt‑i
prodeunt‑i
prodeunt‑i
Akk. Sg.
prodeunt‑em
prodeunt‑em
prodiens
Abl. Sg.
prodeunt‑e
prodeunt‑e
prodeunt‑e
Nom. Pl.
prodeunt‑es
prodeunt‑es
prodeunt‑ia
Gen. Pl.
prodeunt‑ium
prodeunt‑ium
prodeunt‑ium
Dat. Pl.
prodeunt‑ibus
prodeunt‑ibus
prodeunt‑ibus
Akk. Pl.
prodeunt‑es, prodeunt‑is
prodeunt‑es, prodeunt‑is
prodeunt‑ia
Abl. Pl.
prodeunt‑ibus
prodeunt‑ibus
prodeunt‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
prodit‑us
prodit‑a
prodit‑um
Gen. Sg.
prodit‑i
prodit‑ae
prodit‑i
Dat. Sg.
prodit‑o
prodit‑ae
prodit‑o
Akk. Sg.
prodit‑um
prodit‑am
prodit‑um
Abl. Sg.
prodit‑o
prodit‑a
prodit‑o
Nom. Pl.
prodit‑i
prodit‑ae
prodit‑a
Gen. Pl.
prodit‑orum
prodit‑arum
prodit‑orum
Dat. Pl.
prodit‑is
prodit‑is
prodit‑is
Akk. Pl.
prodit‑os
prodit‑as
prodit‑a
Abl. Pl.
prodit‑is
prodit‑is
prodit‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
proditur‑us
proditur‑a
proditur‑um
Gen. Sg.
proditur‑i
proditur‑ae
proditur‑i
Dat. Sg.
proditur‑o
proditur‑ae
proditur‑o
Akk. Sg.
proditur‑um
proditur‑am
proditur‑um
Abl. Sg.
proditur‑o
proditur‑a
proditur‑o
Nom. Pl.
proditur‑i
proditur‑ae
proditur‑a
Gen. Pl.
proditur‑orum
proditur‑arum
proditur‑orum
Dat. Pl.
proditur‑is
proditur‑is
proditur‑is
Akk. Pl.
proditur‑os
proditur‑as
proditur‑a
Abl. Pl.
proditur‑is
proditur‑is
proditur‑is

Gerundium

Gen.
prodeundi
Dat.
prodeundo
Akk.
prodeundum
Abl.
prodeundo