Konjugation zu «vacāre, vacō, vacāvī/vacuī, vacātum»

Konjugation zu «vacāre, vacō, vacāvī/vacuī, vacātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
vac‑o
vac‑e‑m
vaca‑ba‑m
vaca‑re‑m
vaca‑b‑o
2. Pers. Sg.
vaca‑s
vac‑e‑s
vaca‑ba‑s
vaca‑re‑s
vaca‑bi‑s
3. Pers. Sg.
vaca‑t
vac‑e‑t
vaca‑ba‑t
vaca‑re‑t
vaca‑bi‑t
1. Pers. Pl.
vaca‑mus
vac‑e‑mus
vaca‑ba‑mus
vaca‑re‑mus
vaca‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
vaca‑tis
vac‑e‑tis
vaca‑ba‑tis
vaca‑re‑tis
vaca‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
vaca‑nt
vac‑e‑nt
vaca‑ba‑nt
vaca‑re‑nt
vaca‑bu‑nt

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
vacav‑i, vacu‑i
vacav‑eri‑m, vacu‑eri‑m
vacav‑era‑m, vacu‑era‑m
vacav‑isse‑m, vacu‑isse‑m
vacav‑ero, vacu‑ero
2. Pers. Sg.
vacav‑isti, vacu‑isti
vacav‑eri‑s, vacu‑eri‑s
vacav‑era‑s, vacu‑era‑s
vacav‑isse‑s, vacu‑isse‑s
vacav‑eris, vacu‑eris
3. Pers. Sg.
vacav‑it, vacu‑it
vacav‑eri‑t, vacu‑eri‑t
vacav‑era‑t, vacu‑era‑t
vacav‑isse‑t, vacu‑isse‑t
vacav‑erit, vacu‑erit
1. Pers. Pl.
vacav‑imus, vacu‑imus
vacav‑eri‑mus, vacu‑eri‑mus
vacav‑era‑mus, vacu‑era‑mus
vacav‑isse‑mus, vacu‑isse‑mus
vacav‑erimus, vacu‑erimus
2. Pers. Pl.
vacav‑istis, vacu‑istis
vacav‑eri‑tis, vacu‑eri‑tis
vacav‑era‑tis, vacu‑era‑tis
vacav‑isse‑tis, vacu‑isse‑tis
vacav‑eritis, vacu‑eritis
3. Pers. Pl.
vacav‑erunt, vacav‑ere, vacu‑erunt, vacu‑ere
vacav‑eri‑nt, vacu‑eri‑nt
vacav‑era‑nt, vacu‑era‑nt
vacav‑isse‑nt, vacu‑isse‑nt
vacav‑erint, vacu‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
2. Pers. Sg.
3. Pers. Sg.
vacat‑um est
vacat‑um sit
vacat‑um erat
vacat‑um esset
vacat‑um erit
1. Pers. Pl.
2. Pers. Pl.
3. Pers. Pl.

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
vacans vacantis
Part. Fut. Akt.
vacaturus a um
Part. Perf. Pass.
vacat‑um
Gerundium
vaca‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
vaca‑ndum

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
vaca
vaca‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
vacare
vaca‑ri, vaca‑rier
Infinitiv Perf.
vacav‑isse, vacu‑isse, vacasse
vacat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
vacatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
vacat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
vacans
vacans
vacans
Gen. Sg.
vacant‑is
vacant‑is
vacant‑is
Dat. Sg.
vacant‑i
vacant‑i
vacant‑i
Akk. Sg.
vacant‑em
vacant‑em
vacans
Abl. Sg.
vacant‑e
vacant‑e
vacant‑e
Nom. Pl.
vacant‑es
vacant‑es
vacant‑ia
Gen. Pl.
vacant‑ium
vacant‑ium
vacant‑ium
Dat. Pl.
vacant‑ibus
vacant‑ibus
vacant‑ibus
Akk. Pl.
vacant‑es, vacant‑is
vacant‑es, vacant‑is
vacant‑ia
Abl. Pl.
vacant‑ibus
vacant‑ibus
vacant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
vacat‑us
vacat‑a
vacat‑um
Gen. Sg.
vacat‑i
vacat‑ae
vacat‑i
Dat. Sg.
vacat‑o
vacat‑ae
vacat‑o
Akk. Sg.
vacat‑um
vacat‑am
vacat‑um
Abl. Sg.
vacat‑o
vacat‑a
vacat‑o
Nom. Pl.
vacat‑i
vacat‑ae
vacat‑a
Gen. Pl.
vacat‑orum
vacat‑arum
vacat‑orum
Dat. Pl.
vacat‑is
vacat‑is
vacat‑is
Akk. Pl.
vacat‑os
vacat‑as
vacat‑a
Abl. Pl.
vacat‑is
vacat‑is
vacat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
vacatur‑us
vacatur‑a
vacatur‑um
Gen. Sg.
vacatur‑i
vacatur‑ae
vacatur‑i
Dat. Sg.
vacatur‑o
vacatur‑ae
vacatur‑o
Akk. Sg.
vacatur‑um
vacatur‑am
vacatur‑um
Abl. Sg.
vacatur‑o
vacatur‑a
vacatur‑o
Nom. Pl.
vacatur‑i
vacatur‑ae
vacatur‑a
Gen. Pl.
vacatur‑orum
vacatur‑arum
vacatur‑orum
Dat. Pl.
vacatur‑is
vacatur‑is
vacatur‑is
Akk. Pl.
vacatur‑os
vacatur‑as
vacatur‑a
Abl. Pl.
vacatur‑is
vacatur‑is
vacatur‑is

Gerundium

Gen.
vaca‑ndi
Dat.
vaca‑ndo
Akk.
vaca‑ndum
Abl.
vaca‑ndo