Deklination zu «vērāx vērācis»

Deklination zu «vērāx vērācis»

Adverbien

Adverb Positiv
veraciter
Adverb Komparativ
veracius
Adverb Superlativ
veracissime

Deklination

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
verax
verax
verax
Gen. Sg.
verac‑is
verac‑is
verac‑is
Dat. Sg.
verac‑i
verac‑i
verac‑i
Akk. Sg.
verac‑em
verac‑em
verax
Abl. Sg.
verac‑i
verac‑i
verac‑i
Nom. Pl.
verac‑es
verac‑es
verac‑ia
Gen. Pl.
verac‑ium
verac‑ium
verac‑ium
Dat. Pl.
verac‑ibus
verac‑ibus
verac‑ibus
Akk. Pl.
verac‑es, verac‑is
verac‑es, verac‑is
verac‑ia
Abl. Pl.
verac‑ibus
verac‑ibus
verac‑ibus

Deklination Komparativ

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
verac‑ior
verac‑ior
verac‑ius
Gen. Sg.
verac‑ior‑is
verac‑ior‑is
verac‑ior‑is
Dat. Sg.
verac‑ior‑i
verac‑ior‑i
verac‑ior‑i
Akk. Sg.
verac‑ior‑em
verac‑ior‑em
verac‑ius
Abl. Sg.
verac‑ior‑e
verac‑ior‑e
verac‑ior‑e
Nom. Pl.
verac‑ior‑es
verac‑ior‑es
verac‑ior‑a
Gen. Pl.
verac‑ior‑um
verac‑ior‑um
verac‑ior‑um
Dat. Pl.
verac‑ior‑ibus
verac‑ior‑ibus
verac‑ior‑ibus
Akk. Pl.
verac‑ior‑es
verac‑ior‑es
verac‑ior‑a
Abl. Pl.
verac‑ior‑ibus
verac‑ior‑ibus
verac‑ior‑ibus

Deklination Superlativ

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
verac‑issim‑us
verac‑issim‑a
verac‑issim‑um
Gen. Sg.
verac‑issim‑i
verac‑issim‑ae
verac‑issim‑i
Dat. Sg.
verac‑issim‑o
verac‑issim‑ae
verac‑issim‑o
Akk. Sg.
verac‑issim‑um
verac‑issim‑am
verac‑issim‑um
Abl. Sg.
verac‑issim‑o
verac‑issim‑a
verac‑issim‑o
Nom. Pl.
verac‑issim‑i
verac‑issim‑ae
verac‑issim‑a
Gen. Pl.
verac‑issim‑orum
verac‑issim‑arum
verac‑issim‑orum
Dat. Pl.
verac‑issim‑is
verac‑issim‑is
verac‑issim‑is
Akk. Pl.
verac‑issim‑os
verac‑issim‑as
verac‑issim‑a
Abl. Pl.
verac‑issim‑is
verac‑issim‑is
verac‑issim‑is