Konjugation zu «saevīre, saeviō, saeviī, saevītum»

Konjugation zu «saevīre, saeviō, saeviī, saevītum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
saevi‑o
saevi‑a‑m
saevi‑eba‑m
saevi‑re‑m
saevi‑a‑m
2. Pers. Sg.
saevi‑s
saevi‑a‑s
saevi‑eba‑s
saevi‑re‑s
saevi‑e‑s
3. Pers. Sg.
saevi‑t
saevi‑a‑t
saevi‑eba‑t, saevibat
saevi‑re‑t
saevi‑e‑t
1. Pers. Pl.
saevi‑mus
saevi‑a‑mus
saevi‑eba‑mus
saevi‑re‑mus
saevi‑e‑mus
2. Pers. Pl.
saevi‑tis
saevi‑a‑tis
saevi‑eba‑tis
saevi‑re‑tis
saevi‑e‑tis
3. Pers. Pl.
saevi‑u‑nt
saevi‑a‑nt
saevi‑eba‑nt
saevi‑re‑nt
saevi‑e‑nt, saevibunt

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
saevi‑i
saevi‑eri‑m
saevi‑era‑m
saevi‑isse‑m
saevi‑ero
2. Pers. Sg.
saevi‑isti
saevi‑eri‑s
saevi‑era‑s
saevi‑isse‑s
saevi‑eris
3. Pers. Sg.
saevi‑it
saevi‑eri‑t
saevi‑era‑t
saevi‑isse‑t
saevi‑erit
1. Pers. Pl.
saevi‑imus
saevi‑eri‑mus
saevi‑era‑mus
saevi‑isse‑mus
saevi‑erimus
2. Pers. Pl.
saevi‑istis
saevi‑eri‑tis
saevi‑era‑tis
saevi‑isse‑tis
saevi‑eritis
3. Pers. Pl.
saevi‑erunt, saevi‑ere
saevi‑eri‑nt
saevi‑era‑nt
saevi‑isse‑nt, saevissent
saevi‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
2. Pers. Sg.
3. Pers. Sg.
saevit‑um est
saevit‑um sit
saevit‑um erat
saevit‑um esset
saevit‑um erit
1. Pers. Pl.
2. Pers. Pl.
3. Pers. Pl.

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
saeviens saevientis
Part. Fut. Akt.
saeviturus a um
Part. Perf. Pass.
saevit‑um
Gerundium
saevi‑e‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
saevi‑e‑ndum

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
saevi
saevi‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
saevire
saevi‑ri, saevi‑rier
Infinitiv Perf.
saevi‑isse, saevisse
saevit‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
saevitur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
saevit‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
saevi‑ens
saevi‑ens
saevi‑ens
Gen. Sg.
saevi‑ent‑is
saevi‑ent‑is
saevi‑ent‑is
Dat. Sg.
saevi‑ent‑i
saevi‑ent‑i
saevi‑ent‑i
Akk. Sg.
saevi‑ent‑em
saevi‑ent‑em
saevi‑ens
Abl. Sg.
saevi‑ent‑e, saevienti
saevi‑ent‑e, saevienti
saevi‑ent‑e, saevienti
Nom. Pl.
saevi‑ent‑es
saevi‑ent‑es
saevi‑ent‑ia
Gen. Pl.
saevi‑ent‑ium
saevi‑ent‑ium
saevi‑ent‑ium
Dat. Pl.
saevi‑ent‑ibus
saevi‑ent‑ibus
saevi‑ent‑ibus
Akk. Pl.
saevi‑ent‑es, saevi‑ent‑is
saevi‑ent‑es, saevi‑ent‑is
saevi‑ent‑ia
Abl. Pl.
saevi‑ent‑ibus
saevi‑ent‑ibus
saevi‑ent‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
saevit‑us
saevit‑a
saevit‑um
Gen. Sg.
saevit‑i
saevit‑ae
saevit‑i
Dat. Sg.
saevit‑o
saevit‑ae
saevit‑o
Akk. Sg.
saevit‑um
saevit‑am
saevit‑um
Abl. Sg.
saevit‑o
saevit‑a
saevit‑o
Nom. Pl.
saevit‑i
saevit‑ae
saevit‑a
Gen. Pl.
saevit‑orum
saevit‑arum
saevit‑orum
Dat. Pl.
saevit‑is
saevit‑is
saevit‑is
Akk. Pl.
saevit‑os
saevit‑as
saevit‑a
Abl. Pl.
saevit‑is
saevit‑is
saevit‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
saevitur‑us
saevitur‑a
saevitur‑um
Gen. Sg.
saevitur‑i
saevitur‑ae
saevitur‑i
Dat. Sg.
saevitur‑o
saevitur‑ae
saevitur‑o
Akk. Sg.
saevitur‑um
saevitur‑am
saevitur‑um
Abl. Sg.
saevitur‑o
saevitur‑a
saevitur‑o
Nom. Pl.
saevitur‑i
saevitur‑ae
saevitur‑a
Gen. Pl.
saevitur‑orum
saevitur‑arum
saevitur‑orum
Dat. Pl.
saevitur‑is
saevitur‑is
saevitur‑is
Akk. Pl.
saevitur‑os
saevitur‑as
saevitur‑a
Abl. Pl.
saevitur‑is
saevitur‑is
saevitur‑is

Partizip Präsens Aktiv (PPA) - Superlativ

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
saevi‑ent‑issim‑us
saevi‑ent‑issim‑a
saevi‑ent‑issim‑um
Gen. Sg.
saevi‑ent‑issim‑i
saevi‑ent‑issim‑ae
saevi‑ent‑issim‑i
Dat. Sg.
saevi‑ent‑issim‑o
saevi‑ent‑issim‑ae
saevi‑ent‑issim‑o
Akk. Sg.
saevi‑ent‑issim‑um
saevi‑ent‑issim‑am
saevi‑ent‑issim‑um
Abl. Sg.
saevi‑ent‑issim‑o
saevi‑ent‑issim‑a
saevi‑ent‑issim‑o
Nom. Pl.
saevi‑ent‑issim‑i
saevi‑ent‑issim‑ae
saevi‑ent‑issim‑a
Gen. Pl.
saevi‑ent‑issim‑orum
saevi‑ent‑issim‑arum
saevi‑ent‑issim‑orum
Dat. Pl.
saevi‑ent‑issim‑is
saevi‑ent‑issim‑is
saevi‑ent‑issim‑is
Akk. Pl.
saevi‑ent‑issim‑os
saevi‑ent‑issim‑as
saevi‑ent‑issim‑a
Abl. Pl.
saevi‑ent‑issim‑is
saevi‑ent‑issim‑is
saevi‑ent‑issim‑is

Gerundium

Gen.
saevi‑e‑ndi
Dat.
saevi‑e‑ndo
Akk.
saevi‑e‑ndum
Abl.
saevi‑e‑ndo