Konjugation zu «lībrāre, lībrō, lībrāvī, lībrātum»

Konjugation zu «lībrāre, lībrō, lībrāvī, lībrātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
libr‑o
libr‑e‑m
libra‑ba‑m
libra‑re‑m
libra‑b‑o
2. Pers. Sg.
libra‑s
libr‑e‑s
libra‑ba‑s
libra‑re‑s
libra‑bi‑s
3. Pers. Sg.
libra‑t
libr‑e‑t
libra‑ba‑t
libra‑re‑t
libra‑bi‑t
1. Pers. Pl.
libra‑mus
libr‑e‑mus
libra‑ba‑mus
libra‑re‑mus
libra‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
libra‑tis
libr‑e‑tis
libra‑ba‑tis
libra‑re‑tis
libra‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
libra‑nt
libr‑e‑nt
libra‑ba‑nt
libra‑re‑nt
libra‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
libr‑or
libr‑e‑r
libra‑ba‑r
libra‑re‑r
libra‑b‑or
2. Pers. Sg.
libra‑ris
libr‑e‑ris, libr‑e‑re
libra‑ba‑ris, libra‑ba‑re
libra‑re‑ris, libra‑re‑re
libra‑be‑ris, libra‑be‑re
3. Pers. Sg.
libra‑tur
libr‑e‑tur
libra‑ba‑tur
libra‑re‑tur
libra‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
libra‑mur
libr‑e‑mur
libra‑ba‑mur
libra‑re‑mur
libra‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
libra‑mini
libr‑e‑mini
libra‑ba‑mini
libra‑re‑mini
libra‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
libra‑ntur
libr‑e‑ntur
libra‑ba‑ntur
libra‑re‑ntur
libra‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
librav‑i
librav‑eri‑m
librav‑era‑m
librav‑isse‑m
librav‑ero
2. Pers. Sg.
librav‑isti
librav‑eri‑s
librav‑era‑s
librav‑isse‑s
librav‑eris
3. Pers. Sg.
librav‑it
librav‑eri‑t
librav‑era‑t
librav‑isse‑t
librav‑erit
1. Pers. Pl.
librav‑imus
librav‑eri‑mus
librav‑era‑mus
librav‑isse‑mus
librav‑erimus
2. Pers. Pl.
librav‑istis
librav‑eri‑tis
librav‑era‑tis
librav‑isse‑tis
librav‑eritis
3. Pers. Pl.
librav‑erunt, librav‑ere
librav‑eri‑nt
librav‑era‑nt
librav‑isse‑nt
librav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
librat‑us sum
librat‑us sim
librat‑us eram
librat‑us essem
librat‑us ero
2. Pers. Sg.
librat‑us es
librat‑us sis
librat‑us eras
librat‑us esses
librat‑us eris
3. Pers. Sg.
librat‑us est
librat‑us sit
librat‑us erat
librat‑us esset
librat‑us erit
1. Pers. Pl.
librat‑i sumus
librat‑i simus
librat‑i eramus
librat‑i essemus
librat‑i erimus
2. Pers. Pl.
librat‑i estis
librat‑i sitis
librat‑i eratis
librat‑i essetis
librat‑i eritis
3. Pers. Pl.
librat‑i sunt
librat‑i sint
librat‑i erant
librat‑i essent
librat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
librans librantis
Part. Fut. Akt.
libraturus a um
Part. Perf. Pass.
libratus a um
Gerundium
libra‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
librandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
libra
libra‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
librare
libra‑ri, libra‑rier
Infinitiv Perf.
librav‑isse
librat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
libratur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
librat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
librans
librans
librans
Gen. Sg.
librant‑is
librant‑is
librant‑is
Dat. Sg.
librant‑i
librant‑i
librant‑i
Akk. Sg.
librant‑em
librant‑em
librans
Abl. Sg.
librant‑e
librant‑e
librant‑e
Nom. Pl.
librant‑es
librant‑es
librant‑ia
Gen. Pl.
librant‑ium
librant‑ium
librant‑ium
Dat. Pl.
librant‑ibus
librant‑ibus
librant‑ibus
Akk. Pl.
librant‑es, librant‑is
librant‑es, librant‑is
librant‑ia
Abl. Pl.
librant‑ibus
librant‑ibus
librant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
librat‑us
librat‑a
librat‑um
Gen. Sg.
librat‑i
librat‑ae
librat‑i
Dat. Sg.
librat‑o
librat‑ae
librat‑o
Akk. Sg.
librat‑um
librat‑am
librat‑um
Abl. Sg.
librat‑o
librat‑a
librat‑o
Nom. Pl.
librat‑i
librat‑ae
librat‑a
Gen. Pl.
librat‑orum
librat‑arum
librat‑orum
Dat. Pl.
librat‑is
librat‑is
librat‑is
Akk. Pl.
librat‑os
librat‑as
librat‑a
Abl. Pl.
librat‑is
librat‑is
librat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
libratur‑us
libratur‑a
libratur‑um
Gen. Sg.
libratur‑i
libratur‑ae
libratur‑i
Dat. Sg.
libratur‑o
libratur‑ae
libratur‑o
Akk. Sg.
libratur‑um
libratur‑am
libratur‑um
Abl. Sg.
libratur‑o
libratur‑a
libratur‑o
Nom. Pl.
libratur‑i
libratur‑ae
libratur‑a
Gen. Pl.
libratur‑orum
libratur‑arum
libratur‑orum
Dat. Pl.
libratur‑is
libratur‑is
libratur‑is
Akk. Pl.
libratur‑os
libratur‑as
libratur‑a
Abl. Pl.
libratur‑is
libratur‑is
libratur‑is

Gerundium

Gen.
libra‑ndi
Dat.
libra‑ndo
Akk.
libra‑ndum
Abl.
libra‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
librand‑us
librand‑a
librand‑um
Gen. Sg.
librand‑i
librand‑ae
librand‑i
Dat. Sg.
librand‑o
librand‑ae
librand‑o
Akk. Sg.
librand‑um
librand‑am
librand‑um
Abl. Sg.
librand‑o
librand‑a
librand‑o
Nom. Pl.
librand‑i
librand‑ae
librand‑a
Gen. Pl.
librand‑orum
librand‑arum
librand‑orum
Dat. Pl.
librand‑is
librand‑is
librand‑is
Akk. Pl.
librand‑os
librand‑as
librand‑a
Abl. Pl.
librand‑is
librand‑is
librand‑is