Konjugation zu «obsōnāre, obsōnō, obsōnāvī, obsōnātum»

Konjugation zu «obsōnāre, obsōnō, obsōnāvī, obsōnātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
obson‑o
obson‑e‑m
obsona‑ba‑m
obsona‑re‑m
obsona‑b‑o
2. Pers. Sg.
obsona‑s
obson‑e‑s
obsona‑ba‑s
obsona‑re‑s
obsona‑bi‑s
3. Pers. Sg.
obsona‑t
obson‑e‑t
obsona‑ba‑t
obsona‑re‑t
obsona‑bi‑t
1. Pers. Pl.
obsona‑mus
obson‑e‑mus
obsona‑ba‑mus
obsona‑re‑mus
obsona‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
obsona‑tis
obson‑e‑tis
obsona‑ba‑tis
obsona‑re‑tis
obsona‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
obsona‑nt
obson‑e‑nt
obsona‑ba‑nt
obsona‑re‑nt
obsona‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
obson‑or
obson‑e‑r
obsona‑ba‑r
obsona‑re‑r
obsona‑b‑or
2. Pers. Sg.
obsona‑ris
obson‑e‑ris, obson‑e‑re
obsona‑ba‑ris, obsona‑ba‑re
obsona‑re‑ris, obsona‑re‑re
obsona‑be‑ris, obsona‑be‑re
3. Pers. Sg.
obsona‑tur
obson‑e‑tur
obsona‑ba‑tur
obsona‑re‑tur
obsona‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
obsona‑mur
obson‑e‑mur
obsona‑ba‑mur
obsona‑re‑mur
obsona‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
obsona‑mini
obson‑e‑mini
obsona‑ba‑mini
obsona‑re‑mini
obsona‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
obsona‑ntur
obson‑e‑ntur
obsona‑ba‑ntur
obsona‑re‑ntur
obsona‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
obsonav‑i
obsonav‑eri‑m
obsonav‑era‑m
obsonav‑isse‑m
obsonav‑ero
2. Pers. Sg.
obsonav‑isti
obsonav‑eri‑s
obsonav‑era‑s
obsonav‑isse‑s
obsonav‑eris
3. Pers. Sg.
obsonav‑it
obsonav‑eri‑t
obsonav‑era‑t
obsonav‑isse‑t
obsonav‑erit
1. Pers. Pl.
obsonav‑imus
obsonav‑eri‑mus
obsonav‑era‑mus
obsonav‑isse‑mus
obsonav‑erimus
2. Pers. Pl.
obsonav‑istis
obsonav‑eri‑tis
obsonav‑era‑tis
obsonav‑isse‑tis
obsonav‑eritis
3. Pers. Pl.
obsonav‑erunt, obsonav‑ere
obsonav‑eri‑nt
obsonav‑era‑nt
obsonav‑isse‑nt
obsonav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
obsonat‑us sum
obsonat‑us sim
obsonat‑us eram
obsonat‑us essem
obsonat‑us ero
2. Pers. Sg.
obsonat‑us es
obsonat‑us sis
obsonat‑us eras
obsonat‑us esses
obsonat‑us eris
3. Pers. Sg.
obsonat‑us est
obsonat‑us sit
obsonat‑us erat
obsonat‑us esset
obsonat‑us erit
1. Pers. Pl.
obsonat‑i sumus
obsonat‑i simus
obsonat‑i eramus
obsonat‑i essemus
obsonat‑i erimus
2. Pers. Pl.
obsonat‑i estis
obsonat‑i sitis
obsonat‑i eratis
obsonat‑i essetis
obsonat‑i eritis
3. Pers. Pl.
obsonat‑i sunt
obsonat‑i sint
obsonat‑i erant
obsonat‑i essent
obsonat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
obsonans obsonantis
Part. Fut. Akt.
obsonaturus a um
Part. Perf. Pass.
obsonatus a um
Gerundium
obsona‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
obsonandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
obsona, opsona
obsona‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
obsonare
obsona‑ri, obsona‑rier
Infinitiv Perf.
obsonav‑isse
obsonat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
obsonatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
obsonat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
obsonans
obsonans
obsonans
Gen. Sg.
obsonant‑is
obsonant‑is
obsonant‑is
Dat. Sg.
obsonant‑i
obsonant‑i
obsonant‑i
Akk. Sg.
obsonant‑em
obsonant‑em
obsonans
Abl. Sg.
obsonant‑e
obsonant‑e
obsonant‑e
Nom. Pl.
obsonant‑es
obsonant‑es
obsonant‑ia
Gen. Pl.
obsonant‑ium
obsonant‑ium
obsonant‑ium
Dat. Pl.
obsonant‑ibus
obsonant‑ibus
obsonant‑ibus
Akk. Pl.
obsonant‑es, obsonant‑is
obsonant‑es, obsonant‑is
obsonant‑ia
Abl. Pl.
obsonant‑ibus
obsonant‑ibus
obsonant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
obsonat‑us
obsonat‑a
obsonat‑um
Gen. Sg.
obsonat‑i
obsonat‑ae
obsonat‑i
Dat. Sg.
obsonat‑o
obsonat‑ae
obsonat‑o
Akk. Sg.
obsonat‑um
obsonat‑am
obsonat‑um
Abl. Sg.
obsonat‑o
obsonat‑a
obsonat‑o
Nom. Pl.
obsonat‑i
obsonat‑ae
obsonat‑a
Gen. Pl.
obsonat‑orum
obsonat‑arum
obsonat‑orum
Dat. Pl.
obsonat‑is
obsonat‑is
obsonat‑is
Akk. Pl.
obsonat‑os
obsonat‑as
obsonat‑a
Abl. Pl.
obsonat‑is
obsonat‑is
obsonat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
obsonatur‑us
obsonatur‑a
obsonatur‑um
Gen. Sg.
obsonatur‑i
obsonatur‑ae
obsonatur‑i
Dat. Sg.
obsonatur‑o
obsonatur‑ae
obsonatur‑o
Akk. Sg.
obsonatur‑um
obsonatur‑am
obsonatur‑um
Abl. Sg.
obsonatur‑o
obsonatur‑a
obsonatur‑o
Nom. Pl.
obsonatur‑i
obsonatur‑ae
obsonatur‑a
Gen. Pl.
obsonatur‑orum
obsonatur‑arum
obsonatur‑orum
Dat. Pl.
obsonatur‑is
obsonatur‑is
obsonatur‑is
Akk. Pl.
obsonatur‑os
obsonatur‑as
obsonatur‑a
Abl. Pl.
obsonatur‑is
obsonatur‑is
obsonatur‑is

Gerundium

Gen.
obsona‑ndi
Dat.
obsona‑ndo
Akk.
obsona‑ndum
Abl.
obsona‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
obsonand‑us
obsonand‑a
obsonand‑um
Gen. Sg.
obsonand‑i
obsonand‑ae
obsonand‑i
Dat. Sg.
obsonand‑o
obsonand‑ae
obsonand‑o
Akk. Sg.
obsonand‑um
obsonand‑am
obsonand‑um
Abl. Sg.
obsonand‑o
obsonand‑a
obsonand‑o
Nom. Pl.
obsonand‑i
obsonand‑ae
obsonand‑a
Gen. Pl.
obsonand‑orum
obsonand‑arum
obsonand‑orum
Dat. Pl.
obsonand‑is
obsonand‑is
obsonand‑is
Akk. Pl.
obsonand‑os
obsonand‑as
obsonand‑a
Abl. Pl.
obsonand‑is
obsonand‑is
obsonand‑is