Konjugation zu «caelāre, caelō, caelāvī, caelātum»

Konjugation zu «caelāre, caelō, caelāvī, caelātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
cael‑o
cael‑e‑m
caela‑ba‑m
caela‑re‑m
caela‑b‑o
2. Pers. Sg.
caela‑s
cael‑e‑s
caela‑ba‑s
caela‑re‑s
caela‑bi‑s
3. Pers. Sg.
caela‑t
cael‑e‑t
caela‑ba‑t
caela‑re‑t
caela‑bi‑t
1. Pers. Pl.
caela‑mus
cael‑e‑mus
caela‑ba‑mus
caela‑re‑mus
caela‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
caela‑tis
cael‑e‑tis
caela‑ba‑tis
caela‑re‑tis
caela‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
caela‑nt
cael‑e‑nt
caela‑ba‑nt
caela‑re‑nt
caela‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
cael‑or
cael‑e‑r
caela‑ba‑r
caela‑re‑r
caela‑b‑or
2. Pers. Sg.
caela‑ris
cael‑e‑ris, cael‑e‑re
caela‑ba‑ris, caela‑ba‑re
caela‑re‑ris, caela‑re‑re
caela‑be‑ris, caela‑be‑re
3. Pers. Sg.
caela‑tur
cael‑e‑tur
caela‑ba‑tur
caela‑re‑tur
caela‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
caela‑mur
cael‑e‑mur
caela‑ba‑mur
caela‑re‑mur
caela‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
caela‑mini
cael‑e‑mini
caela‑ba‑mini
caela‑re‑mini
caela‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
caela‑ntur
cael‑e‑ntur
caela‑ba‑ntur
caela‑re‑ntur
caela‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
caelav‑i
caelav‑eri‑m
caelav‑era‑m
caelav‑isse‑m
caelav‑ero
2. Pers. Sg.
caelav‑isti
caelav‑eri‑s
caelav‑era‑s
caelav‑isse‑s
caelav‑eris
3. Pers. Sg.
caelav‑it
caelav‑eri‑t
caelav‑era‑t
caelav‑isse‑t
caelav‑erit
1. Pers. Pl.
caelav‑imus
caelav‑eri‑mus
caelav‑era‑mus
caelav‑isse‑mus
caelav‑erimus
2. Pers. Pl.
caelav‑istis
caelav‑eri‑tis
caelav‑era‑tis
caelav‑isse‑tis
caelav‑eritis
3. Pers. Pl.
caelav‑erunt, caelav‑ere
caelav‑eri‑nt
caelav‑era‑nt
caelav‑isse‑nt
caelav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
caelat‑us sum
caelat‑us sim
caelat‑us eram
caelat‑us essem
caelat‑us ero
2. Pers. Sg.
caelat‑us es
caelat‑us sis
caelat‑us eras
caelat‑us esses
caelat‑us eris
3. Pers. Sg.
caelat‑us est
caelat‑us sit
caelat‑us erat
caelat‑us esset
caelat‑us erit
1. Pers. Pl.
caelat‑i sumus
caelat‑i simus
caelat‑i eramus
caelat‑i essemus
caelat‑i erimus
2. Pers. Pl.
caelat‑i estis
caelat‑i sitis
caelat‑i eratis
caelat‑i essetis
caelat‑i eritis
3. Pers. Pl.
caelat‑i sunt
caelat‑i sint
caelat‑i erant
caelat‑i essent
caelat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
caelans caelantis
Part. Fut. Akt.
caelaturus a um
Part. Perf. Pass.
caelatus a um
Gerundium
caela‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
caelandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
caela
caela‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
caelare
caela‑ri, caela‑rier
Infinitiv Perf.
caelav‑isse
caelat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
caelatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
caelat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
caelans
caelans
caelans
Gen. Sg.
caelant‑is
caelant‑is
caelant‑is
Dat. Sg.
caelant‑i
caelant‑i
caelant‑i
Akk. Sg.
caelant‑em
caelant‑em
caelans
Abl. Sg.
caelant‑e
caelant‑e
caelant‑e
Nom. Pl.
caelant‑es
caelant‑es
caelant‑ia
Gen. Pl.
caelant‑ium
caelant‑ium
caelant‑ium
Dat. Pl.
caelant‑ibus
caelant‑ibus
caelant‑ibus
Akk. Pl.
caelant‑es, caelant‑is
caelant‑es, caelant‑is
caelant‑ia
Abl. Pl.
caelant‑ibus
caelant‑ibus
caelant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
caelat‑us
caelat‑a
caelat‑um
Gen. Sg.
caelat‑i
caelat‑ae
caelat‑i
Dat. Sg.
caelat‑o
caelat‑ae
caelat‑o
Akk. Sg.
caelat‑um
caelat‑am
caelat‑um
Abl. Sg.
caelat‑o
caelat‑a
caelat‑o
Nom. Pl.
caelat‑i
caelat‑ae
caelat‑a
Gen. Pl.
caelat‑orum
caelat‑arum
caelat‑orum
Dat. Pl.
caelat‑is
caelat‑is
caelat‑is
Akk. Pl.
caelat‑os
caelat‑as
caelat‑a
Abl. Pl.
caelat‑is
caelat‑is
caelat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
caelatur‑us
caelatur‑a
caelatur‑um
Gen. Sg.
caelatur‑i
caelatur‑ae
caelatur‑i
Dat. Sg.
caelatur‑o
caelatur‑ae
caelatur‑o
Akk. Sg.
caelatur‑um
caelatur‑am
caelatur‑um
Abl. Sg.
caelatur‑o
caelatur‑a
caelatur‑o
Nom. Pl.
caelatur‑i
caelatur‑ae
caelatur‑a
Gen. Pl.
caelatur‑orum
caelatur‑arum
caelatur‑orum
Dat. Pl.
caelatur‑is
caelatur‑is
caelatur‑is
Akk. Pl.
caelatur‑os
caelatur‑as
caelatur‑a
Abl. Pl.
caelatur‑is
caelatur‑is
caelatur‑is

Gerundium

Gen.
caela‑ndi
Dat.
caela‑ndo
Akk.
caela‑ndum
Abl.
caela‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
caeland‑us
caeland‑a
caeland‑um
Gen. Sg.
caeland‑i
caeland‑ae
caeland‑i
Dat. Sg.
caeland‑o
caeland‑ae
caeland‑o
Akk. Sg.
caeland‑um
caeland‑am
caeland‑um
Abl. Sg.
caeland‑o
caeland‑a
caeland‑o
Nom. Pl.
caeland‑i
caeland‑ae
caeland‑a
Gen. Pl.
caeland‑orum
caeland‑arum
caeland‑orum
Dat. Pl.
caeland‑is
caeland‑is
caeland‑is
Akk. Pl.
caeland‑os
caeland‑as
caeland‑a
Abl. Pl.
caeland‑is
caeland‑is
caeland‑is