Konjugation zu «ēnārrāre, ēnārrō, ēnārrāvī, ēnārrātum»

Konjugation zu «ēnārrāre, ēnārrō, ēnārrāvī, ēnārrātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
enarr‑o
enarr‑e‑m
enarra‑ba‑m
enarra‑re‑m
enarra‑b‑o
2. Pers. Sg.
enarra‑s
enarr‑e‑s
enarra‑ba‑s
enarra‑re‑s
enarra‑bi‑s
3. Pers. Sg.
enarra‑t
enarr‑e‑t
enarra‑ba‑t
enarra‑re‑t
enarra‑bi‑t
1. Pers. Pl.
enarra‑mus
enarr‑e‑mus
enarra‑ba‑mus
enarra‑re‑mus
enarra‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
enarra‑tis
enarr‑e‑tis
enarra‑ba‑tis
enarra‑re‑tis
enarra‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
enarra‑nt
enarr‑e‑nt
enarra‑ba‑nt
enarra‑re‑nt
enarra‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
enarr‑or
enarr‑e‑r
enarra‑ba‑r
enarra‑re‑r
enarra‑b‑or
2. Pers. Sg.
enarra‑ris
enarr‑e‑ris, enarr‑e‑re
enarra‑ba‑ris, enarra‑ba‑re
enarra‑re‑ris, enarra‑re‑re
enarra‑be‑ris, enarra‑be‑re
3. Pers. Sg.
enarra‑tur
enarr‑e‑tur
enarra‑ba‑tur
enarra‑re‑tur
enarra‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
enarra‑mur
enarr‑e‑mur
enarra‑ba‑mur
enarra‑re‑mur
enarra‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
enarra‑mini
enarr‑e‑mini
enarra‑ba‑mini
enarra‑re‑mini
enarra‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
enarra‑ntur
enarr‑e‑ntur
enarra‑ba‑ntur
enarra‑re‑ntur
enarra‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
enarrav‑i
enarrav‑eri‑m
enarrav‑era‑m
enarrav‑isse‑m
enarrav‑ero
2. Pers. Sg.
enarrav‑isti
enarrav‑eri‑s
enarrav‑era‑s
enarrav‑isse‑s
enarrav‑eris
3. Pers. Sg.
enarrav‑it
enarrav‑eri‑t
enarrav‑era‑t
enarrav‑isse‑t
enarrav‑erit
1. Pers. Pl.
enarrav‑imus
enarrav‑eri‑mus
enarrav‑era‑mus
enarrav‑isse‑mus
enarrav‑erimus
2. Pers. Pl.
enarrav‑istis
enarrav‑eri‑tis
enarrav‑era‑tis
enarrav‑isse‑tis
enarrav‑eritis
3. Pers. Pl.
enarrav‑erunt, enarrav‑ere
enarrav‑eri‑nt
enarrav‑era‑nt
enarrav‑isse‑nt
enarrav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
enarrat‑us sum
enarrat‑us sim
enarrat‑us eram
enarrat‑us essem
enarrat‑us ero
2. Pers. Sg.
enarrat‑us es
enarrat‑us sis
enarrat‑us eras
enarrat‑us esses
enarrat‑us eris
3. Pers. Sg.
enarrat‑us est
enarrat‑us sit
enarrat‑us erat
enarrat‑us esset
enarrat‑us erit
1. Pers. Pl.
enarrat‑i sumus
enarrat‑i simus
enarrat‑i eramus
enarrat‑i essemus
enarrat‑i erimus
2. Pers. Pl.
enarrat‑i estis
enarrat‑i sitis
enarrat‑i eratis
enarrat‑i essetis
enarrat‑i eritis
3. Pers. Pl.
enarrat‑i sunt
enarrat‑i sint
enarrat‑i erant
enarrat‑i essent
enarrat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
enarrans enarrantis
Part. Fut. Akt.
enarraturus a um
Part. Perf. Pass.
enarratus a um
Gerundium
enarra‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
enarrandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
enarra
enarra‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
enarrare
enarra‑ri, enarra‑rier
Infinitiv Perf.
enarrav‑isse
enarrat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
enarratur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
enarrat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
enarrans
enarrans
enarrans
Gen. Sg.
enarrant‑is
enarrant‑is
enarrant‑is
Dat. Sg.
enarrant‑i
enarrant‑i
enarrant‑i
Akk. Sg.
enarrant‑em
enarrant‑em
enarrans
Abl. Sg.
enarrant‑e
enarrant‑e
enarrant‑e
Nom. Pl.
enarrant‑es
enarrant‑es
enarrant‑ia
Gen. Pl.
enarrant‑ium
enarrant‑ium
enarrant‑ium
Dat. Pl.
enarrant‑ibus
enarrant‑ibus
enarrant‑ibus
Akk. Pl.
enarrant‑es, enarrant‑is
enarrant‑es, enarrant‑is
enarrant‑ia
Abl. Pl.
enarrant‑ibus
enarrant‑ibus
enarrant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
enarrat‑us
enarrat‑a
enarrat‑um
Gen. Sg.
enarrat‑i
enarrat‑ae
enarrat‑i
Dat. Sg.
enarrat‑o
enarrat‑ae
enarrat‑o
Akk. Sg.
enarrat‑um
enarrat‑am
enarrat‑um
Abl. Sg.
enarrat‑o
enarrat‑a
enarrat‑o
Nom. Pl.
enarrat‑i
enarrat‑ae
enarrat‑a
Gen. Pl.
enarrat‑orum
enarrat‑arum
enarrat‑orum
Dat. Pl.
enarrat‑is
enarrat‑is
enarrat‑is
Akk. Pl.
enarrat‑os
enarrat‑as
enarrat‑a
Abl. Pl.
enarrat‑is
enarrat‑is
enarrat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
enarratur‑us
enarratur‑a
enarratur‑um
Gen. Sg.
enarratur‑i
enarratur‑ae
enarratur‑i
Dat. Sg.
enarratur‑o
enarratur‑ae
enarratur‑o
Akk. Sg.
enarratur‑um
enarratur‑am
enarratur‑um
Abl. Sg.
enarratur‑o
enarratur‑a
enarratur‑o
Nom. Pl.
enarratur‑i
enarratur‑ae
enarratur‑a
Gen. Pl.
enarratur‑orum
enarratur‑arum
enarratur‑orum
Dat. Pl.
enarratur‑is
enarratur‑is
enarratur‑is
Akk. Pl.
enarratur‑os
enarratur‑as
enarratur‑a
Abl. Pl.
enarratur‑is
enarratur‑is
enarratur‑is

Gerundium

Gen.
enarra‑ndi
Dat.
enarra‑ndo
Akk.
enarra‑ndum
Abl.
enarra‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
enarrand‑us
enarrand‑a
enarrand‑um
Gen. Sg.
enarrand‑i
enarrand‑ae
enarrand‑i
Dat. Sg.
enarrand‑o
enarrand‑ae
enarrand‑o
Akk. Sg.
enarrand‑um
enarrand‑am
enarrand‑um
Abl. Sg.
enarrand‑o
enarrand‑a
enarrand‑o
Nom. Pl.
enarrand‑i
enarrand‑ae
enarrand‑a
Gen. Pl.
enarrand‑orum
enarrand‑arum
enarrand‑orum
Dat. Pl.
enarrand‑is
enarrand‑is
enarrand‑is
Akk. Pl.
enarrand‑os
enarrand‑as
enarrand‑a
Abl. Pl.
enarrand‑is
enarrand‑is
enarrand‑is