Deklination zu «māgnanimitās māgnanimitātis, f»

Deklination zu «māgnanimitās māgnanimitātis, f»

Deklination

Nom. Sg.
magnanimitas
Gen. Sg.
magnanimitat‑is
Dat. Sg.
magnanimitat‑i
Akk. Sg.
magnanimitat‑em
Abl. Sg.
magnanimitat‑e
Nom. Pl.
magnanimitat‑es
Gen. Pl.
magnanimitat‑um
Dat. Pl.
magnanimitat‑ibus
Akk. Pl.
magnanimitat‑es
Abl. Pl.
magnanimitat‑ibus