Konjugation zu «dēscrībere, dēscrībō, dēscrīpsī, dēscrīptum»

Konjugation zu «dēscrībere, dēscrībō, dēscrīpsī, dēscrīptum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
describ‑o
describ‑a‑m
describ‑eba‑m
describe‑re‑m
describ‑a‑m
2. Pers. Sg.
describ‑i‑s
describ‑a‑s
describ‑eba‑s
describe‑re‑s
describ‑e‑s
3. Pers. Sg.
describ‑i‑t
describ‑a‑t
describ‑eba‑t
describe‑re‑t
describ‑e‑t
1. Pers. Pl.
describ‑i‑mus
describ‑a‑mus
describ‑eba‑mus
describe‑re‑mus
describ‑e‑mus
2. Pers. Pl.
describ‑i‑tis
describ‑a‑tis
describ‑eba‑tis
describe‑re‑tis
describ‑e‑tis
3. Pers. Pl.
describ‑u‑nt
describ‑a‑nt
describ‑eba‑nt
describe‑re‑nt
describ‑e‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
describ‑or
describ‑a‑r
describ‑eba‑r
describe‑re‑r
describ‑a‑r
2. Pers. Sg.
describ‑e‑ris
describ‑a‑ris, describ‑a‑re
describ‑eba‑ris, describ‑eba‑re
describe‑re‑ris, describe‑re‑re
describ‑e‑ris, describ‑e‑re
3. Pers. Sg.
describ‑i‑tur
describ‑a‑tur
describ‑eba‑tur
describe‑re‑tur
describ‑e‑tur
1. Pers. Pl.
describ‑i‑mur
describ‑a‑mur
describ‑eba‑mur
describe‑re‑mur
describ‑e‑mur
2. Pers. Pl.
describ‑i‑mini
describ‑a‑mini
describ‑eba‑mini
describe‑re‑mini
describ‑e‑mini
3. Pers. Pl.
describ‑u‑ntur
describ‑a‑ntur
describ‑eba‑ntur
describe‑re‑ntur
describ‑e‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
descrips‑i
descrips‑eri‑m
descrips‑era‑m
descrips‑isse‑m
descrips‑ero
2. Pers. Sg.
descrips‑isti
descrips‑eri‑s
descrips‑era‑s
descrips‑isse‑s
descrips‑eris
3. Pers. Sg.
descrips‑it
descrips‑eri‑t
descrips‑era‑t
descrips‑isse‑t
descrips‑erit
1. Pers. Pl.
descrips‑imus
descrips‑eri‑mus
descrips‑era‑mus
descrips‑isse‑mus
descrips‑erimus
2. Pers. Pl.
descrips‑istis
descrips‑eri‑tis
descrips‑era‑tis
descrips‑isse‑tis
descrips‑eritis
3. Pers. Pl.
descrips‑erunt, descrips‑ere
descrips‑eri‑nt
descrips‑era‑nt
descrips‑isse‑nt
descrips‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
descript‑us sum
descript‑us sim
descript‑us eram
descript‑us essem
descript‑us ero
2. Pers. Sg.
descript‑us es
descript‑us sis
descript‑us eras
descript‑us esses
descript‑us eris
3. Pers. Sg.
descript‑us est
descript‑us sit
descript‑us erat
descript‑us esset
descript‑us erit
1. Pers. Pl.
descript‑i sumus
descript‑i simus
descript‑i eramus
descript‑i essemus
descript‑i erimus
2. Pers. Pl.
descript‑i estis
descript‑i sitis
descript‑i eratis
descript‑i essetis
descript‑i eritis
3. Pers. Pl.
descript‑i sunt
descript‑i sint
descript‑i erant
descript‑i essent
descript‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
describens describentis
Part. Fut. Akt.
descripturus a um
Part. Perf. Pass.
descriptus a um
Gerundium
describe‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
describendus a um, describundus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
describe
describ‑i‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
describere
describ‑i, describ‑ier
Infinitiv Perf.
descrips‑isse
descript‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
descriptur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
descript‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
describens
describens
describens
Gen. Sg.
describent‑is
describent‑is
describent‑is
Dat. Sg.
describent‑i
describent‑i
describent‑i
Akk. Sg.
describent‑em
describent‑em
describens
Abl. Sg.
describent‑e
describent‑e
describent‑e
Nom. Pl.
describent‑es
describent‑es
describent‑ia
Gen. Pl.
describent‑ium
describent‑ium
describent‑ium
Dat. Pl.
describent‑ibus
describent‑ibus
describent‑ibus
Akk. Pl.
describent‑es, describent‑is
describent‑es, describent‑is
describent‑ia
Abl. Pl.
describent‑ibus
describent‑ibus
describent‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
descript‑us
descript‑a
descript‑um
Gen. Sg.
descript‑i
descript‑ae
descript‑i
Dat. Sg.
descript‑o
descript‑ae
descript‑o
Akk. Sg.
descript‑um
descript‑am
descript‑um
Abl. Sg.
descript‑o
descript‑a
descript‑o
Nom. Pl.
descript‑i
descript‑ae
descript‑a
Gen. Pl.
descript‑orum
descript‑arum
descript‑orum
Dat. Pl.
descript‑is
descript‑is
descript‑is
Akk. Pl.
descript‑os
descript‑as
descript‑a
Abl. Pl.
descript‑is
descript‑is
descript‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
descriptur‑us
descriptur‑a
descriptur‑um
Gen. Sg.
descriptur‑i
descriptur‑ae
descriptur‑i
Dat. Sg.
descriptur‑o
descriptur‑ae
descriptur‑o
Akk. Sg.
descriptur‑um
descriptur‑am
descriptur‑um
Abl. Sg.
descriptur‑o
descriptur‑a
descriptur‑o
Nom. Pl.
descriptur‑i
descriptur‑ae
descriptur‑a
Gen. Pl.
descriptur‑orum
descriptur‑arum
descriptur‑orum
Dat. Pl.
descriptur‑is
descriptur‑is
descriptur‑is
Akk. Pl.
descriptur‑os
descriptur‑as
descriptur‑a
Abl. Pl.
descriptur‑is
descriptur‑is
descriptur‑is

Gerundium

Gen.
describe‑ndi
Dat.
describe‑ndo
Akk.
describe‑ndum
Abl.
describe‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
describend‑us, describund‑us
describend‑a, describund‑a
describend‑um, describund‑um
Gen. Sg.
describend‑i, describund‑i
describend‑ae, describund‑ae
describend‑i, describund‑i
Dat. Sg.
describend‑o, describund‑o
describend‑ae, describund‑ae
describend‑o, describund‑o
Akk. Sg.
describend‑um, describund‑um
describend‑am, describund‑am
describend‑um, describund‑um
Abl. Sg.
describend‑o, describund‑o
describend‑a, describund‑a
describend‑o, describund‑o
Nom. Pl.
describend‑i, describund‑i
describend‑ae, describund‑ae
describend‑a, describund‑a
Gen. Pl.
describend‑orum, describund‑orum
describend‑arum, describund‑arum
describend‑orum, describund‑orum
Dat. Pl.
describend‑is, describund‑is
describend‑is, describund‑is
describend‑is, describund‑is
Akk. Pl.
describend‑os, describund‑os
describend‑as, describund‑as
describend‑a, describund‑a
Abl. Pl.
describend‑is, describund‑is
describend‑is, describund‑is
describend‑is, describund‑is