Deklination zu «nātūrālis nātūrāle»

Deklination zu «nātūrālis nātūrāle»

Adverbien

Adverb Positiv
naturaliter
Adverb Komparativ
Adverb Superlativ

Deklination

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
natural‑is
natural‑is
natural‑e
Gen. Sg.
natural‑is
natural‑is
natural‑is
Dat. Sg.
natural‑i
natural‑i
natural‑i
Akk. Sg.
natural‑em
natural‑em
natural‑e
Abl. Sg.
natural‑i
natural‑i
natural‑i
Nom. Pl.
natural‑es
natural‑es
natural‑ia
Gen. Pl.
natural‑ium
natural‑ium
natural‑ium
Dat. Pl.
natural‑ibus
natural‑ibus
natural‑ibus
Akk. Pl.
natural‑es
natural‑es
natural‑ia
Abl. Pl.
natural‑ibus
natural‑ibus
natural‑ibus

Deklination Superlativ

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
natural‑issim‑us
natural‑issim‑a
natural‑issim‑um
Gen. Sg.
natural‑issim‑i
natural‑issim‑ae
natural‑issim‑i
Dat. Sg.
natural‑issim‑o
natural‑issim‑ae
natural‑issim‑o
Akk. Sg.
natural‑issim‑um
natural‑issim‑am
natural‑issim‑um
Abl. Sg.
natural‑issim‑o
natural‑issim‑a
natural‑issim‑o
Nom. Pl.
natural‑issim‑i
natural‑issim‑ae
natural‑issim‑a
Gen. Pl.
natural‑issim‑orum
natural‑issim‑arum
natural‑issim‑orum
Dat. Pl.
natural‑issim‑is
natural‑issim‑is
natural‑issim‑is
Akk. Pl.
natural‑issim‑os
natural‑issim‑as
natural‑issim‑a
Abl. Pl.
natural‑issim‑is
natural‑issim‑is
natural‑issim‑is