Konjugation zu «cūrāre, cūrō, cūrāvī, cūrātum»

Konjugation zu «cūrāre, cūrō, cūrāvī, cūrātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
cur‑o
cur‑e‑m
cura‑ba‑m
cura‑re‑m
cura‑b‑o
2. Pers. Sg.
cura‑s
cur‑e‑s
cura‑ba‑s
cura‑re‑s
cura‑bi‑s
3. Pers. Sg.
cura‑t
cur‑e‑t
cura‑ba‑t
cura‑re‑t
cura‑bi‑t
1. Pers. Pl.
cura‑mus
cur‑e‑mus
cura‑ba‑mus
cura‑re‑mus
cura‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
cura‑tis
cur‑e‑tis
cura‑ba‑tis
cura‑re‑tis
cura‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
cura‑nt
cur‑e‑nt
cura‑ba‑nt
cura‑re‑nt
cura‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
cur‑or
cur‑e‑r
cura‑ba‑r
cura‑re‑r
cura‑b‑or
2. Pers. Sg.
cura‑ris
cur‑e‑ris, cur‑e‑re
cura‑ba‑ris, cura‑ba‑re
cura‑re‑ris, cura‑re‑re
cura‑be‑ris, cura‑be‑re
3. Pers. Sg.
cura‑tur
cur‑e‑tur
cura‑ba‑tur
cura‑re‑tur
cura‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
cura‑mur
cur‑e‑mur
cura‑ba‑mur
cura‑re‑mur
cura‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
cura‑mini
cur‑e‑mini
cura‑ba‑mini
cura‑re‑mini
cura‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
cura‑ntur
cur‑e‑ntur
cura‑ba‑ntur
cura‑re‑ntur
cura‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
curav‑i
curav‑eri‑m
curav‑era‑m
curav‑isse‑m
curav‑ero
2. Pers. Sg.
curav‑isti
curav‑eri‑s, curassis
curav‑era‑s
curav‑isse‑s
curav‑eris, curassis
3. Pers. Sg.
curav‑it
curav‑eri‑t
curav‑era‑t
curav‑isse‑t
curav‑erit
1. Pers. Pl.
curav‑imus
curav‑eri‑mus
curav‑era‑mus
curav‑isse‑mus
curav‑erimus
2. Pers. Pl.
curav‑istis
curav‑eri‑tis
curav‑era‑tis
curav‑isse‑tis
curav‑eritis
3. Pers. Pl.
curav‑erunt, curav‑ere
curav‑eri‑nt
curav‑era‑nt
curav‑isse‑nt
curav‑erint, curassint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
curat‑us sum
curat‑us sim
curat‑us eram
curat‑us essem
curat‑us ero
2. Pers. Sg.
curat‑us es
curat‑us sis
curat‑us eras
curat‑us esses
curat‑us eris
3. Pers. Sg.
curat‑us est
curat‑us sit
curat‑us erat
curat‑us esset
curat‑us erit
1. Pers. Pl.
curat‑i sumus
curat‑i simus
curat‑i eramus
curat‑i essemus
curat‑i erimus
2. Pers. Pl.
curat‑i estis
curat‑i sitis
curat‑i eratis
curat‑i essetis
curat‑i eritis
3. Pers. Pl.
curat‑i sunt
curat‑i sint
curat‑i erant
curat‑i essent
curat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
curans curantis
Part. Fut. Akt.
curaturus a um
Part. Perf. Pass.
curatus a um
Gerundium
cura‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
curandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
cura
cura‑te
Imperativ II, 2. Pers.
cura‑to
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
curare
cura‑ri, cura‑rier
Infinitiv Perf.
curav‑isse
curat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
curatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
curat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
curans
curans
curans
Gen. Sg.
curant‑is
curant‑is
curant‑is
Dat. Sg.
curant‑i
curant‑i
curant‑i
Akk. Sg.
curant‑em
curant‑em
curans
Abl. Sg.
curant‑e
curant‑e
curant‑e
Nom. Pl.
curant‑es
curant‑es
curant‑ia
Gen. Pl.
curant‑ium
curant‑ium
curant‑ium
Dat. Pl.
curant‑ibus
curant‑ibus
curant‑ibus
Akk. Pl.
curant‑es, curant‑is
curant‑es, curant‑is
curant‑ia
Abl. Pl.
curant‑ibus
curant‑ibus
curant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
curat‑us
curat‑a
curat‑um
Gen. Sg.
curat‑i
curat‑ae
curat‑i
Dat. Sg.
curat‑o
curat‑ae
curat‑o
Akk. Sg.
curat‑um
curat‑am
curat‑um
Abl. Sg.
curat‑o
curat‑a
curat‑o
Nom. Pl.
curat‑i
curat‑ae
curat‑a
Gen. Pl.
curat‑orum
curat‑arum
curat‑orum
Dat. Pl.
curat‑is
curat‑is
curat‑is
Akk. Pl.
curat‑os
curat‑as
curat‑a
Abl. Pl.
curat‑is
curat‑is
curat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
curatur‑us
curatur‑a
curatur‑um
Gen. Sg.
curatur‑i
curatur‑ae
curatur‑i
Dat. Sg.
curatur‑o
curatur‑ae
curatur‑o
Akk. Sg.
curatur‑um
curatur‑am
curatur‑um
Abl. Sg.
curatur‑o
curatur‑a
curatur‑o
Nom. Pl.
curatur‑i
curatur‑ae
curatur‑a
Gen. Pl.
curatur‑orum
curatur‑arum
curatur‑orum
Dat. Pl.
curatur‑is
curatur‑is
curatur‑is
Akk. Pl.
curatur‑os
curatur‑as
curatur‑a
Abl. Pl.
curatur‑is
curatur‑is
curatur‑is

Partizip Perfekt Passiv (PPP) - Komparativ

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
curat‑ior
curat‑ior
curat‑ius
Gen. Sg.
curat‑ior‑is
curat‑ior‑is
curat‑ior‑is
Dat. Sg.
curat‑ior‑i
curat‑ior‑i
curat‑ior‑i
Akk. Sg.
curat‑ior‑em
curat‑ior‑em
curat‑ius
Abl. Sg.
curat‑ior‑e
curat‑ior‑e
curat‑ior‑e
Nom. Pl.
curat‑ior‑es
curat‑ior‑es
curat‑ior‑a
Gen. Pl.
curat‑ior‑um
curat‑ior‑um
curat‑ior‑um
Dat. Pl.
curat‑ior‑ibus
curat‑ior‑ibus
curat‑ior‑ibus
Akk. Pl.
curat‑ior‑es
curat‑ior‑es
curat‑ior‑a
Abl. Pl.
curat‑ior‑ibus
curat‑ior‑ibus
curat‑ior‑ibus

Gerundium

Gen.
cura‑ndi
Dat.
cura‑ndo
Akk.
cura‑ndum
Abl.
cura‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
curand‑us
curand‑a
curand‑um
Gen. Sg.
curand‑i
curand‑ae
curand‑i
Dat. Sg.
curand‑o
curand‑ae
curand‑o
Akk. Sg.
curand‑um
curand‑am
curand‑um
Abl. Sg.
curand‑o
curand‑a
curand‑o
Nom. Pl.
curand‑i
curand‑ae
curand‑a
Gen. Pl.
curand‑orum
curand‑arum
curand‑orum
Dat. Pl.
curand‑is
curand‑is
curand‑is
Akk. Pl.
curand‑os
curand‑as
curand‑a
Abl. Pl.
curand‑is
curand‑is
curand‑is