Konjugation zu «condīre, condiō, condīvī/condiī, condītum»

Konjugation zu «condīre, condiō, condīvī/condiī, condītum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
condi‑o
condi‑a‑m
condi‑eba‑m
condi‑re‑m
condi‑a‑m
2. Pers. Sg.
condi‑s
condi‑a‑s
condi‑eba‑s
condi‑re‑s
condi‑e‑s
3. Pers. Sg.
condi‑t
condi‑a‑t
condi‑eba‑t
condi‑re‑t
condi‑e‑t
1. Pers. Pl.
condi‑mus
condi‑a‑mus
condi‑eba‑mus
condi‑re‑mus
condi‑e‑mus
2. Pers. Pl.
condi‑tis
condi‑a‑tis
condi‑eba‑tis
condi‑re‑tis
condi‑e‑tis
3. Pers. Pl.
condi‑u‑nt
condi‑a‑nt
condi‑eba‑nt
condi‑re‑nt
condi‑e‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
condi‑or
condi‑a‑r
condi‑eba‑r
condi‑re‑r
condi‑a‑r
2. Pers. Sg.
condi‑ris
condi‑a‑ris, condi‑a‑re
condi‑eba‑ris, condi‑eba‑re
condi‑re‑ris, condi‑re‑re
condi‑e‑ris, condi‑e‑re
3. Pers. Sg.
condi‑tur
condi‑a‑tur
condi‑eba‑tur
condi‑re‑tur
condi‑e‑tur
1. Pers. Pl.
condi‑mur
condi‑a‑mur
condi‑eba‑mur
condi‑re‑mur
condi‑e‑mur
2. Pers. Pl.
condi‑mini
condi‑a‑mini
condi‑eba‑mini
condi‑re‑mini
condi‑e‑mini
3. Pers. Pl.
condi‑u‑ntur
condi‑a‑ntur
condi‑eba‑ntur
condi‑re‑ntur
condi‑e‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
condiv‑i, condi‑i
condiv‑eri‑m, condi‑eri‑m
condiv‑era‑m, condi‑era‑m
condiv‑isse‑m, condi‑isse‑m
condiv‑ero, condi‑ero
2. Pers. Sg.
condiv‑isti, condi‑isti
condiv‑eri‑s, condi‑eri‑s
condiv‑era‑s, condi‑era‑s
condiv‑isse‑s, condi‑isse‑s
condiv‑eris, condi‑eris
3. Pers. Sg.
condiv‑it, condi‑it
condiv‑eri‑t, condi‑eri‑t
condiv‑era‑t, condi‑era‑t
condiv‑isse‑t, condi‑isse‑t
condiv‑erit, condi‑erit
1. Pers. Pl.
condiv‑imus, condi‑imus
condiv‑eri‑mus, condi‑eri‑mus
condiv‑era‑mus, condi‑era‑mus
condiv‑isse‑mus, condi‑isse‑mus
condiv‑erimus, condi‑erimus
2. Pers. Pl.
condiv‑istis, condi‑istis
condiv‑eri‑tis, condi‑eri‑tis
condiv‑era‑tis, condi‑era‑tis
condiv‑isse‑tis, condi‑isse‑tis
condiv‑eritis, condi‑eritis
3. Pers. Pl.
condiv‑erunt, condiv‑ere, condi‑erunt, condi‑ere
condiv‑eri‑nt, condi‑eri‑nt
condiv‑era‑nt, condi‑era‑nt
condiv‑isse‑nt, condi‑isse‑nt
condiv‑erint, condi‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
condit‑us sum
condit‑us sim
condit‑us eram
condit‑us essem
condit‑us ero
2. Pers. Sg.
condit‑us es
condit‑us sis
condit‑us eras
condit‑us esses
condit‑us eris
3. Pers. Sg.
condit‑us est
condit‑us sit
condit‑us erat
condit‑us esset
condit‑us erit
1. Pers. Pl.
condit‑i sumus
condit‑i simus
condit‑i eramus
condit‑i essemus
condit‑i erimus
2. Pers. Pl.
condit‑i estis
condit‑i sitis
condit‑i eratis
condit‑i essetis
condit‑i eritis
3. Pers. Pl.
condit‑i sunt
condit‑i sint
condit‑i erant
condit‑i essent
condit‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
condiens condientis
Part. Fut. Akt.
conditurus a um
Part. Perf. Pass.
conditus a um
Gerundium
condi‑e‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
condiendus a um, condiundus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
condi
condi‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
condire
condi‑ri, condi‑rier
Infinitiv Perf.
condiv‑isse, condi‑isse
condit‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
conditur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
condit‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
condi‑ens
condi‑ens
condi‑ens
Gen. Sg.
condi‑ent‑is
condi‑ent‑is
condi‑ent‑is
Dat. Sg.
condi‑ent‑i
condi‑ent‑i
condi‑ent‑i
Akk. Sg.
condi‑ent‑em
condi‑ent‑em
condi‑ens
Abl. Sg.
condi‑ent‑e
condi‑ent‑e
condi‑ent‑e
Nom. Pl.
condi‑ent‑es
condi‑ent‑es
condi‑ent‑ia
Gen. Pl.
condi‑ent‑ium
condi‑ent‑ium
condi‑ent‑ium
Dat. Pl.
condi‑ent‑ibus
condi‑ent‑ibus
condi‑ent‑ibus
Akk. Pl.
condi‑ent‑es, condi‑ent‑is
condi‑ent‑es, condi‑ent‑is
condi‑ent‑ia
Abl. Pl.
condi‑ent‑ibus
condi‑ent‑ibus
condi‑ent‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
condit‑us
condit‑a
condit‑um
Gen. Sg.
condit‑i
condit‑ae
condit‑i
Dat. Sg.
condit‑o
condit‑ae
condit‑o
Akk. Sg.
condit‑um
condit‑am
condit‑um
Abl. Sg.
condit‑o
condit‑a
condit‑o
Nom. Pl.
condit‑i
condit‑ae
condit‑a
Gen. Pl.
condit‑orum
condit‑arum
condit‑orum
Dat. Pl.
condit‑is
condit‑is
condit‑is
Akk. Pl.
condit‑os
condit‑as
condit‑a
Abl. Pl.
condit‑is
condit‑is
condit‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
conditur‑us
conditur‑a
conditur‑um
Gen. Sg.
conditur‑i
conditur‑ae
conditur‑i
Dat. Sg.
conditur‑o
conditur‑ae
conditur‑o
Akk. Sg.
conditur‑um
conditur‑am
conditur‑um
Abl. Sg.
conditur‑o
conditur‑a
conditur‑o
Nom. Pl.
conditur‑i
conditur‑ae
conditur‑a
Gen. Pl.
conditur‑orum
conditur‑arum
conditur‑orum
Dat. Pl.
conditur‑is
conditur‑is
conditur‑is
Akk. Pl.
conditur‑os
conditur‑as
conditur‑a
Abl. Pl.
conditur‑is
conditur‑is
conditur‑is

Gerundium

Gen.
condi‑e‑ndi
Dat.
condi‑e‑ndo
Akk.
condi‑e‑ndum
Abl.
condi‑e‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
condi‑end‑us, condiund‑us
condi‑end‑a, condiund‑a
condi‑end‑um, condiund‑um
Gen. Sg.
condi‑end‑i, condiund‑i
condi‑end‑ae, condiund‑ae
condi‑end‑i, condiund‑i
Dat. Sg.
condi‑end‑o, condiund‑o
condi‑end‑ae, condiund‑ae
condi‑end‑o, condiund‑o
Akk. Sg.
condi‑end‑um, condiund‑um
condi‑end‑am, condiund‑am
condi‑end‑um, condiund‑um
Abl. Sg.
condi‑end‑o, condiund‑o
condi‑end‑a, condiund‑a
condi‑end‑o, condiund‑o
Nom. Pl.
condi‑end‑i, condiund‑i
condi‑end‑ae, condiund‑ae
condi‑end‑a, condiund‑a
Gen. Pl.
condi‑end‑orum, condiund‑orum
condi‑end‑arum, condiund‑arum
condi‑end‑orum, condiund‑orum
Dat. Pl.
condi‑end‑is, condiund‑is
condi‑end‑is, condiund‑is
condi‑end‑is, condiund‑is
Akk. Pl.
condi‑end‑os, condiund‑os
condi‑end‑as, condiund‑as
condi‑end‑a, condiund‑a
Abl. Pl.
condi‑end‑is, condiund‑is
condi‑end‑is, condiund‑is
condi‑end‑is, condiund‑is