Konjugation zu «piāre, piō, piāvī, piātum»

Konjugation zu «piāre, piō, piāvī, piātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
pi‑o
pi‑e‑m
pia‑ba‑m
pia‑re‑m
pia‑b‑o
2. Pers. Sg.
pia‑s
pi‑e‑s
pia‑ba‑s
pia‑re‑s
pia‑bi‑s
3. Pers. Sg.
pia‑t
pi‑e‑t
pia‑ba‑t
pia‑re‑t
pia‑bi‑t
1. Pers. Pl.
pia‑mus
pi‑e‑mus
pia‑ba‑mus
pia‑re‑mus
pia‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
pia‑tis
pi‑e‑tis
pia‑ba‑tis
pia‑re‑tis
pia‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
pia‑nt
pi‑e‑nt
pia‑ba‑nt
pia‑re‑nt
pia‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
pi‑or
pi‑e‑r
pia‑ba‑r
pia‑re‑r
pia‑b‑or
2. Pers. Sg.
pia‑ris
pi‑e‑ris, pi‑e‑re
pia‑ba‑ris, pia‑ba‑re
pia‑re‑ris, pia‑re‑re
pia‑be‑ris, pia‑be‑re
3. Pers. Sg.
pia‑tur
pi‑e‑tur
pia‑ba‑tur
pia‑re‑tur
pia‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
pia‑mur
pi‑e‑mur
pia‑ba‑mur
pia‑re‑mur
pia‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
pia‑mini
pi‑e‑mini
pia‑ba‑mini
pia‑re‑mini
pia‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
pia‑ntur
pi‑e‑ntur
pia‑ba‑ntur
pia‑re‑ntur
pia‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
piav‑i
piav‑eri‑m
piav‑era‑m
piav‑isse‑m
piav‑ero
2. Pers. Sg.
piav‑isti
piav‑eri‑s
piav‑era‑s
piav‑isse‑s
piav‑eris
3. Pers. Sg.
piav‑it
piav‑eri‑t
piav‑era‑t
piav‑isse‑t
piav‑erit
1. Pers. Pl.
piav‑imus
piav‑eri‑mus
piav‑era‑mus
piav‑isse‑mus
piav‑erimus
2. Pers. Pl.
piav‑istis
piav‑eri‑tis
piav‑era‑tis
piav‑isse‑tis
piav‑eritis
3. Pers. Pl.
piav‑erunt, piav‑ere
piav‑eri‑nt
piav‑era‑nt
piav‑isse‑nt
piav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
piat‑us sum
piat‑us sim
piat‑us eram
piat‑us essem
piat‑us ero
2. Pers. Sg.
piat‑us es
piat‑us sis
piat‑us eras
piat‑us esses
piat‑us eris
3. Pers. Sg.
piat‑us est
piat‑us sit
piat‑us erat
piat‑us esset
piat‑us erit
1. Pers. Pl.
piat‑i sumus
piat‑i simus
piat‑i eramus
piat‑i essemus
piat‑i erimus
2. Pers. Pl.
piat‑i estis
piat‑i sitis
piat‑i eratis
piat‑i essetis
piat‑i eritis
3. Pers. Pl.
piat‑i sunt
piat‑i sint
piat‑i erant
piat‑i essent
piat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
pians piantis
Part. Fut. Akt.
piaturus a um
Part. Perf. Pass.
piatus a um
Gerundium
pia‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
piandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
pia
pia‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
piare
pia‑ri, pia‑rier
Infinitiv Perf.
piav‑isse
piat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
piatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
piat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
pians
pians
pians
Gen. Sg.
piant‑is
piant‑is
piant‑is
Dat. Sg.
piant‑i
piant‑i
piant‑i
Akk. Sg.
piant‑em
piant‑em
pians
Abl. Sg.
piant‑e
piant‑e
piant‑e
Nom. Pl.
piant‑es
piant‑es
piant‑ia
Gen. Pl.
piant‑ium
piant‑ium
piant‑ium
Dat. Pl.
piant‑ibus
piant‑ibus
piant‑ibus
Akk. Pl.
piant‑es, piant‑is
piant‑es, piant‑is
piant‑ia
Abl. Pl.
piant‑ibus
piant‑ibus
piant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
piat‑us
piat‑a
piat‑um
Gen. Sg.
piat‑i
piat‑ae
piat‑i
Dat. Sg.
piat‑o
piat‑ae
piat‑o
Akk. Sg.
piat‑um
piat‑am
piat‑um
Abl. Sg.
piat‑o
piat‑a
piat‑o
Nom. Pl.
piat‑i
piat‑ae
piat‑a
Gen. Pl.
piat‑orum
piat‑arum
piat‑orum
Dat. Pl.
piat‑is
piat‑is
piat‑is
Akk. Pl.
piat‑os
piat‑as
piat‑a
Abl. Pl.
piat‑is
piat‑is
piat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
piatur‑us
piatur‑a
piatur‑um
Gen. Sg.
piatur‑i
piatur‑ae
piatur‑i
Dat. Sg.
piatur‑o
piatur‑ae
piatur‑o
Akk. Sg.
piatur‑um
piatur‑am
piatur‑um
Abl. Sg.
piatur‑o
piatur‑a
piatur‑o
Nom. Pl.
piatur‑i
piatur‑ae
piatur‑a
Gen. Pl.
piatur‑orum
piatur‑arum
piatur‑orum
Dat. Pl.
piatur‑is
piatur‑is
piatur‑is
Akk. Pl.
piatur‑os
piatur‑as
piatur‑a
Abl. Pl.
piatur‑is
piatur‑is
piatur‑is

Gerundium

Gen.
pia‑ndi
Dat.
pia‑ndo
Akk.
pia‑ndum
Abl.
pia‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
piand‑us
piand‑a
piand‑um
Gen. Sg.
piand‑i
piand‑ae
piand‑i
Dat. Sg.
piand‑o
piand‑ae
piand‑o
Akk. Sg.
piand‑um
piand‑am
piand‑um
Abl. Sg.
piand‑o
piand‑a
piand‑o
Nom. Pl.
piand‑i
piand‑ae
piand‑a
Gen. Pl.
piand‑orum
piand‑arum
piand‑orum
Dat. Pl.
piand‑is
piand‑is
piand‑is
Akk. Pl.
piand‑os
piand‑as
piand‑a
Abl. Pl.
piand‑is
piand‑is
piand‑is