Deklination zu «symphōnia -ae, f»

Deklination zu «symphōnia -ae, f»

Deklination

Latein bestimmter Artikel unbestimmter Artikel
Nom. Sg.
symphoni‑a
das Saitenspiel
ein Saitenspiel
Gen. Sg.
symphoni‑ae
des Saitenspiels
eines Saitenspiels
Dat. Sg.
symphoni‑ae
dem Saitenspiel
einem Saitenspiel
Akk. Sg.
symphoni‑am, synphoniam
das Saitenspiel
ein Saitenspiel
Abl. Sg.
cum symphoni‑a
mit dem Saitenspiel
mit einem Saitenspiel
Nom. Pl.
symphoni‑ae
die Saitenspiele
Saitenspiele
Gen. Pl.
symphoni‑arum
der Saitenspiele
Saitenspiele
Dat. Pl.
symphoni‑is
den Saitenspielen
Saitenspielen
Akk. Pl.
symphoni‑as
die Saitenspiele
Saitenspiele
Abl. Pl.
cum symphoni‑is
mit den Saitenspielen
mit Saitenspielen