Konjugation zu «sēmināre, sēminō, sēmināvī, seminātum»

Konjugation zu «sēmināre, sēminō, sēmināvī, seminātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
semin‑o
semin‑e‑m
semina‑ba‑m
semina‑re‑m
semina‑b‑o
2. Pers. Sg.
semina‑s
semin‑e‑s
semina‑ba‑s
semina‑re‑s
semina‑bi‑s
3. Pers. Sg.
semina‑t
semin‑e‑t
semina‑ba‑t
semina‑re‑t
semina‑bi‑t
1. Pers. Pl.
semina‑mus
semin‑e‑mus
semina‑ba‑mus
semina‑re‑mus
semina‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
semina‑tis
semin‑e‑tis
semina‑ba‑tis
semina‑re‑tis
semina‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
semina‑nt
semin‑e‑nt
semina‑ba‑nt
semina‑re‑nt
semina‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
semin‑or
semin‑e‑r
semina‑ba‑r
semina‑re‑r
semina‑b‑or
2. Pers. Sg.
semina‑ris
semin‑e‑ris, semin‑e‑re
semina‑ba‑ris, semina‑ba‑re
semina‑re‑ris, semina‑re‑re
semina‑be‑ris, semina‑be‑re
3. Pers. Sg.
semina‑tur
semin‑e‑tur
semina‑ba‑tur
semina‑re‑tur
semina‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
semina‑mur
semin‑e‑mur
semina‑ba‑mur
semina‑re‑mur
semina‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
semina‑mini
semin‑e‑mini
semina‑ba‑mini
semina‑re‑mini
semina‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
semina‑ntur
semin‑e‑ntur
semina‑ba‑ntur
semina‑re‑ntur
semina‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
seminav‑i
seminav‑eri‑m
seminav‑era‑m
seminav‑isse‑m
seminav‑ero
2. Pers. Sg.
seminav‑isti
seminav‑eri‑s
seminav‑era‑s
seminav‑isse‑s
seminav‑eris
3. Pers. Sg.
seminav‑it
seminav‑eri‑t
seminav‑era‑t
seminav‑isse‑t
seminav‑erit
1. Pers. Pl.
seminav‑imus
seminav‑eri‑mus
seminav‑era‑mus
seminav‑isse‑mus
seminav‑erimus
2. Pers. Pl.
seminav‑istis
seminav‑eri‑tis
seminav‑era‑tis
seminav‑isse‑tis
seminav‑eritis
3. Pers. Pl.
seminav‑erunt, seminav‑ere
seminav‑eri‑nt
seminav‑era‑nt
seminav‑isse‑nt
seminav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
seminat‑us sum
seminat‑us sim
seminat‑us eram
seminat‑us essem
seminat‑us ero
2. Pers. Sg.
seminat‑us es
seminat‑us sis
seminat‑us eras
seminat‑us esses
seminat‑us eris
3. Pers. Sg.
seminat‑us est
seminat‑us sit
seminat‑us erat
seminat‑us esset
seminat‑us erit
1. Pers. Pl.
seminat‑i sumus
seminat‑i simus
seminat‑i eramus
seminat‑i essemus
seminat‑i erimus
2. Pers. Pl.
seminat‑i estis
seminat‑i sitis
seminat‑i eratis
seminat‑i essetis
seminat‑i eritis
3. Pers. Pl.
seminat‑i sunt
seminat‑i sint
seminat‑i erant
seminat‑i essent
seminat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
seminans seminantis
Part. Fut. Akt.
seminaturus a um
Part. Perf. Pass.
seminatus a um
Gerundium
semina‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
seminandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
semina
semina‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
seminare
semina‑ri, semina‑rier
Infinitiv Perf.
seminav‑isse
seminat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
seminatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
seminat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
seminans
seminans
seminans
Gen. Sg.
seminant‑is
seminant‑is
seminant‑is
Dat. Sg.
seminant‑i
seminant‑i
seminant‑i
Akk. Sg.
seminant‑em
seminant‑em
seminans
Abl. Sg.
seminant‑e
seminant‑e
seminant‑e
Nom. Pl.
seminant‑es
seminant‑es
seminant‑ia
Gen. Pl.
seminant‑ium
seminant‑ium
seminant‑ium
Dat. Pl.
seminant‑ibus
seminant‑ibus
seminant‑ibus
Akk. Pl.
seminant‑es, seminant‑is
seminant‑es, seminant‑is
seminant‑ia
Abl. Pl.
seminant‑ibus
seminant‑ibus
seminant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
seminat‑us
seminat‑a
seminat‑um
Gen. Sg.
seminat‑i
seminat‑ae
seminat‑i
Dat. Sg.
seminat‑o
seminat‑ae
seminat‑o
Akk. Sg.
seminat‑um
seminat‑am
seminat‑um
Abl. Sg.
seminat‑o
seminat‑a
seminat‑o
Nom. Pl.
seminat‑i
seminat‑ae
seminat‑a
Gen. Pl.
seminat‑orum
seminat‑arum
seminat‑orum
Dat. Pl.
seminat‑is
seminat‑is
seminat‑is
Akk. Pl.
seminat‑os
seminat‑as
seminat‑a
Abl. Pl.
seminat‑is
seminat‑is
seminat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
seminatur‑us
seminatur‑a
seminatur‑um
Gen. Sg.
seminatur‑i
seminatur‑ae
seminatur‑i
Dat. Sg.
seminatur‑o
seminatur‑ae
seminatur‑o
Akk. Sg.
seminatur‑um
seminatur‑am
seminatur‑um
Abl. Sg.
seminatur‑o
seminatur‑a
seminatur‑o
Nom. Pl.
seminatur‑i
seminatur‑ae
seminatur‑a
Gen. Pl.
seminatur‑orum
seminatur‑arum
seminatur‑orum
Dat. Pl.
seminatur‑is
seminatur‑is
seminatur‑is
Akk. Pl.
seminatur‑os
seminatur‑as
seminatur‑a
Abl. Pl.
seminatur‑is
seminatur‑is
seminatur‑is

Gerundium

Gen.
semina‑ndi
Dat.
semina‑ndo
Akk.
semina‑ndum
Abl.
semina‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
seminand‑us
seminand‑a
seminand‑um
Gen. Sg.
seminand‑i
seminand‑ae
seminand‑i
Dat. Sg.
seminand‑o
seminand‑ae
seminand‑o
Akk. Sg.
seminand‑um
seminand‑am
seminand‑um
Abl. Sg.
seminand‑o
seminand‑a
seminand‑o
Nom. Pl.
seminand‑i
seminand‑ae
seminand‑a
Gen. Pl.
seminand‑orum
seminand‑arum
seminand‑orum
Dat. Pl.
seminand‑is
seminand‑is
seminand‑is
Akk. Pl.
seminand‑os
seminand‑as
seminand‑a
Abl. Pl.
seminand‑is
seminand‑is
seminand‑is