Konjugation zu «ēvolāre, ēvolō, ēvolāvī, ēvolātum»

Konjugation zu «ēvolāre, ēvolō, ēvolāvī, ēvolātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
evol‑o
evol‑e‑m
evola‑ba‑m
evola‑re‑m
evola‑b‑o
2. Pers. Sg.
evola‑s
evol‑e‑s
evola‑ba‑s
evola‑re‑s
evola‑bi‑s
3. Pers. Sg.
evola‑t
evol‑e‑t
evola‑ba‑t
evola‑re‑t
evola‑bi‑t
1. Pers. Pl.
evola‑mus
evol‑e‑mus
evola‑ba‑mus
evola‑re‑mus
evola‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
evola‑tis
evol‑e‑tis
evola‑ba‑tis
evola‑re‑tis
evola‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
evola‑nt
evol‑e‑nt
evola‑ba‑nt
evola‑re‑nt
evola‑bu‑nt

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
evolav‑i
evolav‑eri‑m
evolav‑era‑m
evolav‑isse‑m
evolav‑ero
2. Pers. Sg.
evolav‑isti
evolav‑eri‑s
evolav‑era‑s
evolav‑isse‑s
evolav‑eris
3. Pers. Sg.
evolav‑it
evolav‑eri‑t
evolav‑era‑t
evolav‑isse‑t
evolav‑erit
1. Pers. Pl.
evolav‑imus
evolav‑eri‑mus
evolav‑era‑mus
evolav‑isse‑mus
evolav‑erimus
2. Pers. Pl.
evolav‑istis
evolav‑eri‑tis
evolav‑era‑tis
evolav‑isse‑tis
evolav‑eritis
3. Pers. Pl.
evolav‑erunt, evolav‑ere
evolav‑eri‑nt
evolav‑era‑nt
evolav‑isse‑nt
evolav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
2. Pers. Sg.
3. Pers. Sg.
evolat‑um est
evolat‑um sit
evolat‑um erat
evolat‑um esset
evolat‑um erit
1. Pers. Pl.
2. Pers. Pl.
3. Pers. Pl.

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
evolans evolantis
Part. Fut. Akt.
evolaturus a um
Part. Perf. Pass.
evolat‑um
Gerundium
evola‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
evola‑ndum

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
evola
evola‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
evolare
evola‑ri, evola‑rier
Infinitiv Perf.
evolav‑isse
evolat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
evolatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
evolat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
evolans
evolans
evolans
Gen. Sg.
evolant‑is
evolant‑is
evolant‑is
Dat. Sg.
evolant‑i
evolant‑i
evolant‑i
Akk. Sg.
evolant‑em
evolant‑em
evolans
Abl. Sg.
evolant‑e
evolant‑e
evolant‑e
Nom. Pl.
evolant‑es
evolant‑es
evolant‑ia
Gen. Pl.
evolant‑ium
evolant‑ium
evolant‑ium
Dat. Pl.
evolant‑ibus
evolant‑ibus
evolant‑ibus
Akk. Pl.
evolant‑es, evolant‑is
evolant‑es, evolant‑is
evolant‑ia
Abl. Pl.
evolant‑ibus
evolant‑ibus
evolant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
evolat‑us
evolat‑a
evolat‑um
Gen. Sg.
evolat‑i
evolat‑ae
evolat‑i
Dat. Sg.
evolat‑o
evolat‑ae
evolat‑o
Akk. Sg.
evolat‑um
evolat‑am
evolat‑um
Abl. Sg.
evolat‑o
evolat‑a
evolat‑o
Nom. Pl.
evolat‑i
evolat‑ae
evolat‑a
Gen. Pl.
evolat‑orum
evolat‑arum
evolat‑orum
Dat. Pl.
evolat‑is
evolat‑is
evolat‑is
Akk. Pl.
evolat‑os
evolat‑as
evolat‑a
Abl. Pl.
evolat‑is
evolat‑is
evolat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
evolatur‑us
evolatur‑a
evolatur‑um
Gen. Sg.
evolatur‑i
evolatur‑ae
evolatur‑i
Dat. Sg.
evolatur‑o
evolatur‑ae
evolatur‑o
Akk. Sg.
evolatur‑um
evolatur‑am
evolatur‑um
Abl. Sg.
evolatur‑o
evolatur‑a
evolatur‑o
Nom. Pl.
evolatur‑i
evolatur‑ae
evolatur‑a
Gen. Pl.
evolatur‑orum
evolatur‑arum
evolatur‑orum
Dat. Pl.
evolatur‑is
evolatur‑is
evolatur‑is
Akk. Pl.
evolatur‑os
evolatur‑as
evolatur‑a
Abl. Pl.
evolatur‑is
evolatur‑is
evolatur‑is

Gerundium

Gen.
evola‑ndi
Dat.
evola‑ndo
Akk.
evola‑ndum
Abl.
evola‑ndo