Konjugation zu «cavāre, cavō, cavāvī, cavātum»

Konjugation zu «cavāre, cavō, cavāvī, cavātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
cav‑o
cav‑e‑m
cava‑ba‑m
cava‑re‑m
cava‑b‑o
2. Pers. Sg.
cava‑s
cav‑e‑s
cava‑ba‑s
cava‑re‑s
cava‑bi‑s
3. Pers. Sg.
cava‑t
cav‑e‑t
cava‑ba‑t
cava‑re‑t
cava‑bi‑t
1. Pers. Pl.
cava‑mus
cav‑e‑mus
cava‑ba‑mus
cava‑re‑mus
cava‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
cava‑tis
cav‑e‑tis
cava‑ba‑tis
cava‑re‑tis
cava‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
cava‑nt
cav‑e‑nt
cava‑ba‑nt
cava‑re‑nt
cava‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
cav‑or
cav‑e‑r
cava‑ba‑r
cava‑re‑r
cava‑b‑or
2. Pers. Sg.
cava‑ris
cav‑e‑ris, cav‑e‑re
cava‑ba‑ris, cava‑ba‑re
cava‑re‑ris, cava‑re‑re
cava‑be‑ris, cava‑be‑re
3. Pers. Sg.
cava‑tur
cav‑e‑tur
cava‑ba‑tur
cava‑re‑tur
cava‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
cava‑mur
cav‑e‑mur
cava‑ba‑mur
cava‑re‑mur
cava‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
cava‑mini
cav‑e‑mini
cava‑ba‑mini
cava‑re‑mini
cava‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
cava‑ntur
cav‑e‑ntur
cava‑ba‑ntur
cava‑re‑ntur
cava‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
cavav‑i
cavav‑eri‑m
cavav‑era‑m
cavav‑isse‑m
cavav‑ero
2. Pers. Sg.
cavav‑isti
cavav‑eri‑s
cavav‑era‑s
cavav‑isse‑s
cavav‑eris
3. Pers. Sg.
cavav‑it
cavav‑eri‑t
cavav‑era‑t
cavav‑isse‑t
cavav‑erit
1. Pers. Pl.
cavav‑imus
cavav‑eri‑mus
cavav‑era‑mus
cavav‑isse‑mus
cavav‑erimus
2. Pers. Pl.
cavav‑istis
cavav‑eri‑tis
cavav‑era‑tis
cavav‑isse‑tis
cavav‑eritis
3. Pers. Pl.
cavav‑erunt, cavav‑ere
cavav‑eri‑nt
cavav‑era‑nt
cavav‑isse‑nt
cavav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
cavat‑us sum
cavat‑us sim
cavat‑us eram
cavat‑us essem
cavat‑us ero
2. Pers. Sg.
cavat‑us es
cavat‑us sis
cavat‑us eras
cavat‑us esses
cavat‑us eris
3. Pers. Sg.
cavat‑us est
cavat‑us sit
cavat‑us erat
cavat‑us esset
cavat‑us erit
1. Pers. Pl.
cavat‑i sumus
cavat‑i simus
cavat‑i eramus
cavat‑i essemus
cavat‑i erimus
2. Pers. Pl.
cavat‑i estis
cavat‑i sitis
cavat‑i eratis
cavat‑i essetis
cavat‑i eritis
3. Pers. Pl.
cavat‑i sunt
cavat‑i sint
cavat‑i erant
cavat‑i essent
cavat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
cavans cavantis
Part. Fut. Akt.
cavaturus a um
Part. Perf. Pass.
cavatus a um
Gerundium
cava‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
cavandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
cava
cava‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
cavare
cava‑ri, cava‑rier
Infinitiv Perf.
cavav‑isse
cavat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
cavatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
cavat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
cavans
cavans
cavans
Gen. Sg.
cavant‑is
cavant‑is
cavant‑is
Dat. Sg.
cavant‑i
cavant‑i
cavant‑i
Akk. Sg.
cavant‑em
cavant‑em
cavans
Abl. Sg.
cavant‑e
cavant‑e
cavant‑e
Nom. Pl.
cavant‑es
cavant‑es
cavant‑ia
Gen. Pl.
cavant‑ium
cavant‑ium
cavant‑ium
Dat. Pl.
cavant‑ibus
cavant‑ibus
cavant‑ibus
Akk. Pl.
cavant‑es, cavant‑is
cavant‑es, cavant‑is
cavant‑ia
Abl. Pl.
cavant‑ibus
cavant‑ibus
cavant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
cavat‑us
cavat‑a
cavat‑um
Gen. Sg.
cavat‑i
cavat‑ae
cavat‑i
Dat. Sg.
cavat‑o
cavat‑ae
cavat‑o
Akk. Sg.
cavat‑um
cavat‑am
cavat‑um
Abl. Sg.
cavat‑o
cavat‑a
cavat‑o
Nom. Pl.
cavat‑i
cavat‑ae
cavat‑a
Gen. Pl.
cavat‑orum
cavat‑arum
cavat‑orum
Dat. Pl.
cavat‑is
cavat‑is
cavat‑is
Akk. Pl.
cavat‑os
cavat‑as
cavat‑a
Abl. Pl.
cavat‑is
cavat‑is
cavat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
cavatur‑us
cavatur‑a
cavatur‑um
Gen. Sg.
cavatur‑i
cavatur‑ae
cavatur‑i
Dat. Sg.
cavatur‑o
cavatur‑ae
cavatur‑o
Akk. Sg.
cavatur‑um
cavatur‑am
cavatur‑um
Abl. Sg.
cavatur‑o
cavatur‑a
cavatur‑o
Nom. Pl.
cavatur‑i
cavatur‑ae
cavatur‑a
Gen. Pl.
cavatur‑orum
cavatur‑arum
cavatur‑orum
Dat. Pl.
cavatur‑is
cavatur‑is
cavatur‑is
Akk. Pl.
cavatur‑os
cavatur‑as
cavatur‑a
Abl. Pl.
cavatur‑is
cavatur‑is
cavatur‑is

Gerundium

Gen.
cava‑ndi
Dat.
cava‑ndo
Akk.
cava‑ndum
Abl.
cava‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
cavand‑us
cavand‑a
cavand‑um
Gen. Sg.
cavand‑i
cavand‑ae
cavand‑i
Dat. Sg.
cavand‑o
cavand‑ae
cavand‑o
Akk. Sg.
cavand‑um
cavand‑am
cavand‑um
Abl. Sg.
cavand‑o
cavand‑a
cavand‑o
Nom. Pl.
cavand‑i
cavand‑ae
cavand‑a
Gen. Pl.
cavand‑orum
cavand‑arum
cavand‑orum
Dat. Pl.
cavand‑is
cavand‑is
cavand‑is
Akk. Pl.
cavand‑os
cavand‑as
cavand‑a
Abl. Pl.
cavand‑is
cavand‑is
cavand‑is