Konjugation zu «meditārī, meditor, meditātus sum»

Konjugation zu «meditārī, meditor, meditātus sum»

Präsensstamm

Präs. Ind. Präs. Konj. Imperf. Ind. Imperf. Konj. Fut. I Ind.
1. Pers. Sg.
medit‑or
medit‑e‑r
medita‑ba‑r
medita‑re‑r
medita‑b‑or
2. Pers. Sg.
medita‑ris, medita‑re
medit‑e‑ris, medit‑e‑re
medita‑ba‑ris, medita‑ba‑re
medita‑re‑ris, medita‑re‑re
medita‑be‑ris, medita‑be‑re
3. Pers. Sg.
medita‑tur
medit‑e‑tur
medita‑ba‑tur
medita‑re‑tur
medita‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
medita‑mur
medit‑e‑mur
medita‑ba‑mur
medita‑re‑mur
medita‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
medita‑mini
medit‑e‑mini
medita‑ba‑mini
medita‑re‑mini
medita‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
medita‑ntur
medit‑e‑ntur
medita‑ba‑ntur
medita‑re‑ntur
medita‑bu‑ntur

Perfektstamm

Perf. Ind. Perf. Konj. Plusquamperf. Ind. Plusquamperf. Konj. Fut. II Ind.
1. Pers. Sg.
meditat‑us sum
meditat‑us sim
meditat‑us eram
meditat‑us essem
meditat‑us ero
2. Pers. Sg.
meditat‑us es
meditat‑us sis
meditat‑us eras
meditat‑us esses
meditat‑us eris
3. Pers. Sg.
meditat‑us est
meditat‑us sit
meditat‑us erat
meditat‑us esset
meditat‑us erit
1. Pers. Pl.
meditat‑i sumus
meditat‑i simus
meditat‑i eramus
meditat‑i essemus
meditat‑i erimus
2. Pers. Pl.
meditat‑i estis
meditat‑i sitis
meditat‑i eratis
meditat‑i essetis
meditat‑i eritis
3. Pers. Pl.
meditat‑i sunt
meditat‑i sint
meditat‑i erant
meditat‑i essent
meditat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs.
meditans meditantis
Part. Fut.
meditaturus a um
Part. Perf.
meditatus a um
Gerundium
medita‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
meditandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
medita‑re
medita‑mini
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Infinitiv Präs.
meditari
Infinitiv Perf.
meditat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
meditatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
meditans
meditans
meditans
Gen. Sg.
meditant‑is
meditant‑is
meditant‑is
Dat. Sg.
meditant‑i
meditant‑i
meditant‑i
Akk. Sg.
meditant‑em
meditant‑em
meditans
Abl. Sg.
meditant‑e
meditant‑e
meditant‑e
Nom. Pl.
meditant‑es
meditant‑es
meditant‑ia
Gen. Pl.
meditant‑ium
meditant‑ium
meditant‑ium
Dat. Pl.
meditant‑ibus
meditant‑ibus
meditant‑ibus
Akk. Pl.
meditant‑es, meditant‑is
meditant‑es, meditant‑is
meditant‑ia
Abl. Pl.
meditant‑ibus
meditant‑ibus
meditant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
meditat‑us
meditat‑a
meditat‑um
Gen. Sg.
meditat‑i
meditat‑ae
meditat‑i
Dat. Sg.
meditat‑o
meditat‑ae
meditat‑o
Akk. Sg.
meditat‑um
meditat‑am
meditat‑um
Abl. Sg.
meditat‑o
meditat‑a
meditat‑o
Nom. Pl.
meditat‑i
meditat‑ae
meditat‑a
Gen. Pl.
meditat‑orum
meditat‑arum
meditat‑orum
Dat. Pl.
meditat‑is
meditat‑is
meditat‑is
Akk. Pl.
meditat‑os
meditat‑as
meditat‑a
Abl. Pl.
meditat‑is
meditat‑is
meditat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
meditatur‑us
meditatur‑a
meditatur‑um
Gen. Sg.
meditatur‑i
meditatur‑ae
meditatur‑i
Dat. Sg.
meditatur‑o
meditatur‑ae
meditatur‑o
Akk. Sg.
meditatur‑um
meditatur‑am
meditatur‑um
Abl. Sg.
meditatur‑o
meditatur‑a
meditatur‑o
Nom. Pl.
meditatur‑i
meditatur‑ae
meditatur‑a
Gen. Pl.
meditatur‑orum
meditatur‑arum
meditatur‑orum
Dat. Pl.
meditatur‑is
meditatur‑is
meditatur‑is
Akk. Pl.
meditatur‑os
meditatur‑as
meditatur‑a
Abl. Pl.
meditatur‑is
meditatur‑is
meditatur‑is

Gerundium

Gen.
medita‑ndi
Dat.
medita‑ndo
Akk.
medita‑ndum
Abl.
medita‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
meditand‑us
meditand‑a
meditand‑um
Gen. Sg.
meditand‑i
meditand‑ae
meditand‑i
Dat. Sg.
meditand‑o
meditand‑ae
meditand‑o
Akk. Sg.
meditand‑um
meditand‑am
meditand‑um
Abl. Sg.
meditand‑o
meditand‑a
meditand‑o
Nom. Pl.
meditand‑i
meditand‑ae
meditand‑a
Gen. Pl.
meditand‑orum
meditand‑arum
meditand‑orum
Dat. Pl.
meditand‑is
meditand‑is
meditand‑is
Akk. Pl.
meditand‑os
meditand‑as
meditand‑a
Abl. Pl.
meditand‑is
meditand‑is
meditand‑is