Konjugation zu «sīgnāre, signō, signāvī, signātum»

Konjugation zu «sīgnāre, signō, signāvī, signātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
sign‑o
sign‑e‑m
signa‑ba‑m
signa‑re‑m
signa‑b‑o
2. Pers. Sg.
signa‑s
sign‑e‑s
signa‑ba‑s
signa‑re‑s
signa‑bi‑s
3. Pers. Sg.
signa‑t
sign‑e‑t
signa‑ba‑t
signa‑re‑t
signa‑bi‑t
1. Pers. Pl.
signa‑mus
sign‑e‑mus
signa‑ba‑mus
signa‑re‑mus
signa‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
signa‑tis
sign‑e‑tis
signa‑ba‑tis
signa‑re‑tis
signa‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
signa‑nt
sign‑e‑nt
signa‑ba‑nt
signa‑re‑nt
signa‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
sign‑or
sign‑e‑r
signa‑ba‑r
signa‑re‑r
signa‑b‑or
2. Pers. Sg.
signa‑ris
sign‑e‑ris, sign‑e‑re
signa‑ba‑ris, signa‑ba‑re
signa‑re‑ris, signa‑re‑re
signa‑be‑ris, signa‑be‑re
3. Pers. Sg.
signa‑tur
sign‑e‑tur
signa‑ba‑tur
signa‑re‑tur
signa‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
signa‑mur
sign‑e‑mur
signa‑ba‑mur
signa‑re‑mur
signa‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
signa‑mini
sign‑e‑mini
signa‑ba‑mini
signa‑re‑mini
signa‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
signa‑ntur
sign‑e‑ntur
signa‑ba‑ntur
signa‑re‑ntur
signa‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
signav‑i
signav‑eri‑m
signav‑era‑m
signav‑isse‑m
signav‑ero
2. Pers. Sg.
signav‑isti
signav‑eri‑s
signav‑era‑s
signav‑isse‑s
signav‑eris
3. Pers. Sg.
signav‑it
signav‑eri‑t
signav‑era‑t
signav‑isse‑t
signav‑erit
1. Pers. Pl.
signav‑imus
signav‑eri‑mus
signav‑era‑mus
signav‑isse‑mus
signav‑erimus
2. Pers. Pl.
signav‑istis
signav‑eri‑tis
signav‑era‑tis
signav‑isse‑tis
signav‑eritis
3. Pers. Pl.
signav‑erunt, signav‑ere
signav‑eri‑nt
signav‑era‑nt
signav‑isse‑nt
signav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
signat‑us sum
signat‑us sim
signat‑us eram
signat‑us essem
signat‑us ero
2. Pers. Sg.
signat‑us es
signat‑us sis
signat‑us eras
signat‑us esses
signat‑us eris
3. Pers. Sg.
signat‑us est
signat‑us sit
signat‑us erat
signat‑us esset
signat‑us erit
1. Pers. Pl.
signat‑i sumus
signat‑i simus
signat‑i eramus
signat‑i essemus
signat‑i erimus
2. Pers. Pl.
signat‑i estis
signat‑i sitis
signat‑i eratis
signat‑i essetis
signat‑i eritis
3. Pers. Pl.
signat‑i sunt
signat‑i sint
signat‑i erant
signat‑i essent
signat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
signans signantis
Part. Fut. Akt.
signaturus a um
Part. Perf. Pass.
signatus a um
Gerundium
signa‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
signandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
signa
signa‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
signare
signa‑ri, signa‑rier
Infinitiv Perf.
signav‑isse
signat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
signatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
signat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
signans
signans
signans
Gen. Sg.
signant‑is
signant‑is
signant‑is
Dat. Sg.
signant‑i
signant‑i
signant‑i
Akk. Sg.
signant‑em
signant‑em
signans
Abl. Sg.
signant‑e
signant‑e
signant‑e
Nom. Pl.
signant‑es
signant‑es
signant‑ia
Gen. Pl.
signant‑ium
signant‑ium
signant‑ium
Dat. Pl.
signant‑ibus
signant‑ibus
signant‑ibus
Akk. Pl.
signant‑es, signant‑is
signant‑es, signant‑is
signant‑ia
Abl. Pl.
signant‑ibus
signant‑ibus
signant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
signat‑us
signat‑a
signat‑um
Gen. Sg.
signat‑i
signat‑ae
signat‑i
Dat. Sg.
signat‑o
signat‑ae
signat‑o
Akk. Sg.
signat‑um
signat‑am
signat‑um
Abl. Sg.
signat‑o
signat‑a
signat‑o
Nom. Pl.
signat‑i
signat‑ae
signat‑a
Gen. Pl.
signat‑orum
signat‑arum
signat‑orum
Dat. Pl.
signat‑is
signat‑is
signat‑is
Akk. Pl.
signat‑os
signat‑as
signat‑a
Abl. Pl.
signat‑is
signat‑is
signat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
signatur‑us
signatur‑a
signatur‑um
Gen. Sg.
signatur‑i
signatur‑ae
signatur‑i
Dat. Sg.
signatur‑o
signatur‑ae
signatur‑o
Akk. Sg.
signatur‑um
signatur‑am
signatur‑um
Abl. Sg.
signatur‑o
signatur‑a
signatur‑o
Nom. Pl.
signatur‑i
signatur‑ae
signatur‑a
Gen. Pl.
signatur‑orum
signatur‑arum
signatur‑orum
Dat. Pl.
signatur‑is
signatur‑is
signatur‑is
Akk. Pl.
signatur‑os
signatur‑as
signatur‑a
Abl. Pl.
signatur‑is
signatur‑is
signatur‑is

Gerundium

Gen.
signa‑ndi
Dat.
signa‑ndo
Akk.
signa‑ndum
Abl.
signa‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
signand‑us
signand‑a
signand‑um
Gen. Sg.
signand‑i
signand‑ae
signand‑i
Dat. Sg.
signand‑o
signand‑ae
signand‑o
Akk. Sg.
signand‑um
signand‑am
signand‑um
Abl. Sg.
signand‑o
signand‑a
signand‑o
Nom. Pl.
signand‑i
signand‑ae
signand‑a
Gen. Pl.
signand‑orum
signand‑arum
signand‑orum
Dat. Pl.
signand‑is
signand‑is
signand‑is
Akk. Pl.
signand‑os
signand‑as
signand‑a
Abl. Pl.
signand‑is
signand‑is
signand‑is