Konjugation zu «dīgnāre, dīgnō, dīgnāvī, dīgnātum»

Konjugation zu «dīgnāre, dīgnō, dīgnāvī, dīgnātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
dign‑o
dign‑e‑m
digna‑ba‑m
digna‑re‑m
digna‑b‑o
2. Pers. Sg.
digna‑s
dign‑e‑s
digna‑ba‑s
digna‑re‑s
digna‑bi‑s
3. Pers. Sg.
digna‑t
dign‑e‑t
digna‑ba‑t
digna‑re‑t
digna‑bi‑t
1. Pers. Pl.
digna‑mus
dign‑e‑mus
digna‑ba‑mus
digna‑re‑mus
digna‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
digna‑tis
dign‑e‑tis
digna‑ba‑tis
digna‑re‑tis
digna‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
digna‑nt
dign‑e‑nt
digna‑ba‑nt
digna‑re‑nt
digna‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
dign‑or
dign‑e‑r
digna‑ba‑r
digna‑re‑r
digna‑b‑or
2. Pers. Sg.
digna‑ris
dign‑e‑ris, dign‑e‑re
digna‑ba‑ris, digna‑ba‑re
digna‑re‑ris, digna‑re‑re
digna‑be‑ris, digna‑be‑re
3. Pers. Sg.
digna‑tur
dign‑e‑tur
digna‑ba‑tur
digna‑re‑tur
digna‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
digna‑mur
dign‑e‑mur
digna‑ba‑mur
digna‑re‑mur
digna‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
digna‑mini
dign‑e‑mini
digna‑ba‑mini
digna‑re‑mini
digna‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
digna‑ntur
dign‑e‑ntur
digna‑ba‑ntur
digna‑re‑ntur
digna‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
dignav‑i
dignav‑eri‑m
dignav‑era‑m
dignav‑isse‑m
dignav‑ero
2. Pers. Sg.
dignav‑isti
dignav‑eri‑s
dignav‑era‑s
dignav‑isse‑s
dignav‑eris
3. Pers. Sg.
dignav‑it
dignav‑eri‑t
dignav‑era‑t
dignav‑isse‑t
dignav‑erit
1. Pers. Pl.
dignav‑imus
dignav‑eri‑mus
dignav‑era‑mus
dignav‑isse‑mus
dignav‑erimus
2. Pers. Pl.
dignav‑istis
dignav‑eri‑tis
dignav‑era‑tis
dignav‑isse‑tis
dignav‑eritis
3. Pers. Pl.
dignav‑erunt, dignav‑ere
dignav‑eri‑nt
dignav‑era‑nt
dignav‑isse‑nt
dignav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
dignat‑us sum
dignat‑us sim
dignat‑us eram
dignat‑us essem
dignat‑us ero
2. Pers. Sg.
dignat‑us es
dignat‑us sis
dignat‑us eras
dignat‑us esses
dignat‑us eris
3. Pers. Sg.
dignat‑us est
dignat‑us sit
dignat‑us erat
dignat‑us esset
dignat‑us erit
1. Pers. Pl.
dignat‑i sumus
dignat‑i simus
dignat‑i eramus
dignat‑i essemus
dignat‑i erimus
2. Pers. Pl.
dignat‑i estis
dignat‑i sitis
dignat‑i eratis
dignat‑i essetis
dignat‑i eritis
3. Pers. Pl.
dignat‑i sunt
dignat‑i sint
dignat‑i erant
dignat‑i essent
dignat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
dignans dignantis
Part. Fut. Akt.
dignaturus a um
Part. Perf. Pass.
dignatus a um
Gerundium
digna‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
dignandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
digna
digna‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
dignare
digna‑ri, digna‑rier
Infinitiv Perf.
dignav‑isse
dignat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
dignatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
dignat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
dignans
dignans
dignans
Gen. Sg.
dignant‑is
dignant‑is
dignant‑is
Dat. Sg.
dignant‑i
dignant‑i
dignant‑i
Akk. Sg.
dignant‑em
dignant‑em
dignans
Abl. Sg.
dignant‑e
dignant‑e
dignant‑e
Nom. Pl.
dignant‑es
dignant‑es
dignant‑ia
Gen. Pl.
dignant‑ium
dignant‑ium
dignant‑ium
Dat. Pl.
dignant‑ibus
dignant‑ibus
dignant‑ibus
Akk. Pl.
dignant‑es, dignant‑is
dignant‑es, dignant‑is
dignant‑ia
Abl. Pl.
dignant‑ibus
dignant‑ibus
dignant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
dignat‑us
dignat‑a
dignat‑um
Gen. Sg.
dignat‑i
dignat‑ae
dignat‑i
Dat. Sg.
dignat‑o
dignat‑ae
dignat‑o
Akk. Sg.
dignat‑um
dignat‑am
dignat‑um
Abl. Sg.
dignat‑o
dignat‑a
dignat‑o
Vok. Sg.
dignat‑e
Nom. Pl.
dignat‑i
dignat‑ae
dignat‑a
Gen. Pl.
dignat‑orum
dignat‑arum
dignat‑orum
Dat. Pl.
dignat‑is
dignat‑is
dignat‑is
Akk. Pl.
dignat‑os
dignat‑as
dignat‑a
Abl. Pl.
dignat‑is
dignat‑is
dignat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
dignatur‑us
dignatur‑a
dignatur‑um
Gen. Sg.
dignatur‑i
dignatur‑ae
dignatur‑i
Dat. Sg.
dignatur‑o
dignatur‑ae
dignatur‑o
Akk. Sg.
dignatur‑um
dignatur‑am
dignatur‑um
Abl. Sg.
dignatur‑o
dignatur‑a
dignatur‑o
Vok. Sg.
dignatur‑e
Nom. Pl.
dignatur‑i
dignatur‑ae
dignatur‑a
Gen. Pl.
dignatur‑orum
dignatur‑arum
dignatur‑orum
Dat. Pl.
dignatur‑is
dignatur‑is
dignatur‑is
Akk. Pl.
dignatur‑os
dignatur‑as
dignatur‑a
Abl. Pl.
dignatur‑is
dignatur‑is
dignatur‑is

Gerundium

Gen.
digna‑ndi
Dat.
digna‑ndo
Akk.
digna‑ndum
Abl.
digna‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
dignand‑us
dignand‑a
dignand‑um
Gen. Sg.
dignand‑i
dignand‑ae
dignand‑i
Dat. Sg.
dignand‑o
dignand‑ae
dignand‑o
Akk. Sg.
dignand‑um
dignand‑am
dignand‑um
Abl. Sg.
dignand‑o
dignand‑a
dignand‑o
Vok. Sg.
dignand‑e
Nom. Pl.
dignand‑i
dignand‑ae
dignand‑a
Gen. Pl.
dignand‑orum
dignand‑arum
dignand‑orum
Dat. Pl.
dignand‑is
dignand‑is
dignand‑is
Akk. Pl.
dignand‑os
dignand‑as
dignand‑a
Abl. Pl.
dignand‑is
dignand‑is
dignand‑is