Konjugation zu «iacere, iaciō, iēcī, iactum»

Konjugation zu «iacere, iaciō, iēcī, iactum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
iaci‑o
iaci‑a‑m
iaci‑eba‑m
iace‑re‑m
iaci‑a‑m
2. Pers. Sg.
iaci‑s
iaci‑a‑s
iaci‑eba‑s
iace‑re‑s
iaci‑e‑s
3. Pers. Sg.
iaci‑t
iaci‑a‑t
iaci‑eba‑t
iace‑re‑t
iaci‑e‑t
1. Pers. Pl.
iaci‑mus
iaci‑a‑mus
iaci‑eba‑mus
iace‑re‑mus
iaci‑e‑mus
2. Pers. Pl.
iaci‑tis
iaci‑a‑tis
iaci‑eba‑tis
iace‑re‑tis
iaci‑e‑tis
3. Pers. Pl.
iaci‑u‑nt
iaci‑a‑nt
iaci‑eba‑nt
iace‑re‑nt
iaci‑e‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
iaci‑or
iaci‑a‑r
iaci‑eba‑r
iace‑re‑r
iaci‑a‑r
2. Pers. Sg.
iace‑ris
iaci‑a‑ris, iaci‑a‑re
iaci‑eba‑ris, iaci‑eba‑re
iace‑re‑ris, iace‑re‑re
iaci‑e‑ris, iaci‑e‑re
3. Pers. Sg.
iaci‑tur
iaci‑a‑tur
iaci‑eba‑tur
iace‑re‑tur
iaci‑e‑tur
1. Pers. Pl.
iaci‑mur
iaci‑a‑mur
iaci‑eba‑mur
iace‑re‑mur
iaci‑e‑mur
2. Pers. Pl.
iaci‑mini
iaci‑a‑mini
iaci‑eba‑mini
iace‑re‑mini
iaci‑e‑mini
3. Pers. Pl.
iaci‑u‑ntur
iaci‑a‑ntur
iaci‑eba‑ntur
iace‑re‑ntur
iaci‑e‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
iec‑i
iec‑eri‑m
iec‑era‑m
iec‑isse‑m
iec‑ero
2. Pers. Sg.
iec‑isti
iec‑eri‑s
iec‑era‑s
iec‑isse‑s
iec‑eris
3. Pers. Sg.
iec‑it
iec‑eri‑t
iec‑era‑t
iec‑isse‑t
iec‑erit
1. Pers. Pl.
iec‑imus
iec‑eri‑mus
iec‑era‑mus
iec‑isse‑mus
iec‑erimus
2. Pers. Pl.
iec‑istis
iec‑eri‑tis
iec‑era‑tis
iec‑isse‑tis
iec‑eritis
3. Pers. Pl.
iec‑erunt, iec‑ere
iec‑eri‑nt
iec‑era‑nt
iec‑isse‑nt
iec‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
iact‑us sum
iact‑us sim
iact‑us eram
iact‑us essem
iact‑us ero
2. Pers. Sg.
iact‑us es
iact‑us sis
iact‑us eras
iact‑us esses
iact‑us eris
3. Pers. Sg.
iact‑us est
iact‑us sit
iact‑us erat
iact‑us esset
iact‑us erit
1. Pers. Pl.
iact‑i sumus
iact‑i simus
iact‑i eramus
iact‑i essemus
iact‑i erimus
2. Pers. Pl.
iact‑i estis
iact‑i sitis
iact‑i eratis
iact‑i essetis
iact‑i eritis
3. Pers. Pl.
iact‑i sunt
iact‑i sint
iact‑i erant
iact‑i essent
iact‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
iaciens iacientis
Part. Fut. Akt.
iacturus a um
Part. Perf. Pass.
iactus a um
Gerundium
iaci‑e‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
iaciendus a um, iaciundus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
iace
iaci‑te
Imperativ II, 2. Pers.
iaci‑to
Imperativ II, 3. Pers.
iaci‑to

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
iacere
iac‑i, iac‑ier
Infinitiv Perf.
iec‑isse
iact‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
iactur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
iact‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
iac‑i‑ens
iac‑i‑ens
iac‑i‑ens
Gen. Sg.
iac‑i‑ent‑is
iac‑i‑ent‑is
iac‑i‑ent‑is
Dat. Sg.
iac‑i‑ent‑i
iac‑i‑ent‑i
iac‑i‑ent‑i
Akk. Sg.
iac‑i‑ent‑em
iac‑i‑ent‑em
iac‑i‑ens
Abl. Sg.
iac‑i‑ent‑e
iac‑i‑ent‑e
iac‑i‑ent‑e
Nom. Pl.
iac‑i‑ent‑es
iac‑i‑ent‑es
iac‑i‑ent‑ia
Gen. Pl.
iac‑i‑ent‑ium
iac‑i‑ent‑ium
iac‑i‑ent‑ium
Dat. Pl.
iac‑i‑ent‑ibus
iac‑i‑ent‑ibus
iac‑i‑ent‑ibus
Akk. Pl.
iac‑i‑ent‑es, iac‑i‑ent‑is
iac‑i‑ent‑es, iac‑i‑ent‑is
iac‑i‑ent‑ia
Abl. Pl.
iac‑i‑ent‑ibus
iac‑i‑ent‑ibus
iac‑i‑ent‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
iact‑us
iact‑a
iact‑um
Gen. Sg.
iact‑i
iact‑ae
iact‑i
Dat. Sg.
iact‑o
iact‑ae
iact‑o
Akk. Sg.
iact‑um
iact‑am
iact‑um
Abl. Sg.
iact‑o
iact‑a
iact‑o
Nom. Pl.
iact‑i
iact‑ae
iact‑a
Gen. Pl.
iact‑orum
iact‑arum
iact‑orum
Dat. Pl.
iact‑is
iact‑is
iact‑is
Akk. Pl.
iact‑os
iact‑as
iact‑a
Abl. Pl.
iact‑is
iact‑is
iact‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
iactur‑us
iactur‑a
iactur‑um
Gen. Sg.
iactur‑i
iactur‑ae
iactur‑i
Dat. Sg.
iactur‑o
iactur‑ae
iactur‑o
Akk. Sg.
iactur‑um
iactur‑am
iactur‑um
Abl. Sg.
iactur‑o
iactur‑a
iactur‑o
Nom. Pl.
iactur‑i
iactur‑ae
iactur‑a
Gen. Pl.
iactur‑orum
iactur‑arum
iactur‑orum
Dat. Pl.
iactur‑is
iactur‑is
iactur‑is
Akk. Pl.
iactur‑os
iactur‑as
iactur‑a
Abl. Pl.
iactur‑is
iactur‑is
iactur‑is

Gerundium

Gen.
iaci‑e‑ndi
Dat.
iaci‑e‑ndo
Akk.
iaci‑e‑ndum
Abl.
iaci‑e‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
iaci‑end‑us, iaciund‑us
iaci‑end‑a, iaciund‑a
iaci‑end‑um, iaciund‑um
Gen. Sg.
iaci‑end‑i, iaciund‑i
iaci‑end‑ae, iaciund‑ae
iaci‑end‑i, iaciund‑i
Dat. Sg.
iaci‑end‑o, iaciund‑o
iaci‑end‑ae, iaciund‑ae
iaci‑end‑o, iaciund‑o
Akk. Sg.
iaci‑end‑um, iaciund‑um
iaci‑end‑am, iaciund‑am
iaci‑end‑um, iaciund‑um
Abl. Sg.
iaci‑end‑o, iaciund‑o
iaci‑end‑a, iaciund‑a
iaci‑end‑o, iaciund‑o
Nom. Pl.
iaci‑end‑i, iaciund‑i
iaci‑end‑ae, iaciund‑ae
iaci‑end‑a, iaciund‑a
Gen. Pl.
iaci‑end‑orum, iaciund‑orum
iaci‑end‑arum, iaciund‑arum
iaci‑end‑orum, iaciund‑orum
Dat. Pl.
iaci‑end‑is, iaciund‑is
iaci‑end‑is, iaciund‑is
iaci‑end‑is, iaciund‑is
Akk. Pl.
iaci‑end‑os, iaciund‑os
iaci‑end‑as, iaciund‑as
iaci‑end‑a, iaciund‑a
Abl. Pl.
iaci‑end‑is, iaciund‑is
iaci‑end‑is, iaciund‑is
iaci‑end‑is, iaciund‑is