Konjugation zu «clāmāre, clāmō, clāmāvī, clāmātum»

Konjugation zu «clāmāre, clāmō, clāmāvī, clāmātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
clam‑o
clam‑e‑m
clama‑ba‑m
clama‑re‑m
clama‑b‑o
2. Pers. Sg.
clama‑s
clam‑e‑s
clama‑ba‑s
clama‑re‑s
clama‑bi‑s
3. Pers. Sg.
clama‑t
clam‑e‑t
clama‑ba‑t
clama‑re‑t
clama‑bi‑t
1. Pers. Pl.
clama‑mus
clam‑e‑mus
clama‑ba‑mus
clama‑re‑mus
clama‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
clama‑tis
clam‑e‑tis
clama‑ba‑tis
clama‑re‑tis
clama‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
clama‑nt
clam‑e‑nt
clama‑ba‑nt
clama‑re‑nt
clama‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
clam‑or
clam‑e‑r
clama‑ba‑r
clama‑re‑r
clama‑b‑or
2. Pers. Sg.
clama‑ris
clam‑e‑ris, clam‑e‑re
clama‑ba‑ris, clama‑ba‑re
clama‑re‑ris, clama‑re‑re
clama‑be‑ris, clama‑be‑re
3. Pers. Sg.
clama‑tur
clam‑e‑tur
clama‑ba‑tur
clama‑re‑tur
clama‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
clama‑mur
clam‑e‑mur
clama‑ba‑mur
clama‑re‑mur
clama‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
clama‑mini
clam‑e‑mini
clama‑ba‑mini
clama‑re‑mini
clama‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
clama‑ntur
clam‑e‑ntur
clama‑ba‑ntur
clama‑re‑ntur
clama‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
clamav‑i
clamav‑eri‑m
clamav‑era‑m
clamav‑isse‑m
clamav‑ero
2. Pers. Sg.
clamav‑isti
clamav‑eri‑s
clamav‑era‑s
clamav‑isse‑s
clamav‑eris
3. Pers. Sg.
clamav‑it
clamav‑eri‑t
clamav‑era‑t
clamav‑isse‑t
clamav‑erit
1. Pers. Pl.
clamav‑imus
clamav‑eri‑mus
clamav‑era‑mus
clamav‑isse‑mus
clamav‑erimus
2. Pers. Pl.
clamav‑istis
clamav‑eri‑tis
clamav‑era‑tis
clamav‑isse‑tis
clamav‑eritis
3. Pers. Pl.
clamav‑erunt, clamav‑ere
clamav‑eri‑nt
clamav‑era‑nt
clamav‑isse‑nt
clamav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
clamat‑us sum
clamat‑us sim
clamat‑us eram
clamat‑us essem
clamat‑us ero
2. Pers. Sg.
clamat‑us es
clamat‑us sis
clamat‑us eras
clamat‑us esses
clamat‑us eris
3. Pers. Sg.
clamat‑us est
clamat‑us sit
clamat‑us erat
clamat‑us esset
clamat‑us erit
1. Pers. Pl.
clamat‑i sumus
clamat‑i simus
clamat‑i eramus
clamat‑i essemus
clamat‑i erimus
2. Pers. Pl.
clamat‑i estis
clamat‑i sitis
clamat‑i eratis
clamat‑i essetis
clamat‑i eritis
3. Pers. Pl.
clamat‑i sunt
clamat‑i sint
clamat‑i erant
clamat‑i essent
clamat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
clamans clamantis
Part. Fut. Akt.
clamaturus a um
Part. Perf. Pass.
clamatus a um
Gerundium
clama‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
clamandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
clama
clama‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
clamare
clama‑ri, clama‑rier
Infinitiv Perf.
clamav‑isse
clamat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
clamatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
clamat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
clamans
clamans
clamans
Gen. Sg.
clamant‑is
clamant‑is
clamant‑is
Dat. Sg.
clamant‑i
clamant‑i
clamant‑i
Akk. Sg.
clamant‑em
clamant‑em
clamans
Abl. Sg.
clamant‑e
clamant‑e
clamant‑e
Nom. Pl.
clamant‑es
clamant‑es
clamant‑ia
Gen. Pl.
clamant‑ium
clamant‑ium
clamant‑ium
Dat. Pl.
clamant‑ibus
clamant‑ibus
clamant‑ibus
Akk. Pl.
clamant‑es, clamant‑is
clamant‑es, clamant‑is
clamant‑ia
Abl. Pl.
clamant‑ibus
clamant‑ibus
clamant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
clamat‑us
clamat‑a
clamat‑um
Gen. Sg.
clamat‑i
clamat‑ae
clamat‑i
Dat. Sg.
clamat‑o
clamat‑ae
clamat‑o
Akk. Sg.
clamat‑um
clamat‑am
clamat‑um
Abl. Sg.
clamat‑o
clamat‑a
clamat‑o
Nom. Pl.
clamat‑i
clamat‑ae
clamat‑a
Gen. Pl.
clamat‑orum
clamat‑arum
clamat‑orum
Dat. Pl.
clamat‑is
clamat‑is
clamat‑is
Akk. Pl.
clamat‑os
clamat‑as
clamat‑a
Abl. Pl.
clamat‑is
clamat‑is
clamat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
clamatur‑us
clamatur‑a
clamatur‑um
Gen. Sg.
clamatur‑i
clamatur‑ae
clamatur‑i
Dat. Sg.
clamatur‑o
clamatur‑ae
clamatur‑o
Akk. Sg.
clamatur‑um
clamatur‑am
clamatur‑um
Abl. Sg.
clamatur‑o
clamatur‑a
clamatur‑o
Nom. Pl.
clamatur‑i
clamatur‑ae
clamatur‑a
Gen. Pl.
clamatur‑orum
clamatur‑arum
clamatur‑orum
Dat. Pl.
clamatur‑is
clamatur‑is
clamatur‑is
Akk. Pl.
clamatur‑os
clamatur‑as
clamatur‑a
Abl. Pl.
clamatur‑is
clamatur‑is
clamatur‑is

Gerundium

Gen.
clama‑ndi
Dat.
clama‑ndo
Akk.
clama‑ndum
Abl.
clama‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
clamand‑us
clamand‑a
clamand‑um
Gen. Sg.
clamand‑i
clamand‑ae
clamand‑i
Dat. Sg.
clamand‑o
clamand‑ae
clamand‑o
Akk. Sg.
clamand‑um
clamand‑am
clamand‑um
Abl. Sg.
clamand‑o
clamand‑a
clamand‑o
Nom. Pl.
clamand‑i
clamand‑ae
clamand‑a
Gen. Pl.
clamand‑orum
clamand‑arum
clamand‑orum
Dat. Pl.
clamand‑is
clamand‑is
clamand‑is
Akk. Pl.
clamand‑os
clamand‑as
clamand‑a
Abl. Pl.
clamand‑is
clamand‑is
clamand‑is