Konjugation zu «arāre, arō, arāvī, arātum»

Konjugation zu «arāre, arō, arāvī, arātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
ar‑o
ar‑e‑m
ara‑ba‑m
ara‑re‑m
ara‑b‑o
2. Pers. Sg.
ara‑s
ar‑e‑s
ara‑ba‑s
ara‑re‑s
ara‑bi‑s
3. Pers. Sg.
ara‑t
ar‑e‑t
ara‑ba‑t
ara‑re‑t
ara‑bi‑t
1. Pers. Pl.
ara‑mus
ar‑e‑mus
ara‑ba‑mus
ara‑re‑mus
ara‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
ara‑tis
ar‑e‑tis
ara‑ba‑tis
ara‑re‑tis
ara‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
ara‑nt
ar‑e‑nt
ara‑ba‑nt
ara‑re‑nt
ara‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
ar‑or
ar‑e‑r
ara‑ba‑r
ara‑re‑r
ara‑b‑or
2. Pers. Sg.
ara‑ris
ar‑e‑ris, ar‑e‑re
ara‑ba‑ris, ara‑ba‑re
ara‑re‑ris, ara‑re‑re
ara‑be‑ris, ara‑be‑re
3. Pers. Sg.
ara‑tur
ar‑e‑tur
ara‑ba‑tur
ara‑re‑tur
ara‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
ara‑mur
ar‑e‑mur
ara‑ba‑mur
ara‑re‑mur
ara‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
ara‑mini
ar‑e‑mini
ara‑ba‑mini
ara‑re‑mini
ara‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
ara‑ntur
ar‑e‑ntur
ara‑ba‑ntur
ara‑re‑ntur
ara‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
arav‑i
arav‑eri‑m
arav‑era‑m
arav‑isse‑m
arav‑ero
2. Pers. Sg.
arav‑isti
arav‑eri‑s
arav‑era‑s
arav‑isse‑s
arav‑eris
3. Pers. Sg.
arav‑it
arav‑eri‑t
arav‑era‑t
arav‑isse‑t
arav‑erit
1. Pers. Pl.
arav‑imus
arav‑eri‑mus
arav‑era‑mus
arav‑isse‑mus
arav‑erimus
2. Pers. Pl.
arav‑istis
arav‑eri‑tis
arav‑era‑tis
arav‑isse‑tis
arav‑eritis
3. Pers. Pl.
arav‑erunt, arav‑ere
arav‑eri‑nt
arav‑era‑nt
arav‑isse‑nt
arav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
arat‑us sum
arat‑us sim
arat‑us eram
arat‑us essem
arat‑us ero
2. Pers. Sg.
arat‑us es
arat‑us sis
arat‑us eras
arat‑us esses
arat‑us eris
3. Pers. Sg.
arat‑us est
arat‑us sit
arat‑us erat
arat‑us esset
arat‑us erit
1. Pers. Pl.
arat‑i sumus
arat‑i simus
arat‑i eramus
arat‑i essemus
arat‑i erimus
2. Pers. Pl.
arat‑i estis
arat‑i sitis
arat‑i eratis
arat‑i essetis
arat‑i eritis
3. Pers. Pl.
arat‑i sunt
arat‑i sint
arat‑i erant
arat‑i essent
arat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
arans arantis
Part. Fut. Akt.
araturus a um
Part. Perf. Pass.
aratus a um
Gerundium
ara‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
arandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
ara
ara‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
arare
ara‑ri, ara‑rier
Infinitiv Perf.
arav‑isse
arat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
aratur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
arat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
arans
arans
arans
Gen. Sg.
arant‑is
arant‑is
arant‑is
Dat. Sg.
arant‑i
arant‑i
arant‑i
Akk. Sg.
arant‑em
arant‑em
arans
Abl. Sg.
arant‑e
arant‑e
arant‑e
Nom. Pl.
arant‑es
arant‑es
arant‑ia
Gen. Pl.
arant‑ium
arant‑ium
arant‑ium
Dat. Pl.
arant‑ibus
arant‑ibus
arant‑ibus
Akk. Pl.
arant‑es, arant‑is
arant‑es, arant‑is
arant‑ia
Abl. Pl.
arant‑ibus
arant‑ibus
arant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
arat‑us
arat‑a
arat‑um
Gen. Sg.
arat‑i
arat‑ae
arat‑i
Dat. Sg.
arat‑o
arat‑ae
arat‑o
Akk. Sg.
arat‑um
arat‑am
arat‑um
Abl. Sg.
arat‑o
arat‑a
arat‑o
Vok. Sg.
arat‑e
Nom. Pl.
arat‑i
arat‑ae
arat‑a
Gen. Pl.
arat‑orum
arat‑arum
arat‑orum
Dat. Pl.
arat‑is
arat‑is
arat‑is
Akk. Pl.
arat‑os
arat‑as
arat‑a
Abl. Pl.
arat‑is
arat‑is
arat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
aratur‑us
aratur‑a
aratur‑um
Gen. Sg.
aratur‑i
aratur‑ae
aratur‑i
Dat. Sg.
aratur‑o
aratur‑ae
aratur‑o
Akk. Sg.
aratur‑um
aratur‑am
aratur‑um
Abl. Sg.
aratur‑o
aratur‑a
aratur‑o
Vok. Sg.
aratur‑e
Nom. Pl.
aratur‑i
aratur‑ae
aratur‑a
Gen. Pl.
aratur‑orum
aratur‑arum
aratur‑orum
Dat. Pl.
aratur‑is
aratur‑is
aratur‑is
Akk. Pl.
aratur‑os
aratur‑as
aratur‑a
Abl. Pl.
aratur‑is
aratur‑is
aratur‑is

Gerundium

Gen.
ara‑ndi
Dat.
ara‑ndo
Akk.
ara‑ndum
Abl.
ara‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
arand‑us
arand‑a
arand‑um
Gen. Sg.
arand‑i
arand‑ae
arand‑i
Dat. Sg.
arand‑o
arand‑ae
arand‑o
Akk. Sg.
arand‑um
arand‑am
arand‑um
Abl. Sg.
arand‑o
arand‑a
arand‑o
Vok. Sg.
arand‑e
Nom. Pl.
arand‑i
arand‑ae
arand‑a
Gen. Pl.
arand‑orum
arand‑arum
arand‑orum
Dat. Pl.
arand‑is
arand‑is
arand‑is
Akk. Pl.
arand‑os
arand‑as
arand‑a
Abl. Pl.
arand‑is
arand‑is
arand‑is