Konjugation zu «irrigāre, irrigō, irrigāvī, irrigātum»

Konjugation zu «irrigāre, irrigō, irrigāvī, irrigātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
irrig‑o
irrig‑e‑m
irriga‑ba‑m
irriga‑re‑m
irriga‑b‑o
2. Pers. Sg.
irriga‑s
irrig‑e‑s
irriga‑ba‑s
irriga‑re‑s
irriga‑bi‑s
3. Pers. Sg.
irriga‑t
irrig‑e‑t
irriga‑ba‑t
irriga‑re‑t
irriga‑bi‑t
1. Pers. Pl.
irriga‑mus
irrig‑e‑mus
irriga‑ba‑mus
irriga‑re‑mus
irriga‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
irriga‑tis
irrig‑e‑tis
irriga‑ba‑tis
irriga‑re‑tis
irriga‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
irriga‑nt
irrig‑e‑nt
irriga‑ba‑nt
irriga‑re‑nt
irriga‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
irrig‑or
irrig‑e‑r
irriga‑ba‑r
irriga‑re‑r
irriga‑b‑or
2. Pers. Sg.
irriga‑ris
irrig‑e‑ris, irrig‑e‑re
irriga‑ba‑ris, irriga‑ba‑re
irriga‑re‑ris, irriga‑re‑re
irriga‑be‑ris, irriga‑be‑re
3. Pers. Sg.
irriga‑tur
irrig‑e‑tur
irriga‑ba‑tur
irriga‑re‑tur
irriga‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
irriga‑mur
irrig‑e‑mur
irriga‑ba‑mur
irriga‑re‑mur
irriga‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
irriga‑mini
irrig‑e‑mini
irriga‑ba‑mini
irriga‑re‑mini
irriga‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
irriga‑ntur
irrig‑e‑ntur
irriga‑ba‑ntur
irriga‑re‑ntur
irriga‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
irrigav‑i
irrigav‑eri‑m
irrigav‑era‑m
irrigav‑isse‑m
irrigav‑ero
2. Pers. Sg.
irrigav‑isti
irrigav‑eri‑s
irrigav‑era‑s
irrigav‑isse‑s
irrigav‑eris
3. Pers. Sg.
irrigav‑it
irrigav‑eri‑t
irrigav‑era‑t
irrigav‑isse‑t
irrigav‑erit
1. Pers. Pl.
irrigav‑imus
irrigav‑eri‑mus
irrigav‑era‑mus
irrigav‑isse‑mus
irrigav‑erimus
2. Pers. Pl.
irrigav‑istis
irrigav‑eri‑tis
irrigav‑era‑tis
irrigav‑isse‑tis
irrigav‑eritis
3. Pers. Pl.
irrigav‑erunt, irrigav‑ere
irrigav‑eri‑nt
irrigav‑era‑nt
irrigav‑isse‑nt
irrigav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
irrigat‑us sum
irrigat‑us sim
irrigat‑us eram
irrigat‑us essem
irrigat‑us ero
2. Pers. Sg.
irrigat‑us es
irrigat‑us sis
irrigat‑us eras
irrigat‑us esses
irrigat‑us eris
3. Pers. Sg.
irrigat‑us est
irrigat‑us sit
irrigat‑us erat
irrigat‑us esset
irrigat‑us erit
1. Pers. Pl.
irrigat‑i sumus
irrigat‑i simus
irrigat‑i eramus
irrigat‑i essemus
irrigat‑i erimus
2. Pers. Pl.
irrigat‑i estis
irrigat‑i sitis
irrigat‑i eratis
irrigat‑i essetis
irrigat‑i eritis
3. Pers. Pl.
irrigat‑i sunt
irrigat‑i sint
irrigat‑i erant
irrigat‑i essent
irrigat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
irrigans irrigantis
Part. Fut. Akt.
irrigaturus a um
Part. Perf. Pass.
irrigatus a um
Gerundium
irriga‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
irrigandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
irriga
irriga‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
irrigare
irriga‑ri, irriga‑rier
Infinitiv Perf.
irrigav‑isse
irrigat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
irrigatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
irrigat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
irrigans
irrigans
irrigans
Gen. Sg.
irrigant‑is
irrigant‑is
irrigant‑is
Dat. Sg.
irrigant‑i
irrigant‑i
irrigant‑i
Akk. Sg.
irrigant‑em
irrigant‑em
irrigans
Abl. Sg.
irrigant‑e
irrigant‑e
irrigant‑e
Nom. Pl.
irrigant‑es
irrigant‑es
irrigant‑ia
Gen. Pl.
irrigant‑ium
irrigant‑ium
irrigant‑ium
Dat. Pl.
irrigant‑ibus
irrigant‑ibus
irrigant‑ibus
Akk. Pl.
irrigant‑es, irrigant‑is
irrigant‑es, irrigant‑is
irrigant‑ia
Abl. Pl.
irrigant‑ibus
irrigant‑ibus
irrigant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
irrigat‑us
irrigat‑a
irrigat‑um
Gen. Sg.
irrigat‑i
irrigat‑ae
irrigat‑i
Dat. Sg.
irrigat‑o
irrigat‑ae
irrigat‑o
Akk. Sg.
irrigat‑um
irrigat‑am
irrigat‑um
Abl. Sg.
irrigat‑o
irrigat‑a
irrigat‑o
Nom. Pl.
irrigat‑i
irrigat‑ae
irrigat‑a
Gen. Pl.
irrigat‑orum
irrigat‑arum
irrigat‑orum
Dat. Pl.
irrigat‑is
irrigat‑is
irrigat‑is
Akk. Pl.
irrigat‑os
irrigat‑as
irrigat‑a
Abl. Pl.
irrigat‑is
irrigat‑is
irrigat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
irrigatur‑us
irrigatur‑a
irrigatur‑um
Gen. Sg.
irrigatur‑i
irrigatur‑ae
irrigatur‑i
Dat. Sg.
irrigatur‑o
irrigatur‑ae
irrigatur‑o
Akk. Sg.
irrigatur‑um
irrigatur‑am
irrigatur‑um
Abl. Sg.
irrigatur‑o
irrigatur‑a
irrigatur‑o
Nom. Pl.
irrigatur‑i
irrigatur‑ae
irrigatur‑a
Gen. Pl.
irrigatur‑orum
irrigatur‑arum
irrigatur‑orum
Dat. Pl.
irrigatur‑is
irrigatur‑is
irrigatur‑is
Akk. Pl.
irrigatur‑os
irrigatur‑as
irrigatur‑a
Abl. Pl.
irrigatur‑is
irrigatur‑is
irrigatur‑is

Gerundium

Gen.
irriga‑ndi
Dat.
irriga‑ndo
Akk.
irriga‑ndum
Abl.
irriga‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
irrigand‑us
irrigand‑a
irrigand‑um
Gen. Sg.
irrigand‑i
irrigand‑ae
irrigand‑i
Dat. Sg.
irrigand‑o
irrigand‑ae
irrigand‑o
Akk. Sg.
irrigand‑um
irrigand‑am
irrigand‑um
Abl. Sg.
irrigand‑o
irrigand‑a
irrigand‑o
Nom. Pl.
irrigand‑i
irrigand‑ae
irrigand‑a
Gen. Pl.
irrigand‑orum
irrigand‑arum
irrigand‑orum
Dat. Pl.
irrigand‑is
irrigand‑is
irrigand‑is
Akk. Pl.
irrigand‑os
irrigand‑as
irrigand‑a
Abl. Pl.
irrigand‑is
irrigand‑is
irrigand‑is