Konjugation zu «viduāre, viduō, viduāvī, viduātum»

Konjugation zu «viduāre, viduō, viduāvī, viduātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
vidu‑o
vidu‑e‑m
vidua‑ba‑m
vidua‑re‑m
vidua‑b‑o
2. Pers. Sg.
vidua‑s
vidu‑e‑s
vidua‑ba‑s
vidua‑re‑s
vidua‑bi‑s
3. Pers. Sg.
vidua‑t
vidu‑e‑t
vidua‑ba‑t
vidua‑re‑t
vidua‑bi‑t
1. Pers. Pl.
vidua‑mus
vidu‑e‑mus
vidua‑ba‑mus
vidua‑re‑mus
vidua‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
vidua‑tis
vidu‑e‑tis
vidua‑ba‑tis
vidua‑re‑tis
vidua‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
vidua‑nt
vidu‑e‑nt
vidua‑ba‑nt
vidua‑re‑nt
vidua‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
vidu‑or
vidu‑e‑r
vidua‑ba‑r
vidua‑re‑r
vidua‑b‑or
2. Pers. Sg.
vidua‑ris
vidu‑e‑ris, vidu‑e‑re
vidua‑ba‑ris, vidua‑ba‑re
vidua‑re‑ris, vidua‑re‑re
vidua‑be‑ris, vidua‑be‑re
3. Pers. Sg.
vidua‑tur
vidu‑e‑tur
vidua‑ba‑tur
vidua‑re‑tur
vidua‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
vidua‑mur
vidu‑e‑mur
vidua‑ba‑mur
vidua‑re‑mur
vidua‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
vidua‑mini
vidu‑e‑mini
vidua‑ba‑mini
vidua‑re‑mini
vidua‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
vidua‑ntur
vidu‑e‑ntur
vidua‑ba‑ntur
vidua‑re‑ntur
vidua‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
viduav‑i
viduav‑eri‑m
viduav‑era‑m
viduav‑isse‑m
viduav‑ero
2. Pers. Sg.
viduav‑isti
viduav‑eri‑s
viduav‑era‑s
viduav‑isse‑s
viduav‑eris
3. Pers. Sg.
viduav‑it
viduav‑eri‑t
viduav‑era‑t
viduav‑isse‑t
viduav‑erit
1. Pers. Pl.
viduav‑imus
viduav‑eri‑mus
viduav‑era‑mus
viduav‑isse‑mus
viduav‑erimus
2. Pers. Pl.
viduav‑istis
viduav‑eri‑tis
viduav‑era‑tis
viduav‑isse‑tis
viduav‑eritis
3. Pers. Pl.
viduav‑erunt, viduav‑ere
viduav‑eri‑nt
viduav‑era‑nt
viduav‑isse‑nt
viduav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
viduat‑us sum
viduat‑us sim
viduat‑us eram
viduat‑us essem
viduat‑us ero
2. Pers. Sg.
viduat‑us es
viduat‑us sis
viduat‑us eras
viduat‑us esses
viduat‑us eris
3. Pers. Sg.
viduat‑us est
viduat‑us sit
viduat‑us erat
viduat‑us esset
viduat‑us erit
1. Pers. Pl.
viduat‑i sumus
viduat‑i simus
viduat‑i eramus
viduat‑i essemus
viduat‑i erimus
2. Pers. Pl.
viduat‑i estis
viduat‑i sitis
viduat‑i eratis
viduat‑i essetis
viduat‑i eritis
3. Pers. Pl.
viduat‑i sunt
viduat‑i sint
viduat‑i erant
viduat‑i essent
viduat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
viduans viduantis
Part. Fut. Akt.
viduaturus a um
Part. Perf. Pass.
viduatus a um
Gerundium
vidua‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
viduandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
vidua
vidua‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
viduare
vidua‑ri, vidua‑rier
Infinitiv Perf.
viduav‑isse
viduat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
viduatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
viduat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
viduans
viduans
viduans
Gen. Sg.
viduant‑is
viduant‑is
viduant‑is
Dat. Sg.
viduant‑i
viduant‑i
viduant‑i
Akk. Sg.
viduant‑em
viduant‑em
viduans
Abl. Sg.
viduant‑e
viduant‑e
viduant‑e
Nom. Pl.
viduant‑es
viduant‑es
viduant‑ia
Gen. Pl.
viduant‑ium
viduant‑ium
viduant‑ium
Dat. Pl.
viduant‑ibus
viduant‑ibus
viduant‑ibus
Akk. Pl.
viduant‑es, viduant‑is
viduant‑es, viduant‑is
viduant‑ia
Abl. Pl.
viduant‑ibus
viduant‑ibus
viduant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
viduat‑us
viduat‑a
viduat‑um
Gen. Sg.
viduat‑i
viduat‑ae
viduat‑i
Dat. Sg.
viduat‑o
viduat‑ae
viduat‑o
Akk. Sg.
viduat‑um
viduat‑am
viduat‑um
Abl. Sg.
viduat‑o
viduat‑a
viduat‑o
Nom. Pl.
viduat‑i
viduat‑ae
viduat‑a
Gen. Pl.
viduat‑orum
viduat‑arum
viduat‑orum
Dat. Pl.
viduat‑is
viduat‑is
viduat‑is
Akk. Pl.
viduat‑os
viduat‑as
viduat‑a
Abl. Pl.
viduat‑is
viduat‑is
viduat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
viduatur‑us
viduatur‑a
viduatur‑um
Gen. Sg.
viduatur‑i
viduatur‑ae
viduatur‑i
Dat. Sg.
viduatur‑o
viduatur‑ae
viduatur‑o
Akk. Sg.
viduatur‑um
viduatur‑am
viduatur‑um
Abl. Sg.
viduatur‑o
viduatur‑a
viduatur‑o
Nom. Pl.
viduatur‑i
viduatur‑ae
viduatur‑a
Gen. Pl.
viduatur‑orum
viduatur‑arum
viduatur‑orum
Dat. Pl.
viduatur‑is
viduatur‑is
viduatur‑is
Akk. Pl.
viduatur‑os
viduatur‑as
viduatur‑a
Abl. Pl.
viduatur‑is
viduatur‑is
viduatur‑is

Gerundium

Gen.
vidua‑ndi
Dat.
vidua‑ndo
Akk.
vidua‑ndum
Abl.
vidua‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
viduand‑us
viduand‑a
viduand‑um
Gen. Sg.
viduand‑i
viduand‑ae
viduand‑i
Dat. Sg.
viduand‑o
viduand‑ae
viduand‑o
Akk. Sg.
viduand‑um
viduand‑am
viduand‑um
Abl. Sg.
viduand‑o
viduand‑a
viduand‑o
Nom. Pl.
viduand‑i
viduand‑ae
viduand‑a
Gen. Pl.
viduand‑orum
viduand‑arum
viduand‑orum
Dat. Pl.
viduand‑is
viduand‑is
viduand‑is
Akk. Pl.
viduand‑os
viduand‑as
viduand‑a
Abl. Pl.
viduand‑is
viduand‑is
viduand‑is