Konjugation zu «pūgnāre, pūgnō, pūgnāvī, pūgnātum»

Konjugation zu «pūgnāre, pūgnō, pūgnāvī, pūgnātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
pugn‑o
pugn‑e‑m
pugna‑ba‑m
pugna‑re‑m
pugna‑b‑o
2. Pers. Sg.
pugna‑s
pugn‑e‑s
pugna‑ba‑s
pugna‑re‑s
pugna‑bi‑s
3. Pers. Sg.
pugna‑t
pugn‑e‑t
pugna‑ba‑t
pugna‑re‑t
pugna‑bi‑t
1. Pers. Pl.
pugna‑mus
pugn‑e‑mus
pugna‑ba‑mus
pugna‑re‑mus
pugna‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
pugna‑tis
pugn‑e‑tis
pugna‑ba‑tis
pugna‑re‑tis
pugna‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
pugna‑nt
pugn‑e‑nt
pugna‑ba‑nt
pugna‑re‑nt
pugna‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
pugn‑or
pugn‑e‑r
pugna‑ba‑r
pugna‑re‑r
pugna‑b‑or
2. Pers. Sg.
pugna‑ris
pugn‑e‑ris, pugn‑e‑re
pugna‑ba‑ris, pugna‑ba‑re
pugna‑re‑ris, pugna‑re‑re
pugna‑be‑ris, pugna‑be‑re
3. Pers. Sg.
pugna‑tur
pugn‑e‑tur
pugna‑ba‑tur
pugna‑re‑tur
pugna‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
pugna‑mur
pugn‑e‑mur
pugna‑ba‑mur
pugna‑re‑mur
pugna‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
pugna‑mini
pugn‑e‑mini
pugna‑ba‑mini
pugna‑re‑mini
pugna‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
pugna‑ntur
pugn‑e‑ntur
pugna‑ba‑ntur
pugna‑re‑ntur
pugna‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
pugnav‑i
pugnav‑eri‑m
pugnav‑era‑m
pugnav‑isse‑m
pugnav‑ero
2. Pers. Sg.
pugnav‑isti
pugnav‑eri‑s
pugnav‑era‑s
pugnav‑isse‑s
pugnav‑eris
3. Pers. Sg.
pugnav‑it
pugnav‑eri‑t
pugnav‑era‑t
pugnav‑isse‑t
pugnav‑erit
1. Pers. Pl.
pugnav‑imus
pugnav‑eri‑mus
pugnav‑era‑mus
pugnav‑isse‑mus
pugnav‑erimus
2. Pers. Pl.
pugnav‑istis
pugnav‑eri‑tis
pugnav‑era‑tis
pugnav‑isse‑tis
pugnav‑eritis
3. Pers. Pl.
pugnav‑erunt, pugnav‑ere
pugnav‑eri‑nt
pugnav‑era‑nt
pugnav‑isse‑nt
pugnav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
pugnat‑us sum
pugnat‑us sim
pugnat‑us eram
pugnat‑us essem
pugnat‑us ero
2. Pers. Sg.
pugnat‑us es
pugnat‑us sis
pugnat‑us eras
pugnat‑us esses
pugnat‑us eris
3. Pers. Sg.
pugnat‑us est
pugnat‑us sit
pugnat‑us erat
pugnat‑us esset
pugnat‑us erit
1. Pers. Pl.
pugnat‑i sumus
pugnat‑i simus
pugnat‑i eramus
pugnat‑i essemus
pugnat‑i erimus
2. Pers. Pl.
pugnat‑i estis
pugnat‑i sitis
pugnat‑i eratis
pugnat‑i essetis
pugnat‑i eritis
3. Pers. Pl.
pugnat‑i sunt
pugnat‑i sint
pugnat‑i erant
pugnat‑i essent
pugnat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
pugnans pugnantis
Part. Fut. Akt.
pugnaturus a um
Part. Perf. Pass.
pugnatus a um
Gerundium
pugna‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
pugnandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
pugna
pugna‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
pugnare
pugna‑ri, pugna‑rier
Infinitiv Perf.
pugnav‑isse
pugnat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
pugnatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
pugnat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
pugnans
pugnans
pugnans
Gen. Sg.
pugnant‑is
pugnant‑is
pugnant‑is
Dat. Sg.
pugnant‑i
pugnant‑i
pugnant‑i
Akk. Sg.
pugnant‑em
pugnant‑em
pugnans
Abl. Sg.
pugnant‑e
pugnant‑e
pugnant‑e
Nom. Pl.
pugnant‑es
pugnant‑es
pugnant‑ia
Gen. Pl.
pugnant‑ium, pugnantum
pugnant‑ium, pugnantum
pugnant‑ium, pugnantum
Dat. Pl.
pugnant‑ibus
pugnant‑ibus
pugnant‑ibus
Akk. Pl.
pugnant‑es, pugnant‑is
pugnant‑es, pugnant‑is
pugnant‑ia
Abl. Pl.
pugnant‑ibus
pugnant‑ibus
pugnant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
pugnat‑us
pugnat‑a
pugnat‑um
Gen. Sg.
pugnat‑i
pugnat‑ae
pugnat‑i
Dat. Sg.
pugnat‑o
pugnat‑ae
pugnat‑o
Akk. Sg.
pugnat‑um
pugnat‑am
pugnat‑um
Abl. Sg.
pugnat‑o
pugnat‑a
pugnat‑o
Nom. Pl.
pugnat‑i
pugnat‑ae
pugnat‑a
Gen. Pl.
pugnat‑orum
pugnat‑arum
pugnat‑orum
Dat. Pl.
pugnat‑is
pugnat‑is
pugnat‑is
Akk. Pl.
pugnat‑os
pugnat‑as
pugnat‑a
Abl. Pl.
pugnat‑is
pugnat‑is
pugnat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
pugnatur‑us
pugnatur‑a
pugnatur‑um
Gen. Sg.
pugnatur‑i
pugnatur‑ae
pugnatur‑i
Dat. Sg.
pugnatur‑o
pugnatur‑ae
pugnatur‑o
Akk. Sg.
pugnatur‑um
pugnatur‑am
pugnatur‑um
Abl. Sg.
pugnatur‑o
pugnatur‑a
pugnatur‑o
Nom. Pl.
pugnatur‑i
pugnatur‑ae
pugnatur‑a
Gen. Pl.
pugnatur‑orum
pugnatur‑arum
pugnatur‑orum
Dat. Pl.
pugnatur‑is
pugnatur‑is
pugnatur‑is
Akk. Pl.
pugnatur‑os
pugnatur‑as
pugnatur‑a
Abl. Pl.
pugnatur‑is
pugnatur‑is
pugnatur‑is

Partizip Präsens Aktiv (PPA) - Komparativ

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
pugnant‑ior
pugnant‑ior
pugnant‑ius
Gen. Sg.
pugnant‑ior‑is
pugnant‑ior‑is
pugnant‑ior‑is
Dat. Sg.
pugnant‑ior‑i
pugnant‑ior‑i
pugnant‑ior‑i
Akk. Sg.
pugnant‑ior‑em
pugnant‑ior‑em
pugnant‑ius
Abl. Sg.
pugnant‑ior‑e
pugnant‑ior‑e
pugnant‑ior‑e
Nom. Pl.
pugnant‑ior‑es
pugnant‑ior‑es
pugnant‑ior‑a
Gen. Pl.
pugnant‑ior‑um
pugnant‑ior‑um
pugnant‑ior‑um
Dat. Pl.
pugnant‑ior‑ibus
pugnant‑ior‑ibus
pugnant‑ior‑ibus
Akk. Pl.
pugnant‑ior‑es
pugnant‑ior‑es
pugnant‑ior‑a
Abl. Pl.
pugnant‑ior‑ibus
pugnant‑ior‑ibus
pugnant‑ior‑ibus

Gerundium

Gen.
pugna‑ndi
Dat.
pugna‑ndo
Akk.
pugna‑ndum
Abl.
pugna‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
pugnand‑us
pugnand‑a
pugnand‑um
Gen. Sg.
pugnand‑i
pugnand‑ae
pugnand‑i
Dat. Sg.
pugnand‑o
pugnand‑ae
pugnand‑o
Akk. Sg.
pugnand‑um
pugnand‑am
pugnand‑um
Abl. Sg.
pugnand‑o
pugnand‑a
pugnand‑o
Nom. Pl.
pugnand‑i
pugnand‑ae
pugnand‑a
Gen. Pl.
pugnand‑orum
pugnand‑arum
pugnand‑orum
Dat. Pl.
pugnand‑is
pugnand‑is
pugnand‑is
Akk. Pl.
pugnand‑os
pugnand‑as
pugnand‑a
Abl. Pl.
pugnand‑is
pugnand‑is
pugnand‑is