Konjugation zu «subīre, subeō, subiī, subitum»

Konjugation zu «subīre, subeō, subiī, subitum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
subeo
subeam
subibam
subirem
subibo
2. Pers. Sg.
subis
subeas
subibas
subires
subibis
3. Pers. Sg.
subit
subeat
subibat
subiret
subibit
1. Pers. Pl.
subimus
subeamus
subibamus
subiremus
subibimus
2. Pers. Pl.
subitis
subeatis
subibatis
subiretis
subibitis
3. Pers. Pl.
subeunt
subeant
subibant
subirent
subibunt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
subeor
subear
subibar
subirer
subibor
2. Pers. Sg.
subiris
subearis
subibaris
subireris
subibiris
3. Pers. Sg.
subitur
subeatur
subibatur
subiretur
subibitur
1. Pers. Pl.
subimur
subeamur
subibamur
subiremur
subibimur
2. Pers. Pl.
subimini
subeamini
subibamini
subiremini
subibimini
3. Pers. Pl.
subeuntur
subeantur
subibantur
subirentur
subibuntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
subi‑i
subi‑eri‑m
subi‑era‑m
subisse‑m
subi‑ero
2. Pers. Sg.
subisti
subi‑eri‑s
subi‑era‑s
subisse‑s
subi‑eris
3. Pers. Sg.
subi‑it, subivit
subi‑eri‑t
subi‑era‑t
subisse‑t
subi‑erit
1. Pers. Pl.
subi‑imus, subivimus
subi‑eri‑mus
subi‑era‑mus
subisse‑mus
subi‑erimus
2. Pers. Pl.
subistis
subi‑eri‑tis
subi‑era‑tis
subisse‑tis
subi‑eritis
3. Pers. Pl.
subi‑erunt, subi‑ere
subi‑eri‑nt
subi‑era‑nt
subisse‑nt
subi‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
subit‑us sum
subit‑us sim
subit‑us eram
subit‑us essem
subit‑us ero
2. Pers. Sg.
subit‑us es
subit‑us sis
subit‑us eras
subit‑us esses
subit‑us eris
3. Pers. Sg.
subit‑us est
subit‑us sit
subit‑us erat
subit‑us esset
subit‑us erit
1. Pers. Pl.
subit‑i sumus
subit‑i simus
subit‑i eramus
subit‑i essemus
subit‑i erimus
2. Pers. Pl.
subit‑i estis
subit‑i sitis
subit‑i eratis
subit‑i essetis
subit‑i eritis
3. Pers. Pl.
subit‑i sunt
subit‑i sint
subit‑i erant
subit‑i essent
subit‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
subiens subeuntis
Part. Fut. Akt.
subiturus a um
Part. Perf. Pass.
subitus a um
Gerundium
subeu‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
subeundus a um, subeundum

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
subi
subite
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
subire
subiri
Infinitiv Perf.
subisse, subiisse
subit‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
subitur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
subiens
subiens
subiens
Gen. Sg.
subeunt‑is
subeunt‑is
subeunt‑is
Dat. Sg.
subeunt‑i
subeunt‑i
subeunt‑i
Akk. Sg.
subeunt‑em
subeunt‑em
subiens
Abl. Sg.
subeunt‑e
subeunt‑e
subeunt‑e
Nom. Pl.
subeunt‑es
subeunt‑es
subeunt‑ia
Gen. Pl.
subeunt‑ium
subeunt‑ium
subeunt‑ium
Dat. Pl.
subeunt‑ibus
subeunt‑ibus
subeunt‑ibus
Akk. Pl.
subeunt‑es, subeunt‑is
subeunt‑es, subeunt‑is
subeunt‑ia
Abl. Pl.
subeunt‑ibus
subeunt‑ibus
subeunt‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
subit‑us
subit‑a
subit‑um
Gen. Sg.
subit‑i
subit‑ae
subit‑i
Dat. Sg.
subit‑o
subit‑ae
subit‑o
Akk. Sg.
subit‑um
subit‑am
subit‑um
Abl. Sg.
subit‑o
subit‑a
subit‑o
Vok. Sg.
subit‑e
Nom. Pl.
subit‑i
subit‑ae
subit‑a
Gen. Pl.
subit‑orum
subit‑arum
subit‑orum
Dat. Pl.
subit‑is
subit‑is
subit‑is
Akk. Pl.
subit‑os
subit‑as
subit‑a
Abl. Pl.
subit‑is
subit‑is
subit‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
subitur‑us
subitur‑a
subitur‑um
Gen. Sg.
subitur‑i
subitur‑ae
subitur‑i
Dat. Sg.
subitur‑o
subitur‑ae
subitur‑o
Akk. Sg.
subitur‑um
subitur‑am
subitur‑um
Abl. Sg.
subitur‑o
subitur‑a
subitur‑o
Vok. Sg.
subitur‑e
Nom. Pl.
subitur‑i
subitur‑ae
subitur‑a
Gen. Pl.
subitur‑orum
subitur‑arum
subitur‑orum
Dat. Pl.
subitur‑is
subitur‑is
subitur‑is
Akk. Pl.
subitur‑os
subitur‑as
subitur‑a
Abl. Pl.
subitur‑is
subitur‑is
subitur‑is

Gerundium

Gen.
subeundi
Dat.
subeundo
Akk.
subeundum
Abl.
subeundo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
subeund‑us
subeund‑a
subeund‑um
Gen. Sg.
subeund‑i
subeund‑ae
subeund‑i
Dat. Sg.
subeund‑o
subeund‑ae
subeund‑o
Akk. Sg.
subeund‑um
subeund‑am
subeund‑um
Abl. Sg.
subeund‑o
subeund‑a
subeund‑o
Vok. Sg.
subeund‑e
Nom. Pl.
subeund‑i
subeund‑ae
subeund‑a
Gen. Pl.
subeund‑orum
subeund‑arum
subeund‑orum
Dat. Pl.
subeund‑is
subeund‑is
subeund‑is
Akk. Pl.
subeund‑os
subeund‑as
subeund‑a
Abl. Pl.
subeund‑is
subeund‑is
subeund‑is