Konjugation zu «attingere, attingō, attigī, attāctum»

Konjugation zu «attingere, attingō, attigī, attāctum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
atting‑o
atting‑a‑m, adtingam
atting‑eba‑m, adtingebam
attinge‑re‑m
atting‑a‑m
2. Pers. Sg.
atting‑i‑s
atting‑a‑s, attigas
atting‑eba‑s
attinge‑re‑s
atting‑e‑s
3. Pers. Sg.
atting‑i‑t, adtingit
atting‑a‑t, adtingat
atting‑eba‑t
attinge‑re‑t
atting‑e‑t
1. Pers. Pl.
atting‑i‑mus
atting‑a‑mus
atting‑eba‑mus
attinge‑re‑mus
atting‑e‑mus
2. Pers. Pl.
atting‑i‑tis
atting‑a‑tis, adtingatis, attigatis
atting‑eba‑tis
attinge‑re‑tis
atting‑e‑tis
3. Pers. Pl.
atting‑u‑nt, adtingunt
atting‑a‑nt
atting‑eba‑nt
attinge‑re‑nt
atting‑e‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
atting‑or
atting‑a‑r
atting‑eba‑r
attinge‑re‑r
atting‑a‑r
2. Pers. Sg.
atting‑e‑ris
atting‑a‑ris, atting‑a‑re
atting‑eba‑ris, atting‑eba‑re
attinge‑re‑ris, attinge‑re‑re
atting‑e‑ris, atting‑e‑re
3. Pers. Sg.
atting‑i‑tur
atting‑a‑tur
atting‑eba‑tur
attinge‑re‑tur
atting‑e‑tur
1. Pers. Pl.
atting‑i‑mur
atting‑a‑mur
atting‑eba‑mur
attinge‑re‑mur
atting‑e‑mur
2. Pers. Pl.
atting‑i‑mini
atting‑a‑mini
atting‑eba‑mini
attinge‑re‑mini
atting‑e‑mini
3. Pers. Pl.
atting‑u‑ntur, adtinguntur
atting‑a‑ntur
atting‑eba‑ntur
attinge‑re‑ntur
atting‑e‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
attig‑i, adtigi
attig‑eri‑m
attig‑era‑m
attig‑isse‑m
attig‑ero
2. Pers. Sg.
attig‑isti
attig‑eri‑s, adtigeris
attig‑era‑s
attig‑isse‑s
attig‑eris, adtigeris
3. Pers. Sg.
attig‑it
attig‑eri‑t, adtigerit
attig‑era‑t
attig‑isse‑t
attig‑erit, adtigerit
1. Pers. Pl.
attig‑imus, adtigimus
attig‑eri‑mus
attig‑era‑mus
attig‑isse‑mus, adtigissemus
attig‑erimus
2. Pers. Pl.
attig‑istis
attig‑eri‑tis
attig‑era‑tis
attig‑isse‑tis
attig‑eritis
3. Pers. Pl.
attig‑erunt, attig‑ere
attig‑eri‑nt
attig‑era‑nt
attig‑isse‑nt
attig‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
attact‑us sum
attact‑us sim
attact‑us eram
attact‑us essem
attact‑us ero
2. Pers. Sg.
attact‑us es
attact‑us sis
attact‑us eras
attact‑us esses
attact‑us eris
3. Pers. Sg.
attact‑us est
attact‑us sit
attact‑us erat
attact‑us esset
attact‑us erit
1. Pers. Pl.
attact‑i sumus
attact‑i simus
attact‑i eramus
attact‑i essemus
attact‑i erimus
2. Pers. Pl.
attact‑i estis
attact‑i sitis
attact‑i eratis
attact‑i essetis
attact‑i eritis
3. Pers. Pl.
attact‑i sunt
attact‑i sint
attact‑i erant
attact‑i essent
attact‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
attingens attingentis
Part. Fut. Akt.
attacturus a um
Part. Perf. Pass.
attactus a um
Gerundium
attinge‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
attingendus a um, attingundus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
attinge
atting‑i‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
attingere, adtingere
atting‑i, atting‑ier
Infinitiv Perf.
attig‑isse
attact‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
attactur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
attact‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
attingens
attingens
attingens
Gen. Sg.
attingent‑is
attingent‑is
attingent‑is
Dat. Sg.
attingent‑i
attingent‑i
attingent‑i
Akk. Sg.
attingent‑em
attingent‑em
attingens
Abl. Sg.
attingent‑e
attingent‑e
attingent‑e
Nom. Pl.
attingent‑es
attingent‑es
attingent‑ia
Gen. Pl.
attingent‑ium
attingent‑ium
attingent‑ium
Dat. Pl.
attingent‑ibus
attingent‑ibus
attingent‑ibus
Akk. Pl.
attingent‑es, attingent‑is
attingent‑es, attingent‑is
attingent‑ia
Abl. Pl.
attingent‑ibus
attingent‑ibus
attingent‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
attact‑us
attact‑a
attact‑um
Gen. Sg.
attact‑i
attact‑ae
attact‑i
Dat. Sg.
attact‑o
attact‑ae
attact‑o
Akk. Sg.
attact‑um
attact‑am
attact‑um
Abl. Sg.
attact‑o
attact‑a
attact‑o
Nom. Pl.
attact‑i
attact‑ae
attact‑a
Gen. Pl.
attact‑orum
attact‑arum
attact‑orum
Dat. Pl.
attact‑is
attact‑is
attact‑is
Akk. Pl.
attact‑os
attact‑as
attact‑a
Abl. Pl.
attact‑is
attact‑is
attact‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
attactur‑us
attactur‑a
attactur‑um
Gen. Sg.
attactur‑i
attactur‑ae
attactur‑i
Dat. Sg.
attactur‑o
attactur‑ae
attactur‑o
Akk. Sg.
attactur‑um
attactur‑am
attactur‑um
Abl. Sg.
attactur‑o
attactur‑a
attactur‑o
Nom. Pl.
attactur‑i
attactur‑ae
attactur‑a
Gen. Pl.
attactur‑orum
attactur‑arum
attactur‑orum
Dat. Pl.
attactur‑is
attactur‑is
attactur‑is
Akk. Pl.
attactur‑os
attactur‑as
attactur‑a
Abl. Pl.
attactur‑is
attactur‑is
attactur‑is

Gerundium

Gen.
attinge‑ndi
Dat.
attinge‑ndo
Akk.
attinge‑ndum
Abl.
attinge‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
attingend‑us, attingund‑us
attingend‑a, attingund‑a
attingend‑um, attingund‑um
Gen. Sg.
attingend‑i, attingund‑i
attingend‑ae, attingund‑ae
attingend‑i, attingund‑i
Dat. Sg.
attingend‑o, attingund‑o
attingend‑ae, attingund‑ae
attingend‑o, attingund‑o
Akk. Sg.
attingend‑um, attingund‑um
attingend‑am, attingund‑am
attingend‑um, attingund‑um
Abl. Sg.
attingend‑o, attingund‑o
attingend‑a, attingund‑a
attingend‑o, attingund‑o
Nom. Pl.
attingend‑i, attingund‑i
attingend‑ae, attingund‑ae
attingend‑a, attingund‑a
Gen. Pl.
attingend‑orum, attingund‑orum
attingend‑arum, attingund‑arum
attingend‑orum, attingund‑orum
Dat. Pl.
attingend‑is, attingund‑is
attingend‑is, attingund‑is
attingend‑is, attingund‑is
Akk. Pl.
attingend‑os, attingund‑os
attingend‑as, attingund‑as
attingend‑a, attingund‑a
Abl. Pl.
attingend‑is, attingund‑is
attingend‑is, attingund‑is
attingend‑is, attingund‑is