Konjugation zu «laetāre, laetō, laetāvī, laetātum»

Konjugation zu «laetāre, laetō, laetāvī, laetātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
laet‑o
laet‑e‑m
laeta‑ba‑m
laeta‑re‑m
laeta‑b‑o
2. Pers. Sg.
laeta‑s
laet‑e‑s
laeta‑ba‑s
laeta‑re‑s
laeta‑bi‑s
3. Pers. Sg.
laeta‑t
laet‑e‑t
laeta‑ba‑t
laeta‑re‑t
laeta‑bi‑t
1. Pers. Pl.
laeta‑mus
laet‑e‑mus
laeta‑ba‑mus
laeta‑re‑mus
laeta‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
laeta‑tis
laet‑e‑tis
laeta‑ba‑tis
laeta‑re‑tis
laeta‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
laeta‑nt
laet‑e‑nt
laeta‑ba‑nt
laeta‑re‑nt
laeta‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
laet‑or
laet‑e‑r
laeta‑ba‑r
laeta‑re‑r
laeta‑b‑or
2. Pers. Sg.
laeta‑ris
laet‑e‑ris, laet‑e‑re
laeta‑ba‑ris, laeta‑ba‑re
laeta‑re‑ris, laeta‑re‑re
laeta‑be‑ris, laeta‑be‑re
3. Pers. Sg.
laeta‑tur
laet‑e‑tur
laeta‑ba‑tur
laeta‑re‑tur
laeta‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
laeta‑mur
laet‑e‑mur
laeta‑ba‑mur
laeta‑re‑mur
laeta‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
laeta‑mini
laet‑e‑mini
laeta‑ba‑mini
laeta‑re‑mini
laeta‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
laeta‑ntur
laet‑e‑ntur
laeta‑ba‑ntur
laeta‑re‑ntur
laeta‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
laetav‑i
laetav‑eri‑m
laetav‑era‑m
laetav‑isse‑m
laetav‑ero
2. Pers. Sg.
laetav‑isti
laetav‑eri‑s
laetav‑era‑s
laetav‑isse‑s
laetav‑eris
3. Pers. Sg.
laetav‑it
laetav‑eri‑t
laetav‑era‑t
laetav‑isse‑t
laetav‑erit
1. Pers. Pl.
laetav‑imus
laetav‑eri‑mus
laetav‑era‑mus
laetav‑isse‑mus
laetav‑erimus
2. Pers. Pl.
laetav‑istis
laetav‑eri‑tis
laetav‑era‑tis
laetav‑isse‑tis
laetav‑eritis
3. Pers. Pl.
laetav‑erunt, laetav‑ere
laetav‑eri‑nt
laetav‑era‑nt
laetav‑isse‑nt
laetav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
laetat‑us sum
laetat‑us sim
laetat‑us eram
laetat‑us essem
laetat‑us ero
2. Pers. Sg.
laetat‑us es
laetat‑us sis
laetat‑us eras
laetat‑us esses
laetat‑us eris
3. Pers. Sg.
laetat‑us est
laetat‑us sit
laetat‑us erat
laetat‑us esset
laetat‑us erit
1. Pers. Pl.
laetat‑i sumus
laetat‑i simus
laetat‑i eramus
laetat‑i essemus
laetat‑i erimus
2. Pers. Pl.
laetat‑i estis
laetat‑i sitis
laetat‑i eratis
laetat‑i essetis
laetat‑i eritis
3. Pers. Pl.
laetat‑i sunt
laetat‑i sint
laetat‑i erant
laetat‑i essent
laetat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
laetans laetantis
Part. Fut. Akt.
laetaturus a um
Part. Perf. Pass.
laetatus a um
Gerundium
laeta‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
laetandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
laeta
laeta‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
laetare
laeta‑ri, laeta‑rier
Infinitiv Perf.
laetav‑isse
laetat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
laetatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
laetat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
laetans
laetans
laetans
Gen. Sg.
laetant‑is
laetant‑is
laetant‑is
Dat. Sg.
laetant‑i
laetant‑i
laetant‑i
Akk. Sg.
laetant‑em
laetant‑em
laetans
Abl. Sg.
laetant‑e
laetant‑e
laetant‑e
Nom. Pl.
laetant‑es
laetant‑es
laetant‑ia
Gen. Pl.
laetant‑ium
laetant‑ium
laetant‑ium
Dat. Pl.
laetant‑ibus
laetant‑ibus
laetant‑ibus
Akk. Pl.
laetant‑es, laetant‑is
laetant‑es, laetant‑is
laetant‑ia
Abl. Pl.
laetant‑ibus
laetant‑ibus
laetant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
laetat‑us
laetat‑a
laetat‑um
Gen. Sg.
laetat‑i
laetat‑ae
laetat‑i
Dat. Sg.
laetat‑o
laetat‑ae
laetat‑o
Akk. Sg.
laetat‑um
laetat‑am
laetat‑um
Abl. Sg.
laetat‑o
laetat‑a
laetat‑o
Nom. Pl.
laetat‑i
laetat‑ae
laetat‑a
Gen. Pl.
laetat‑orum
laetat‑arum
laetat‑orum
Dat. Pl.
laetat‑is
laetat‑is
laetat‑is
Akk. Pl.
laetat‑os
laetat‑as
laetat‑a
Abl. Pl.
laetat‑is
laetat‑is
laetat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
laetatur‑us
laetatur‑a
laetatur‑um
Gen. Sg.
laetatur‑i
laetatur‑ae
laetatur‑i
Dat. Sg.
laetatur‑o
laetatur‑ae
laetatur‑o
Akk. Sg.
laetatur‑um
laetatur‑am
laetatur‑um
Abl. Sg.
laetatur‑o
laetatur‑a
laetatur‑o
Nom. Pl.
laetatur‑i
laetatur‑ae
laetatur‑a
Gen. Pl.
laetatur‑orum
laetatur‑arum
laetatur‑orum
Dat. Pl.
laetatur‑is
laetatur‑is
laetatur‑is
Akk. Pl.
laetatur‑os
laetatur‑as
laetatur‑a
Abl. Pl.
laetatur‑is
laetatur‑is
laetatur‑is

Gerundium

Gen.
laeta‑ndi
Dat.
laeta‑ndo
Akk.
laeta‑ndum
Abl.
laeta‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
laetand‑us
laetand‑a
laetand‑um
Gen. Sg.
laetand‑i
laetand‑ae
laetand‑i
Dat. Sg.
laetand‑o
laetand‑ae
laetand‑o
Akk. Sg.
laetand‑um
laetand‑am
laetand‑um
Abl. Sg.
laetand‑o
laetand‑a
laetand‑o
Nom. Pl.
laetand‑i
laetand‑ae
laetand‑a
Gen. Pl.
laetand‑orum
laetand‑arum
laetand‑orum
Dat. Pl.
laetand‑is
laetand‑is
laetand‑is
Akk. Pl.
laetand‑os
laetand‑as
laetand‑a
Abl. Pl.
laetand‑is
laetand‑is
laetand‑is