Konjugation zu «lassāre, lassō, lassāvī, lassātum»

Konjugation zu «lassāre, lassō, lassāvī, lassātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
lass‑o
lass‑e‑m
lassa‑ba‑m
lassa‑re‑m
lassa‑b‑o
2. Pers. Sg.
lassa‑s
lass‑e‑s
lassa‑ba‑s
lassa‑re‑s
lassa‑bi‑s
3. Pers. Sg.
lassa‑t
lass‑e‑t
lassa‑ba‑t
lassa‑re‑t
lassa‑bi‑t
1. Pers. Pl.
lassa‑mus
lass‑e‑mus
lassa‑ba‑mus
lassa‑re‑mus
lassa‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
lassa‑tis
lass‑e‑tis
lassa‑ba‑tis
lassa‑re‑tis
lassa‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
lassa‑nt
lass‑e‑nt
lassa‑ba‑nt
lassa‑re‑nt
lassa‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
lass‑or
lass‑e‑r
lassa‑ba‑r
lassa‑re‑r
lassa‑b‑or
2. Pers. Sg.
lassa‑ris
lass‑e‑ris, lass‑e‑re
lassa‑ba‑ris, lassa‑ba‑re
lassa‑re‑ris, lassa‑re‑re
lassa‑be‑ris, lassa‑be‑re
3. Pers. Sg.
lassa‑tur
lass‑e‑tur
lassa‑ba‑tur
lassa‑re‑tur
lassa‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
lassa‑mur
lass‑e‑mur
lassa‑ba‑mur
lassa‑re‑mur
lassa‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
lassa‑mini
lass‑e‑mini
lassa‑ba‑mini
lassa‑re‑mini
lassa‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
lassa‑ntur
lass‑e‑ntur
lassa‑ba‑ntur
lassa‑re‑ntur
lassa‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
lassav‑i
lassav‑eri‑m
lassav‑era‑m
lassav‑isse‑m
lassav‑ero
2. Pers. Sg.
lassav‑isti
lassav‑eri‑s
lassav‑era‑s
lassav‑isse‑s
lassav‑eris
3. Pers. Sg.
lassav‑it
lassav‑eri‑t
lassav‑era‑t
lassav‑isse‑t
lassav‑erit
1. Pers. Pl.
lassav‑imus
lassav‑eri‑mus
lassav‑era‑mus
lassav‑isse‑mus
lassav‑erimus
2. Pers. Pl.
lassav‑istis
lassav‑eri‑tis
lassav‑era‑tis
lassav‑isse‑tis
lassav‑eritis
3. Pers. Pl.
lassav‑erunt, lassav‑ere
lassav‑eri‑nt
lassav‑era‑nt
lassav‑isse‑nt
lassav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
lassat‑us sum
lassat‑us sim
lassat‑us eram
lassat‑us essem
lassat‑us ero
2. Pers. Sg.
lassat‑us es
lassat‑us sis
lassat‑us eras
lassat‑us esses
lassat‑us eris
3. Pers. Sg.
lassat‑us est
lassat‑us sit
lassat‑us erat
lassat‑us esset
lassat‑us erit
1. Pers. Pl.
lassat‑i sumus
lassat‑i simus
lassat‑i eramus
lassat‑i essemus
lassat‑i erimus
2. Pers. Pl.
lassat‑i estis
lassat‑i sitis
lassat‑i eratis
lassat‑i essetis
lassat‑i eritis
3. Pers. Pl.
lassat‑i sunt
lassat‑i sint
lassat‑i erant
lassat‑i essent
lassat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
lassans lassantis
Part. Fut. Akt.
lassaturus a um
Part. Perf. Pass.
lassatus a um
Gerundium
lassa‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
lassandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
lassa
lassa‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
lassare
lassa‑ri, lassa‑rier
Infinitiv Perf.
lassav‑isse
lassat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
lassatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
lassat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
lassans
lassans
lassans
Gen. Sg.
lassant‑is
lassant‑is
lassant‑is
Dat. Sg.
lassant‑i
lassant‑i
lassant‑i
Akk. Sg.
lassant‑em
lassant‑em
lassans
Abl. Sg.
lassant‑e
lassant‑e
lassant‑e
Nom. Pl.
lassant‑es
lassant‑es
lassant‑ia
Gen. Pl.
lassant‑ium
lassant‑ium
lassant‑ium
Dat. Pl.
lassant‑ibus
lassant‑ibus
lassant‑ibus
Akk. Pl.
lassant‑es, lassant‑is
lassant‑es, lassant‑is
lassant‑ia
Abl. Pl.
lassant‑ibus
lassant‑ibus
lassant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
lassat‑us
lassat‑a
lassat‑um
Gen. Sg.
lassat‑i
lassat‑ae
lassat‑i
Dat. Sg.
lassat‑o
lassat‑ae
lassat‑o
Akk. Sg.
lassat‑um
lassat‑am
lassat‑um
Abl. Sg.
lassat‑o
lassat‑a
lassat‑o
Nom. Pl.
lassat‑i
lassat‑ae
lassat‑a
Gen. Pl.
lassat‑orum
lassat‑arum
lassat‑orum
Dat. Pl.
lassat‑is
lassat‑is
lassat‑is
Akk. Pl.
lassat‑os
lassat‑as
lassat‑a
Abl. Pl.
lassat‑is
lassat‑is
lassat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
lassatur‑us
lassatur‑a
lassatur‑um
Gen. Sg.
lassatur‑i
lassatur‑ae
lassatur‑i
Dat. Sg.
lassatur‑o
lassatur‑ae
lassatur‑o
Akk. Sg.
lassatur‑um
lassatur‑am
lassatur‑um
Abl. Sg.
lassatur‑o
lassatur‑a
lassatur‑o
Nom. Pl.
lassatur‑i
lassatur‑ae
lassatur‑a
Gen. Pl.
lassatur‑orum
lassatur‑arum
lassatur‑orum
Dat. Pl.
lassatur‑is
lassatur‑is
lassatur‑is
Akk. Pl.
lassatur‑os
lassatur‑as
lassatur‑a
Abl. Pl.
lassatur‑is
lassatur‑is
lassatur‑is

Gerundium

Gen.
lassa‑ndi
Dat.
lassa‑ndo
Akk.
lassa‑ndum
Abl.
lassa‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
lassand‑us
lassand‑a
lassand‑um
Gen. Sg.
lassand‑i
lassand‑ae
lassand‑i
Dat. Sg.
lassand‑o
lassand‑ae
lassand‑o
Akk. Sg.
lassand‑um
lassand‑am
lassand‑um
Abl. Sg.
lassand‑o
lassand‑a
lassand‑o
Nom. Pl.
lassand‑i
lassand‑ae
lassand‑a
Gen. Pl.
lassand‑orum
lassand‑arum
lassand‑orum
Dat. Pl.
lassand‑is
lassand‑is
lassand‑is
Akk. Pl.
lassand‑os
lassand‑as
lassand‑a
Abl. Pl.
lassand‑is
lassand‑is
lassand‑is