Konjugation zu «adorāre, adōrō, adorāvī, adōrātum»

Konjugation zu «adorāre, adōrō, adorāvī, adōrātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
ador‑o
ador‑e‑m
adora‑ba‑m
adora‑re‑m
adora‑b‑o
2. Pers. Sg.
adora‑s
ador‑e‑s
adora‑ba‑s
adora‑re‑s
adora‑bi‑s
3. Pers. Sg.
adora‑t
ador‑e‑t
adora‑ba‑t
adora‑re‑t
adora‑bi‑t
1. Pers. Pl.
adora‑mus
ador‑e‑mus
adora‑ba‑mus
adora‑re‑mus
adora‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
adora‑tis
ador‑e‑tis
adora‑ba‑tis
adora‑re‑tis
adora‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
adora‑nt
ador‑e‑nt
adora‑ba‑nt
adora‑re‑nt
adora‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
ador‑or
ador‑e‑r
adora‑ba‑r
adora‑re‑r
adora‑b‑or
2. Pers. Sg.
adora‑ris
ador‑e‑ris, ador‑e‑re
adora‑ba‑ris, adora‑ba‑re
adora‑re‑ris, adora‑re‑re
adora‑be‑ris, adora‑be‑re
3. Pers. Sg.
adora‑tur
ador‑e‑tur
adora‑ba‑tur
adora‑re‑tur
adora‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
adora‑mur
ador‑e‑mur
adora‑ba‑mur
adora‑re‑mur
adora‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
adora‑mini
ador‑e‑mini
adora‑ba‑mini
adora‑re‑mini
adora‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
adora‑ntur
ador‑e‑ntur
adora‑ba‑ntur
adora‑re‑ntur
adora‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
adorav‑i
adorav‑eri‑m
adorav‑era‑m
adorav‑isse‑m
adorav‑ero
2. Pers. Sg.
adorav‑isti
adorav‑eri‑s
adorav‑era‑s
adorav‑isse‑s
adorav‑eris
3. Pers. Sg.
adorav‑it
adorav‑eri‑t
adorav‑era‑t
adorav‑isse‑t
adorav‑erit
1. Pers. Pl.
adorav‑imus
adorav‑eri‑mus
adorav‑era‑mus
adorav‑isse‑mus
adorav‑erimus
2. Pers. Pl.
adorav‑istis
adorav‑eri‑tis
adorav‑era‑tis
adorav‑isse‑tis
adorav‑eritis
3. Pers. Pl.
adorav‑erunt, adorav‑ere
adorav‑eri‑nt
adorav‑era‑nt
adorav‑isse‑nt
adorav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
adorat‑us sum
adorat‑us sim
adorat‑us eram
adorat‑us essem
adorat‑us ero
2. Pers. Sg.
adorat‑us es
adorat‑us sis
adorat‑us eras
adorat‑us esses
adorat‑us eris
3. Pers. Sg.
adorat‑us est
adorat‑us sit
adorat‑us erat
adorat‑us esset
adorat‑us erit
1. Pers. Pl.
adorat‑i sumus
adorat‑i simus
adorat‑i eramus
adorat‑i essemus
adorat‑i erimus
2. Pers. Pl.
adorat‑i estis
adorat‑i sitis
adorat‑i eratis
adorat‑i essetis
adorat‑i eritis
3. Pers. Pl.
adorat‑i sunt
adorat‑i sint
adorat‑i erant
adorat‑i essent
adorat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
adorans adorantis
Part. Fut. Akt.
adoraturus a um
Part. Perf. Pass.
adoratus a um
Gerundium
adora‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
adorandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
adora
adora‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
adorare
adora‑ri, adora‑rier
Infinitiv Perf.
adorav‑isse
adorat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
adoratur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
adorat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
adorans
adorans
adorans
Gen. Sg.
adorant‑is
adorant‑is
adorant‑is
Dat. Sg.
adorant‑i
adorant‑i
adorant‑i
Akk. Sg.
adorant‑em
adorant‑em
adorans
Abl. Sg.
adorant‑e
adorant‑e
adorant‑e
Nom. Pl.
adorant‑es
adorant‑es
adorant‑ia
Gen. Pl.
adorant‑ium
adorant‑ium
adorant‑ium
Dat. Pl.
adorant‑ibus
adorant‑ibus
adorant‑ibus
Akk. Pl.
adorant‑es, adorant‑is
adorant‑es, adorant‑is
adorant‑ia
Abl. Pl.
adorant‑ibus
adorant‑ibus
adorant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
adorat‑us
adorat‑a
adorat‑um
Gen. Sg.
adorat‑i
adorat‑ae
adorat‑i
Dat. Sg.
adorat‑o
adorat‑ae
adorat‑o
Akk. Sg.
adorat‑um
adorat‑am
adorat‑um
Abl. Sg.
adorat‑o
adorat‑a
adorat‑o
Nom. Pl.
adorat‑i
adorat‑ae
adorat‑a
Gen. Pl.
adorat‑orum
adorat‑arum
adorat‑orum
Dat. Pl.
adorat‑is
adorat‑is
adorat‑is
Akk. Pl.
adorat‑os
adorat‑as
adorat‑a
Abl. Pl.
adorat‑is
adorat‑is
adorat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
adoratur‑us
adoratur‑a
adoratur‑um
Gen. Sg.
adoratur‑i
adoratur‑ae
adoratur‑i
Dat. Sg.
adoratur‑o
adoratur‑ae
adoratur‑o
Akk. Sg.
adoratur‑um
adoratur‑am
adoratur‑um
Abl. Sg.
adoratur‑o
adoratur‑a
adoratur‑o
Nom. Pl.
adoratur‑i
adoratur‑ae
adoratur‑a
Gen. Pl.
adoratur‑orum
adoratur‑arum
adoratur‑orum
Dat. Pl.
adoratur‑is
adoratur‑is
adoratur‑is
Akk. Pl.
adoratur‑os
adoratur‑as
adoratur‑a
Abl. Pl.
adoratur‑is
adoratur‑is
adoratur‑is

Gerundium

Gen.
adora‑ndi
Dat.
adora‑ndo
Akk.
adora‑ndum
Abl.
adora‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
adorand‑us
adorand‑a
adorand‑um
Gen. Sg.
adorand‑i
adorand‑ae
adorand‑i
Dat. Sg.
adorand‑o
adorand‑ae
adorand‑o
Akk. Sg.
adorand‑um
adorand‑am
adorand‑um
Abl. Sg.
adorand‑o
adorand‑a
adorand‑o
Nom. Pl.
adorand‑i
adorand‑ae
adorand‑a
Gen. Pl.
adorand‑orum
adorand‑arum
adorand‑orum
Dat. Pl.
adorand‑is
adorand‑is
adorand‑is
Akk. Pl.
adorand‑os
adorand‑as
adorand‑a
Abl. Pl.
adorand‑is
adorand‑is
adorand‑is