Konjugation zu «superāre, superō, superāvī, superātum»

Konjugation zu «superāre, superō, superāvī, superātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
super‑o
super‑e‑m
supera‑ba‑m
supera‑re‑m
supera‑b‑o
2. Pers. Sg.
supera‑s
super‑e‑s
supera‑ba‑s
supera‑re‑s
supera‑bi‑s
3. Pers. Sg.
supera‑t
super‑e‑t
supera‑ba‑t
supera‑re‑t
supera‑bi‑t
1. Pers. Pl.
supera‑mus
super‑e‑mus
supera‑ba‑mus
supera‑re‑mus
supera‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
supera‑tis
super‑e‑tis
supera‑ba‑tis
supera‑re‑tis
supera‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
supera‑nt
super‑e‑nt
supera‑ba‑nt
supera‑re‑nt
supera‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
super‑or
super‑e‑r
supera‑ba‑r
supera‑re‑r
supera‑b‑or
2. Pers. Sg.
supera‑ris
super‑e‑ris, super‑e‑re
supera‑ba‑ris, supera‑ba‑re
supera‑re‑ris, supera‑re‑re
supera‑be‑ris, supera‑be‑re
3. Pers. Sg.
supera‑tur
super‑e‑tur
supera‑ba‑tur
supera‑re‑tur
supera‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
supera‑mur
super‑e‑mur
supera‑ba‑mur
supera‑re‑mur
supera‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
supera‑mini
super‑e‑mini
supera‑ba‑mini
supera‑re‑mini
supera‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
supera‑ntur
super‑e‑ntur
supera‑ba‑ntur
supera‑re‑ntur
supera‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
superav‑i
superav‑eri‑m
superav‑era‑m
superav‑isse‑m
superav‑ero
2. Pers. Sg.
superav‑isti
superav‑eri‑s
superav‑era‑s
superav‑isse‑s
superav‑eris
3. Pers. Sg.
superav‑it
superav‑eri‑t
superav‑era‑t
superav‑isse‑t
superav‑erit
1. Pers. Pl.
superav‑imus
superav‑eri‑mus
superav‑era‑mus
superav‑isse‑mus
superav‑erimus
2. Pers. Pl.
superav‑istis
superav‑eri‑tis
superav‑era‑tis
superav‑isse‑tis
superav‑eritis
3. Pers. Pl.
superav‑erunt, superav‑ere
superav‑eri‑nt
superav‑era‑nt
superav‑isse‑nt
superav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
superat‑us sum
superat‑us sim
superat‑us eram
superat‑us essem
superat‑us ero
2. Pers. Sg.
superat‑us es
superat‑us sis
superat‑us eras
superat‑us esses
superat‑us eris
3. Pers. Sg.
superat‑us est
superat‑us sit
superat‑us erat
superat‑us esset
superat‑us erit
1. Pers. Pl.
superat‑i sumus
superat‑i simus
superat‑i eramus
superat‑i essemus
superat‑i erimus
2. Pers. Pl.
superat‑i estis
superat‑i sitis
superat‑i eratis
superat‑i essetis
superat‑i eritis
3. Pers. Pl.
superat‑i sunt
superat‑i sint
superat‑i erant
superat‑i essent
superat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
superans superantis
Part. Fut. Akt.
superaturus a um
Part. Perf. Pass.
superatus a um
Gerundium
supera‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
superandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
supera
supera‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
superare
supera‑ri, supera‑rier
Infinitiv Perf.
superav‑isse
superat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
superatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
superat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
superans
superans
superans
Gen. Sg.
superant‑is
superant‑is
superant‑is
Dat. Sg.
superant‑i
superant‑i
superant‑i
Akk. Sg.
superant‑em
superant‑em
superans
Abl. Sg.
superant‑e
superant‑e
superant‑e
Nom. Pl.
superant‑es
superant‑es
superant‑ia
Gen. Pl.
superant‑ium
superant‑ium
superant‑ium
Dat. Pl.
superant‑ibus
superant‑ibus
superant‑ibus
Akk. Pl.
superant‑es, superant‑is
superant‑es, superant‑is
superant‑ia
Abl. Pl.
superant‑ibus
superant‑ibus
superant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
superat‑us
superat‑a
superat‑um
Gen. Sg.
superat‑i
superat‑ae
superat‑i
Dat. Sg.
superat‑o
superat‑ae
superat‑o
Akk. Sg.
superat‑um
superat‑am
superat‑um
Abl. Sg.
superat‑o
superat‑a
superat‑o
Nom. Pl.
superat‑i
superat‑ae
superat‑a
Gen. Pl.
superat‑orum
superat‑arum
superat‑orum
Dat. Pl.
superat‑is
superat‑is
superat‑is
Akk. Pl.
superat‑os
superat‑as
superat‑a
Abl. Pl.
superat‑is
superat‑is
superat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
superatur‑us
superatur‑a
superatur‑um
Gen. Sg.
superatur‑i
superatur‑ae
superatur‑i
Dat. Sg.
superatur‑o
superatur‑ae
superatur‑o
Akk. Sg.
superatur‑um
superatur‑am
superatur‑um
Abl. Sg.
superatur‑o
superatur‑a
superatur‑o
Nom. Pl.
superatur‑i
superatur‑ae
superatur‑a
Gen. Pl.
superatur‑orum
superatur‑arum
superatur‑orum
Dat. Pl.
superatur‑is
superatur‑is
superatur‑is
Akk. Pl.
superatur‑os
superatur‑as
superatur‑a
Abl. Pl.
superatur‑is
superatur‑is
superatur‑is

Gerundium

Gen.
supera‑ndi
Dat.
supera‑ndo
Akk.
supera‑ndum
Abl.
supera‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
superand‑us
superand‑a
superand‑um
Gen. Sg.
superand‑i
superand‑ae
superand‑i
Dat. Sg.
superand‑o
superand‑ae
superand‑o
Akk. Sg.
superand‑um
superand‑am
superand‑um
Abl. Sg.
superand‑o
superand‑a
superand‑o
Nom. Pl.
superand‑i
superand‑ae
superand‑a
Gen. Pl.
superand‑orum
superand‑arum
superand‑orum
Dat. Pl.
superand‑is
superand‑is
superand‑is
Akk. Pl.
superand‑os
superand‑as
superand‑a
Abl. Pl.
superand‑is
superand‑is
superand‑is