Deklination zu «vultus -ūs, m»

Deklination zu «vultus -ūs, m»

Deklination

Latein bestimmter Artikel unbestimmter Artikel
Nom. Sg.
vult‑us, voltus
das Gesicht
ein Gesicht
Gen. Sg.
vult‑us, voltus
des Gesichts
eines Gesichts
Dat. Sg.
vult‑ui, voltui
dem Gesicht
einem Gesicht
Akk. Sg.
vult‑um, voltum
das Gesicht
ein Gesicht
Abl. Sg.
ex vult‑u, ex voltu
aus dem Gesicht
aus einem Gesicht
Nom. Pl.
vult‑us, voltus
die Gesichter
Gesichter
Gen. Pl.
vult‑uum, voltuum
der Gesichter
Gesichter
Dat. Pl.
vult‑ibus, voltibus
den Gesichtern
Gesichtern
Akk. Pl.
vult‑us, voltus
die Gesichter
Gesichter
Abl. Pl.
ex vult‑ibus, ex voltibus
aus den Gesichtern
aus Gesichtern