Konjugation zu «habitāre, habitō, habitāvī, habitātum»

Konjugation zu «habitāre, habitō, habitāvī, habitātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
habit‑o
habit‑e‑m
habita‑ba‑m
habita‑re‑m
habita‑b‑o
2. Pers. Sg.
habita‑s
habit‑e‑s
habita‑ba‑s
habita‑re‑s
habita‑bi‑s
3. Pers. Sg.
habita‑t
habit‑e‑t
habita‑ba‑t
habita‑re‑t
habita‑bi‑t
1. Pers. Pl.
habita‑mus
habit‑e‑mus
habita‑ba‑mus
habita‑re‑mus
habita‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
habita‑tis
habit‑e‑tis
habita‑ba‑tis
habita‑re‑tis
habita‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
habita‑nt
habit‑e‑nt
habita‑ba‑nt
habita‑re‑nt
habita‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
habit‑or
habit‑e‑r
habita‑ba‑r
habita‑re‑r
habita‑b‑or
2. Pers. Sg.
habita‑ris
habit‑e‑ris, habit‑e‑re
habita‑ba‑ris, habita‑ba‑re
habita‑re‑ris, habita‑re‑re
habita‑be‑ris, habita‑be‑re
3. Pers. Sg.
habita‑tur
habit‑e‑tur
habita‑ba‑tur
habita‑re‑tur
habita‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
habita‑mur
habit‑e‑mur
habita‑ba‑mur
habita‑re‑mur
habita‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
habita‑mini
habit‑e‑mini
habita‑ba‑mini
habita‑re‑mini
habita‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
habita‑ntur
habit‑e‑ntur
habita‑ba‑ntur
habita‑re‑ntur
habita‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
habitav‑i
habitav‑eri‑m
habitav‑era‑m
habitav‑isse‑m
habitav‑ero
2. Pers. Sg.
habitav‑isti
habitav‑eri‑s
habitav‑era‑s
habitav‑isse‑s
habitav‑eris
3. Pers. Sg.
habitav‑it
habitav‑eri‑t
habitav‑era‑t
habitav‑isse‑t
habitav‑erit
1. Pers. Pl.
habitav‑imus
habitav‑eri‑mus
habitav‑era‑mus
habitav‑isse‑mus
habitav‑erimus
2. Pers. Pl.
habitav‑istis
habitav‑eri‑tis
habitav‑era‑tis
habitav‑isse‑tis
habitav‑eritis
3. Pers. Pl.
habitav‑erunt, habitav‑ere
habitav‑eri‑nt
habitav‑era‑nt
habitav‑isse‑nt
habitav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
habitat‑us sum
habitat‑us sim
habitat‑us eram
habitat‑us essem
habitat‑us ero
2. Pers. Sg.
habitat‑us es
habitat‑us sis
habitat‑us eras
habitat‑us esses
habitat‑us eris
3. Pers. Sg.
habitat‑us est
habitat‑us sit
habitat‑us erat
habitat‑us esset
habitat‑us erit
1. Pers. Pl.
habitat‑i sumus
habitat‑i simus
habitat‑i eramus
habitat‑i essemus
habitat‑i erimus
2. Pers. Pl.
habitat‑i estis
habitat‑i sitis
habitat‑i eratis
habitat‑i essetis
habitat‑i eritis
3. Pers. Pl.
habitat‑i sunt
habitat‑i sint
habitat‑i erant
habitat‑i essent
habitat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
habitans habitantis
Part. Fut. Akt.
habitaturus a um
Part. Perf. Pass.
habitatus a um
Gerundium
habita‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
habitandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
habita
habita‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
habitare
habita‑ri, habita‑rier
Infinitiv Perf.
habitav‑isse
habitat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
habitatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
habitat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
habitans
habitans
habitans
Gen. Sg.
habitant‑is
habitant‑is
habitant‑is
Dat. Sg.
habitant‑i
habitant‑i
habitant‑i
Akk. Sg.
habitant‑em
habitant‑em
habitans
Abl. Sg.
habitant‑e
habitant‑e
habitant‑e
Nom. Pl.
habitant‑es
habitant‑es
habitant‑ia
Gen. Pl.
habitant‑ium, habitantum
habitant‑ium, habitantum
habitant‑ium, habitantum
Dat. Pl.
habitant‑ibus
habitant‑ibus
habitant‑ibus
Akk. Pl.
habitant‑es, habitant‑is
habitant‑es, habitant‑is
habitant‑ia
Abl. Pl.
habitant‑ibus
habitant‑ibus
habitant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
habitat‑us
habitat‑a
habitat‑um
Gen. Sg.
habitat‑i
habitat‑ae
habitat‑i
Dat. Sg.
habitat‑o
habitat‑ae
habitat‑o
Akk. Sg.
habitat‑um
habitat‑am
habitat‑um
Abl. Sg.
habitat‑o
habitat‑a
habitat‑o
Nom. Pl.
habitat‑i
habitat‑ae
habitat‑a
Gen. Pl.
habitat‑orum
habitat‑arum
habitat‑orum
Dat. Pl.
habitat‑is
habitat‑is
habitat‑is
Akk. Pl.
habitat‑os
habitat‑as
habitat‑a
Abl. Pl.
habitat‑is
habitat‑is
habitat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
habitatur‑us
habitatur‑a
habitatur‑um
Gen. Sg.
habitatur‑i
habitatur‑ae
habitatur‑i
Dat. Sg.
habitatur‑o
habitatur‑ae
habitatur‑o
Akk. Sg.
habitatur‑um
habitatur‑am
habitatur‑um
Abl. Sg.
habitatur‑o
habitatur‑a
habitatur‑o
Nom. Pl.
habitatur‑i
habitatur‑ae
habitatur‑a
Gen. Pl.
habitatur‑orum
habitatur‑arum
habitatur‑orum
Dat. Pl.
habitatur‑is
habitatur‑is
habitatur‑is
Akk. Pl.
habitatur‑os
habitatur‑as
habitatur‑a
Abl. Pl.
habitatur‑is
habitatur‑is
habitatur‑is

Gerundium

Gen.
habita‑ndi
Dat.
habita‑ndo
Akk.
habita‑ndum
Abl.
habita‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
habitand‑us
habitand‑a
habitand‑um
Gen. Sg.
habitand‑i
habitand‑ae
habitand‑i
Dat. Sg.
habitand‑o
habitand‑ae
habitand‑o
Akk. Sg.
habitand‑um
habitand‑am
habitand‑um
Abl. Sg.
habitand‑o
habitand‑a
habitand‑o
Nom. Pl.
habitand‑i
habitand‑ae
habitand‑a
Gen. Pl.
habitand‑orum
habitand‑arum
habitand‑orum
Dat. Pl.
habitand‑is
habitand‑is
habitand‑is
Akk. Pl.
habitand‑os
habitand‑as
habitand‑a
Abl. Pl.
habitand‑is
habitand‑is
habitand‑is