Konjugation zu «exōrāre, exōrō, exōrāvī, exōrātum»

Konjugation zu «exōrāre, exōrō, exōrāvī, exōrātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
exor‑o
exor‑e‑m
exora‑ba‑m
exora‑re‑m
exora‑b‑o
2. Pers. Sg.
exora‑s
exor‑e‑s
exora‑ba‑s
exora‑re‑s
exora‑bi‑s
3. Pers. Sg.
exora‑t
exor‑e‑t
exora‑ba‑t
exora‑re‑t
exora‑bi‑t
1. Pers. Pl.
exora‑mus
exor‑e‑mus
exora‑ba‑mus
exora‑re‑mus
exora‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
exora‑tis
exor‑e‑tis
exora‑ba‑tis
exora‑re‑tis
exora‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
exora‑nt
exor‑e‑nt
exora‑ba‑nt
exora‑re‑nt
exora‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
exor‑or
exor‑e‑r
exora‑ba‑r
exora‑re‑r
exora‑b‑or
2. Pers. Sg.
exora‑ris
exor‑e‑ris, exor‑e‑re
exora‑ba‑ris, exora‑ba‑re
exora‑re‑ris, exora‑re‑re
exora‑be‑ris, exora‑be‑re
3. Pers. Sg.
exora‑tur
exor‑e‑tur
exora‑ba‑tur
exora‑re‑tur
exora‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
exora‑mur
exor‑e‑mur
exora‑ba‑mur
exora‑re‑mur
exora‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
exora‑mini
exor‑e‑mini
exora‑ba‑mini
exora‑re‑mini
exora‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
exora‑ntur
exor‑e‑ntur
exora‑ba‑ntur
exora‑re‑ntur
exora‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
exorav‑i
exorav‑eri‑m
exorav‑era‑m
exorav‑isse‑m
exorav‑ero
2. Pers. Sg.
exorav‑isti
exorav‑eri‑s
exorav‑era‑s
exorav‑isse‑s
exorav‑eris
3. Pers. Sg.
exorav‑it
exorav‑eri‑t
exorav‑era‑t
exorav‑isse‑t
exorav‑erit
1. Pers. Pl.
exorav‑imus
exorav‑eri‑mus
exorav‑era‑mus
exorav‑isse‑mus
exorav‑erimus
2. Pers. Pl.
exorav‑istis
exorav‑eri‑tis
exorav‑era‑tis
exorav‑isse‑tis
exorav‑eritis
3. Pers. Pl.
exorav‑erunt, exorav‑ere
exorav‑eri‑nt
exorav‑era‑nt
exorav‑isse‑nt
exorav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
exorat‑us sum
exorat‑us sim
exorat‑us eram
exorat‑us essem
exorat‑us ero
2. Pers. Sg.
exorat‑us es
exorat‑us sis
exorat‑us eras
exorat‑us esses
exorat‑us eris
3. Pers. Sg.
exorat‑us est
exorat‑us sit
exorat‑us erat
exorat‑us esset
exorat‑us erit
1. Pers. Pl.
exorat‑i sumus
exorat‑i simus
exorat‑i eramus
exorat‑i essemus
exorat‑i erimus
2. Pers. Pl.
exorat‑i estis
exorat‑i sitis
exorat‑i eratis
exorat‑i essetis
exorat‑i eritis
3. Pers. Pl.
exorat‑i sunt
exorat‑i sint
exorat‑i erant
exorat‑i essent
exorat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
exorans exorantis
Part. Fut. Akt.
exoraturus a um
Part. Perf. Pass.
exoratus a um
Gerundium
exora‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
exorandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
exora
exora‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
exorare
exora‑ri, exora‑rier
Infinitiv Perf.
exorav‑isse
exorat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
exoratur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
exorat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
exorans
exorans
exorans
Gen. Sg.
exorant‑is
exorant‑is
exorant‑is
Dat. Sg.
exorant‑i
exorant‑i
exorant‑i
Akk. Sg.
exorant‑em
exorant‑em
exorans
Abl. Sg.
exorant‑e
exorant‑e
exorant‑e
Nom. Pl.
exorant‑es
exorant‑es
exorant‑ia
Gen. Pl.
exorant‑ium
exorant‑ium
exorant‑ium
Dat. Pl.
exorant‑ibus
exorant‑ibus
exorant‑ibus
Akk. Pl.
exorant‑es, exorant‑is
exorant‑es, exorant‑is
exorant‑ia
Abl. Pl.
exorant‑ibus
exorant‑ibus
exorant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
exorat‑us
exorat‑a
exorat‑um
Gen. Sg.
exorat‑i
exorat‑ae
exorat‑i
Dat. Sg.
exorat‑o
exorat‑ae
exorat‑o
Akk. Sg.
exorat‑um
exorat‑am
exorat‑um
Abl. Sg.
exorat‑o
exorat‑a
exorat‑o
Nom. Pl.
exorat‑i
exorat‑ae
exorat‑a
Gen. Pl.
exorat‑orum
exorat‑arum
exorat‑orum
Dat. Pl.
exorat‑is
exorat‑is
exorat‑is
Akk. Pl.
exorat‑os
exorat‑as
exorat‑a
Abl. Pl.
exorat‑is
exorat‑is
exorat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
exoratur‑us
exoratur‑a
exoratur‑um
Gen. Sg.
exoratur‑i
exoratur‑ae
exoratur‑i
Dat. Sg.
exoratur‑o
exoratur‑ae
exoratur‑o
Akk. Sg.
exoratur‑um
exoratur‑am
exoratur‑um
Abl. Sg.
exoratur‑o
exoratur‑a
exoratur‑o
Nom. Pl.
exoratur‑i
exoratur‑ae
exoratur‑a
Gen. Pl.
exoratur‑orum
exoratur‑arum
exoratur‑orum
Dat. Pl.
exoratur‑is
exoratur‑is
exoratur‑is
Akk. Pl.
exoratur‑os
exoratur‑as
exoratur‑a
Abl. Pl.
exoratur‑is
exoratur‑is
exoratur‑is

Gerundium

Gen.
exora‑ndi
Dat.
exora‑ndo
Akk.
exora‑ndum
Abl.
exora‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
exorand‑us
exorand‑a
exorand‑um
Gen. Sg.
exorand‑i
exorand‑ae
exorand‑i
Dat. Sg.
exorand‑o
exorand‑ae
exorand‑o
Akk. Sg.
exorand‑um
exorand‑am
exorand‑um
Abl. Sg.
exorand‑o
exorand‑a
exorand‑o
Nom. Pl.
exorand‑i
exorand‑ae
exorand‑a
Gen. Pl.
exorand‑orum
exorand‑arum
exorand‑orum
Dat. Pl.
exorand‑is
exorand‑is
exorand‑is
Akk. Pl.
exorand‑os
exorand‑as
exorand‑a
Abl. Pl.
exorand‑is
exorand‑is
exorand‑is