Konjugation zu «intrōdūcere, intrōdūcō, intrōdūxī, īntrōductum»

Konjugation zu «intrōdūcere, intrōdūcō, intrōdūxī, īntrōductum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
introduc‑o
introduc‑a‑m
introduc‑eba‑m
introduce‑re‑m
introduc‑a‑m
2. Pers. Sg.
introduc‑i‑s
introduc‑a‑s
introduc‑eba‑s
introduce‑re‑s
introduc‑e‑s
3. Pers. Sg.
introduc‑i‑t
introduc‑a‑t
introduc‑eba‑t
introduce‑re‑t
introduc‑e‑t
1. Pers. Pl.
introduc‑i‑mus
introduc‑a‑mus
introduc‑eba‑mus
introduce‑re‑mus
introduc‑e‑mus
2. Pers. Pl.
introduc‑i‑tis
introduc‑a‑tis
introduc‑eba‑tis
introduce‑re‑tis
introduc‑e‑tis
3. Pers. Pl.
introduc‑u‑nt
introduc‑a‑nt
introduc‑eba‑nt
introduce‑re‑nt
introduc‑e‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
introduc‑or
introduc‑a‑r
introduc‑eba‑r
introduce‑re‑r
introduc‑a‑r
2. Pers. Sg.
introduc‑e‑ris
introduc‑a‑ris, introduc‑a‑re
introduc‑eba‑ris, introduc‑eba‑re
introduce‑re‑ris, introduce‑re‑re
introduc‑e‑ris, introduc‑e‑re
3. Pers. Sg.
introduc‑i‑tur
introduc‑a‑tur
introduc‑eba‑tur
introduce‑re‑tur
introduc‑e‑tur
1. Pers. Pl.
introduc‑i‑mur
introduc‑a‑mur
introduc‑eba‑mur
introduce‑re‑mur
introduc‑e‑mur
2. Pers. Pl.
introduc‑i‑mini
introduc‑a‑mini
introduc‑eba‑mini
introduce‑re‑mini
introduc‑e‑mini
3. Pers. Pl.
introduc‑u‑ntur
introduc‑a‑ntur
introduc‑eba‑ntur
introduce‑re‑ntur
introduc‑e‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
introdux‑i
introdux‑eri‑m
introdux‑era‑m
introdux‑isse‑m
introdux‑ero
2. Pers. Sg.
introdux‑isti
introdux‑eri‑s
introdux‑era‑s
introdux‑isse‑s
introdux‑eris
3. Pers. Sg.
introdux‑it
introdux‑eri‑t
introdux‑era‑t
introdux‑isse‑t
introdux‑erit
1. Pers. Pl.
introdux‑imus
introdux‑eri‑mus
introdux‑era‑mus
introdux‑isse‑mus
introdux‑erimus
2. Pers. Pl.
introdux‑istis
introdux‑eri‑tis
introdux‑era‑tis
introdux‑isse‑tis
introdux‑eritis
3. Pers. Pl.
introdux‑erunt, introdux‑ere
introdux‑eri‑nt
introdux‑era‑nt
introdux‑isse‑nt
introdux‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
introduct‑us sum
introduct‑us sim
introduct‑us eram
introduct‑us essem
introduct‑us ero
2. Pers. Sg.
introduct‑us es
introduct‑us sis
introduct‑us eras
introduct‑us esses
introduct‑us eris
3. Pers. Sg.
introduct‑us est
introduct‑us sit
introduct‑us erat
introduct‑us esset
introduct‑us erit
1. Pers. Pl.
introduct‑i sumus
introduct‑i simus
introduct‑i eramus
introduct‑i essemus
introduct‑i erimus
2. Pers. Pl.
introduct‑i estis
introduct‑i sitis
introduct‑i eratis
introduct‑i essetis
introduct‑i eritis
3. Pers. Pl.
introduct‑i sunt
introduct‑i sint
introduct‑i erant
introduct‑i essent
introduct‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
introducens introducentis
Part. Fut. Akt.
introducturus a um
Part. Perf. Pass.
introductus a um
Gerundium
introduce‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
introducendus a um, introducundus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
introduc
introduc‑i‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
introducere
introduc‑i, introduc‑ier
Infinitiv Perf.
introdux‑isse
introduct‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
introductur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
introduct‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
introducens
introducens
introducens
Gen. Sg.
introducent‑is
introducent‑is
introducent‑is
Dat. Sg.
introducent‑i
introducent‑i
introducent‑i
Akk. Sg.
introducent‑em
introducent‑em
introducens
Abl. Sg.
introducent‑e
introducent‑e
introducent‑e
Nom. Pl.
introducent‑es
introducent‑es
introducent‑ia
Gen. Pl.
introducent‑ium
introducent‑ium
introducent‑ium
Dat. Pl.
introducent‑ibus
introducent‑ibus
introducent‑ibus
Akk. Pl.
introducent‑es, introducent‑is
introducent‑es, introducent‑is
introducent‑ia
Abl. Pl.
introducent‑ibus
introducent‑ibus
introducent‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
introduct‑us
introduct‑a
introduct‑um
Gen. Sg.
introduct‑i
introduct‑ae
introduct‑i
Dat. Sg.
introduct‑o
introduct‑ae
introduct‑o
Akk. Sg.
introduct‑um
introduct‑am
introduct‑um
Abl. Sg.
introduct‑o
introduct‑a
introduct‑o
Nom. Pl.
introduct‑i
introduct‑ae
introduct‑a
Gen. Pl.
introduct‑orum
introduct‑arum
introduct‑orum
Dat. Pl.
introduct‑is
introduct‑is
introduct‑is
Akk. Pl.
introduct‑os
introduct‑as
introduct‑a
Abl. Pl.
introduct‑is
introduct‑is
introduct‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
introductur‑us
introductur‑a
introductur‑um
Gen. Sg.
introductur‑i
introductur‑ae
introductur‑i
Dat. Sg.
introductur‑o
introductur‑ae
introductur‑o
Akk. Sg.
introductur‑um
introductur‑am
introductur‑um
Abl. Sg.
introductur‑o
introductur‑a
introductur‑o
Nom. Pl.
introductur‑i
introductur‑ae
introductur‑a
Gen. Pl.
introductur‑orum
introductur‑arum
introductur‑orum
Dat. Pl.
introductur‑is
introductur‑is
introductur‑is
Akk. Pl.
introductur‑os
introductur‑as
introductur‑a
Abl. Pl.
introductur‑is
introductur‑is
introductur‑is

Gerundium

Gen.
introduce‑ndi
Dat.
introduce‑ndo
Akk.
introduce‑ndum
Abl.
introduce‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
introducend‑us, introducund‑us
introducend‑a, introducund‑a
introducend‑um, introducund‑um
Gen. Sg.
introducend‑i, introducund‑i
introducend‑ae, introducund‑ae
introducend‑i, introducund‑i
Dat. Sg.
introducend‑o, introducund‑o
introducend‑ae, introducund‑ae
introducend‑o, introducund‑o
Akk. Sg.
introducend‑um, introducund‑um
introducend‑am, introducund‑am
introducend‑um, introducund‑um
Abl. Sg.
introducend‑o, introducund‑o
introducend‑a, introducund‑a
introducend‑o, introducund‑o
Nom. Pl.
introducend‑i, introducund‑i
introducend‑ae, introducund‑ae
introducend‑a, introducund‑a
Gen. Pl.
introducend‑orum, introducund‑orum
introducend‑arum, introducund‑arum
introducend‑orum, introducund‑orum
Dat. Pl.
introducend‑is, introducund‑is
introducend‑is, introducund‑is
introducend‑is, introducund‑is
Akk. Pl.
introducend‑os, introducund‑os
introducend‑as, introducund‑as
introducend‑a, introducund‑a
Abl. Pl.
introducend‑is, introducund‑is
introducend‑is, introducund‑is
introducend‑is, introducund‑is