Deklination zu «sepultūra -ae, f»

Deklination zu «sepultūra -ae, f»

Deklination

Latein bestimmter Artikel unbestimmter Artikel
Nom. Sg.
sepultur‑a
das Begräbnis
ein Begräbnis
Gen. Sg.
sepultur‑ae
des Begräbnisses
eines Begräbnisses
Dat. Sg.
sepultur‑ae
dem Begräbnis
einem Begräbnis
Akk. Sg.
sepultur‑am
das Begräbnis
ein Begräbnis
Abl. Sg.
in sepultur‑a
bei dem Begräbnis
bei einem Begräbnis
Nom. Pl.
sepultur‑ae
die Begräbnisse
Begräbnisse
Gen. Pl.
sepultur‑arum
der Begräbnisse
Begräbnisse
Dat. Pl.
sepultur‑is
den Begräbnissen
Begräbnissen
Akk. Pl.
sepultur‑as
die Begräbnisse
Begräbnisse
Abl. Pl.
in sepultur‑is
bei den Begräbnissen
bei Begräbnissen