Konjugation zu «contāmināre, contāminō, contāmināvī, contāminātum»

Konjugation zu «contāmināre, contāminō, contāmināvī, contāminātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
contamin‑o
contamin‑e‑m
contamina‑ba‑m
contamina‑re‑m
contamina‑b‑o
2. Pers. Sg.
contamina‑s
contamin‑e‑s
contamina‑ba‑s
contamina‑re‑s
contamina‑bi‑s
3. Pers. Sg.
contamina‑t
contamin‑e‑t
contamina‑ba‑t
contamina‑re‑t
contamina‑bi‑t
1. Pers. Pl.
contamina‑mus
contamin‑e‑mus
contamina‑ba‑mus
contamina‑re‑mus
contamina‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
contamina‑tis
contamin‑e‑tis
contamina‑ba‑tis
contamina‑re‑tis
contamina‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
contamina‑nt
contamin‑e‑nt
contamina‑ba‑nt
contamina‑re‑nt
contamina‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
contamin‑or
contamin‑e‑r
contamina‑ba‑r
contamina‑re‑r
contamina‑b‑or
2. Pers. Sg.
contamina‑ris
contamin‑e‑ris, contamin‑e‑re
contamina‑ba‑ris, contamina‑ba‑re
contamina‑re‑ris, contamina‑re‑re
contamina‑be‑ris, contamina‑be‑re
3. Pers. Sg.
contamina‑tur
contamin‑e‑tur
contamina‑ba‑tur
contamina‑re‑tur
contamina‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
contamina‑mur
contamin‑e‑mur
contamina‑ba‑mur
contamina‑re‑mur
contamina‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
contamina‑mini
contamin‑e‑mini
contamina‑ba‑mini
contamina‑re‑mini
contamina‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
contamina‑ntur
contamin‑e‑ntur
contamina‑ba‑ntur
contamina‑re‑ntur
contamina‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
contaminav‑i
contaminav‑eri‑m
contaminav‑era‑m
contaminav‑isse‑m
contaminav‑ero
2. Pers. Sg.
contaminav‑isti
contaminav‑eri‑s
contaminav‑era‑s
contaminav‑isse‑s
contaminav‑eris
3. Pers. Sg.
contaminav‑it
contaminav‑eri‑t
contaminav‑era‑t
contaminav‑isse‑t
contaminav‑erit
1. Pers. Pl.
contaminav‑imus
contaminav‑eri‑mus
contaminav‑era‑mus
contaminav‑isse‑mus
contaminav‑erimus
2. Pers. Pl.
contaminav‑istis
contaminav‑eri‑tis
contaminav‑era‑tis
contaminav‑isse‑tis
contaminav‑eritis
3. Pers. Pl.
contaminav‑erunt, contaminav‑ere
contaminav‑eri‑nt
contaminav‑era‑nt
contaminav‑isse‑nt
contaminav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
contaminat‑us sum
contaminat‑us sim
contaminat‑us eram
contaminat‑us essem
contaminat‑us ero
2. Pers. Sg.
contaminat‑us es
contaminat‑us sis
contaminat‑us eras
contaminat‑us esses
contaminat‑us eris
3. Pers. Sg.
contaminat‑us est
contaminat‑us sit
contaminat‑us erat
contaminat‑us esset
contaminat‑us erit
1. Pers. Pl.
contaminat‑i sumus
contaminat‑i simus
contaminat‑i eramus
contaminat‑i essemus
contaminat‑i erimus
2. Pers. Pl.
contaminat‑i estis
contaminat‑i sitis
contaminat‑i eratis
contaminat‑i essetis
contaminat‑i eritis
3. Pers. Pl.
contaminat‑i sunt
contaminat‑i sint
contaminat‑i erant
contaminat‑i essent
contaminat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
contaminans contaminantis
Part. Fut. Akt.
contaminaturus a um
Part. Perf. Pass.
contaminatus a um
Gerundium
contamina‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
contaminandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
contamina
contamina‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
contaminare
contamina‑ri, contamina‑rier
Infinitiv Perf.
contaminav‑isse
contaminat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
contaminatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
contaminat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
contaminans
contaminans
contaminans
Gen. Sg.
contaminant‑is
contaminant‑is
contaminant‑is
Dat. Sg.
contaminant‑i
contaminant‑i
contaminant‑i
Akk. Sg.
contaminant‑em
contaminant‑em
contaminans
Abl. Sg.
contaminant‑e
contaminant‑e
contaminant‑e
Nom. Pl.
contaminant‑es
contaminant‑es
contaminant‑ia
Gen. Pl.
contaminant‑ium
contaminant‑ium
contaminant‑ium
Dat. Pl.
contaminant‑ibus
contaminant‑ibus
contaminant‑ibus
Akk. Pl.
contaminant‑es, contaminant‑is
contaminant‑es, contaminant‑is
contaminant‑ia
Abl. Pl.
contaminant‑ibus
contaminant‑ibus
contaminant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
contaminat‑us
contaminat‑a
contaminat‑um
Gen. Sg.
contaminat‑i
contaminat‑ae
contaminat‑i
Dat. Sg.
contaminat‑o
contaminat‑ae
contaminat‑o
Akk. Sg.
contaminat‑um
contaminat‑am
contaminat‑um
Abl. Sg.
contaminat‑o
contaminat‑a
contaminat‑o
Nom. Pl.
contaminat‑i
contaminat‑ae
contaminat‑a
Gen. Pl.
contaminat‑orum
contaminat‑arum
contaminat‑orum
Dat. Pl.
contaminat‑is
contaminat‑is
contaminat‑is
Akk. Pl.
contaminat‑os
contaminat‑as
contaminat‑a
Abl. Pl.
contaminat‑is
contaminat‑is
contaminat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
contaminatur‑us
contaminatur‑a
contaminatur‑um
Gen. Sg.
contaminatur‑i
contaminatur‑ae
contaminatur‑i
Dat. Sg.
contaminatur‑o
contaminatur‑ae
contaminatur‑o
Akk. Sg.
contaminatur‑um
contaminatur‑am
contaminatur‑um
Abl. Sg.
contaminatur‑o
contaminatur‑a
contaminatur‑o
Nom. Pl.
contaminatur‑i
contaminatur‑ae
contaminatur‑a
Gen. Pl.
contaminatur‑orum
contaminatur‑arum
contaminatur‑orum
Dat. Pl.
contaminatur‑is
contaminatur‑is
contaminatur‑is
Akk. Pl.
contaminatur‑os
contaminatur‑as
contaminatur‑a
Abl. Pl.
contaminatur‑is
contaminatur‑is
contaminatur‑is

Partizip Perfekt Passiv (PPP) - Superlativ

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
contaminat‑issim‑us
contaminat‑issim‑a
contaminat‑issim‑um
Gen. Sg.
contaminat‑issim‑i
contaminat‑issim‑ae
contaminat‑issim‑i
Dat. Sg.
contaminat‑issim‑o
contaminat‑issim‑ae
contaminat‑issim‑o
Akk. Sg.
contaminat‑issim‑um
contaminat‑issim‑am
contaminat‑issim‑um
Abl. Sg.
contaminat‑issim‑o
contaminat‑issim‑a
contaminat‑issim‑o
Nom. Pl.
contaminat‑issim‑i
contaminat‑issim‑ae
contaminat‑issim‑a
Gen. Pl.
contaminat‑issim‑orum
contaminat‑issim‑arum
contaminat‑issim‑orum
Dat. Pl.
contaminat‑issim‑is
contaminat‑issim‑is
contaminat‑issim‑is
Akk. Pl.
contaminat‑issim‑os
contaminat‑issim‑as
contaminat‑issim‑a
Abl. Pl.
contaminat‑issim‑is
contaminat‑issim‑is
contaminat‑issim‑is

Gerundium

Gen.
contamina‑ndi
Dat.
contamina‑ndo
Akk.
contamina‑ndum
Abl.
contamina‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
contaminand‑us
contaminand‑a
contaminand‑um
Gen. Sg.
contaminand‑i
contaminand‑ae
contaminand‑i
Dat. Sg.
contaminand‑o
contaminand‑ae
contaminand‑o
Akk. Sg.
contaminand‑um
contaminand‑am
contaminand‑um
Abl. Sg.
contaminand‑o
contaminand‑a
contaminand‑o
Nom. Pl.
contaminand‑i
contaminand‑ae
contaminand‑a
Gen. Pl.
contaminand‑orum
contaminand‑arum
contaminand‑orum
Dat. Pl.
contaminand‑is
contaminand‑is
contaminand‑is
Akk. Pl.
contaminand‑os
contaminand‑as
contaminand‑a
Abl. Pl.
contaminand‑is
contaminand‑is
contaminand‑is