Konjugation zu «minitārī, minitor, minitātus sum»

Konjugation zu «minitārī, minitor, minitātus sum»

Präsensstamm

Präs. Ind. Präs. Konj. Imperf. Ind. Imperf. Konj. Fut. I Ind.
1. Pers. Sg.
minit‑or
minit‑e‑r
minita‑ba‑r
minita‑re‑r
minita‑b‑or
2. Pers. Sg.
minita‑ris, minita‑re
minit‑e‑ris, minit‑e‑re
minita‑ba‑ris, minita‑ba‑re
minita‑re‑ris, minita‑re‑re
minita‑be‑ris, minita‑be‑re
3. Pers. Sg.
minita‑tur
minit‑e‑tur
minita‑ba‑tur
minita‑re‑tur
minita‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
minita‑mur
minit‑e‑mur
minita‑ba‑mur
minita‑re‑mur
minita‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
minita‑mini
minit‑e‑mini
minita‑ba‑mini
minita‑re‑mini
minita‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
minita‑ntur
minit‑e‑ntur
minita‑ba‑ntur
minita‑re‑ntur
minita‑bu‑ntur

Perfektstamm

Perf. Ind. Perf. Konj. Plusquamperf. Ind. Plusquamperf. Konj. Fut. II Ind.
1. Pers. Sg.
minitat‑us sum
minitat‑us sim
minitat‑us eram
minitat‑us essem
minitat‑us ero
2. Pers. Sg.
minitat‑us es
minitat‑us sis
minitat‑us eras
minitat‑us esses
minitat‑us eris
3. Pers. Sg.
minitat‑us est
minitat‑us sit
minitat‑us erat
minitat‑us esset
minitat‑us erit
1. Pers. Pl.
minitat‑i sumus
minitat‑i simus
minitat‑i eramus
minitat‑i essemus
minitat‑i erimus
2. Pers. Pl.
minitat‑i estis
minitat‑i sitis
minitat‑i eratis
minitat‑i essetis
minitat‑i eritis
3. Pers. Pl.
minitat‑i sunt
minitat‑i sint
minitat‑i erant
minitat‑i essent
minitat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs.
minitans minitantis
Part. Fut.
minitaturus a um
Part. Perf.
minitatus a um
Gerundium
minita‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
minitandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
minita‑re
minita‑mini
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Infinitiv Präs.
minitari, minitarier
Infinitiv Perf.
minitat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
minitatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
minitans
minitans
minitans
Gen. Sg.
minitant‑is
minitant‑is
minitant‑is
Dat. Sg.
minitant‑i
minitant‑i
minitant‑i
Akk. Sg.
minitant‑em
minitant‑em
minitans
Abl. Sg.
minitant‑e
minitant‑e
minitant‑e
Nom. Pl.
minitant‑es
minitant‑es
minitant‑ia
Gen. Pl.
minitant‑ium
minitant‑ium
minitant‑ium
Dat. Pl.
minitant‑ibus
minitant‑ibus
minitant‑ibus
Akk. Pl.
minitant‑es, minitant‑is
minitant‑es, minitant‑is
minitant‑ia
Abl. Pl.
minitant‑ibus
minitant‑ibus
minitant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
minitat‑us
minitat‑a
minitat‑um
Gen. Sg.
minitat‑i
minitat‑ae
minitat‑i
Dat. Sg.
minitat‑o
minitat‑ae
minitat‑o
Akk. Sg.
minitat‑um
minitat‑am
minitat‑um
Abl. Sg.
minitat‑o
minitat‑a
minitat‑o
Nom. Pl.
minitat‑i
minitat‑ae
minitat‑a
Gen. Pl.
minitat‑orum
minitat‑arum
minitat‑orum
Dat. Pl.
minitat‑is
minitat‑is
minitat‑is
Akk. Pl.
minitat‑os
minitat‑as
minitat‑a
Abl. Pl.
minitat‑is
minitat‑is
minitat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
minitatur‑us
minitatur‑a
minitatur‑um
Gen. Sg.
minitatur‑i
minitatur‑ae
minitatur‑i
Dat. Sg.
minitatur‑o
minitatur‑ae
minitatur‑o
Akk. Sg.
minitatur‑um
minitatur‑am
minitatur‑um
Abl. Sg.
minitatur‑o
minitatur‑a
minitatur‑o
Nom. Pl.
minitatur‑i
minitatur‑ae
minitatur‑a
Gen. Pl.
minitatur‑orum
minitatur‑arum
minitatur‑orum
Dat. Pl.
minitatur‑is
minitatur‑is
minitatur‑is
Akk. Pl.
minitatur‑os
minitatur‑as
minitatur‑a
Abl. Pl.
minitatur‑is
minitatur‑is
minitatur‑is

Gerundium

Gen.
minita‑ndi
Dat.
minita‑ndo
Akk.
minita‑ndum
Abl.
minita‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
minitand‑us
minitand‑a
minitand‑um
Gen. Sg.
minitand‑i
minitand‑ae
minitand‑i
Dat. Sg.
minitand‑o
minitand‑ae
minitand‑o
Akk. Sg.
minitand‑um
minitand‑am
minitand‑um
Abl. Sg.
minitand‑o
minitand‑a
minitand‑o
Nom. Pl.
minitand‑i
minitand‑ae
minitand‑a
Gen. Pl.
minitand‑orum
minitand‑arum
minitand‑orum
Dat. Pl.
minitand‑is
minitand‑is
minitand‑is
Akk. Pl.
minitand‑os
minitand‑as
minitand‑a
Abl. Pl.
minitand‑is
minitand‑is
minitand‑is