Konjugation zu «verberāre, verberō, verberāvī, verberātum»

Konjugation zu «verberāre, verberō, verberāvī, verberātum»

Präsensstamm Aktiv

Präs. Ind. Akt. Präs. Konj. Akt. Imperf. Ind. Akt. Imperf. Konj. Akt. Fut. I Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
verber‑o
verber‑e‑m
verbera‑ba‑m
verbera‑re‑m
verbera‑b‑o
2. Pers. Sg.
verbera‑s
verber‑e‑s
verbera‑ba‑s
verbera‑re‑s
verbera‑bi‑s
3. Pers. Sg.
verbera‑t
verber‑e‑t
verbera‑ba‑t
verbera‑re‑t
verbera‑bi‑t
1. Pers. Pl.
verbera‑mus
verber‑e‑mus
verbera‑ba‑mus
verbera‑re‑mus
verbera‑bi‑mus
2. Pers. Pl.
verbera‑tis
verber‑e‑tis
verbera‑ba‑tis
verbera‑re‑tis
verbera‑bi‑tis
3. Pers. Pl.
verbera‑nt
verber‑e‑nt
verbera‑ba‑nt
verbera‑re‑nt
verbera‑bu‑nt

Präsensstamm Passiv

Präs. Ind. Pass. Präs. Konj. Pass. Imperf. Ind. Pass. Imperf. Konj. Pass. Fut. I Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
verber‑or
verber‑e‑r
verbera‑ba‑r
verbera‑re‑r
verbera‑b‑or
2. Pers. Sg.
verbera‑ris
verber‑e‑ris, verber‑e‑re
verbera‑ba‑ris, verbera‑ba‑re
verbera‑re‑ris, verbera‑re‑re
verbera‑be‑ris, verbera‑be‑re
3. Pers. Sg.
verbera‑tur
verber‑e‑tur
verbera‑ba‑tur
verbera‑re‑tur
verbera‑bi‑tur
1. Pers. Pl.
verbera‑mur
verber‑e‑mur
verbera‑ba‑mur
verbera‑re‑mur
verbera‑bi‑mur
2. Pers. Pl.
verbera‑mini
verber‑e‑mini
verbera‑ba‑mini
verbera‑re‑mini
verbera‑bi‑mini
3. Pers. Pl.
verbera‑ntur
verber‑e‑ntur
verbera‑ba‑ntur
verbera‑re‑ntur
verbera‑bu‑ntur

Perfektstamm Aktiv

Perf. Ind. Akt. Perf. Konj. Akt. Plusquamperf. Ind. Akt. Plusquamperf. Konj. Akt. Fut. II Ind. Akt.
1. Pers. Sg.
verberav‑i
verberav‑eri‑m
verberav‑era‑m
verberav‑isse‑m
verberav‑ero
2. Pers. Sg.
verberav‑isti, verberasti
verberav‑eri‑s, verberassis
verberav‑era‑s
verberav‑isse‑s
verberav‑eris
3. Pers. Sg.
verberav‑it
verberav‑eri‑t
verberav‑era‑t
verberav‑isse‑t
verberav‑erit
1. Pers. Pl.
verberav‑imus
verberav‑eri‑mus
verberav‑era‑mus
verberav‑isse‑mus
verberav‑erimus
2. Pers. Pl.
verberav‑istis
verberav‑eri‑tis
verberav‑era‑tis
verberav‑isse‑tis
verberav‑eritis
3. Pers. Pl.
verberav‑erunt, verberav‑ere
verberav‑eri‑nt
verberav‑era‑nt
verberav‑isse‑nt
verberav‑erint

Perfektstamm Passiv

Perf. Ind. Pass. Perf. Konj. Pass. Plusquamperf. Ind. Pass. Plusquamperf. Konj. Pass. Fut. II Ind. Pass.
1. Pers. Sg.
verberat‑us sum
verberat‑us sim
verberat‑us eram
verberat‑us essem
verberat‑us ero
2. Pers. Sg.
verberat‑us es
verberat‑us sis
verberat‑us eras
verberat‑us esses
verberat‑us eris
3. Pers. Sg.
verberat‑us est
verberat‑us sit
verberat‑us erat
verberat‑us esset
verberat‑us erit
1. Pers. Pl.
verberat‑i sumus
verberat‑i simus
verberat‑i eramus
verberat‑i essemus
verberat‑i erimus
2. Pers. Pl.
verberat‑i estis
verberat‑i sitis
verberat‑i eratis
verberat‑i essetis
verberat‑i eritis
3. Pers. Pl.
verberat‑i sunt
verberat‑i sint
verberat‑i erant
verberat‑i essent
verberat‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs. Akt.
verberans verberantis
Part. Fut. Akt.
verberaturus a um
Part. Perf. Pass.
verberatus a um
Gerundium
verbera‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
verberandus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
verbera
verbera‑te
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Akt. Pass.
Infinitiv Präs.
verberare
verbera‑ri, verbera‑rier
Infinitiv Perf.
verberav‑isse
verberat‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
verberatur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
verberat‑um iri

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
verberans
verberans
verberans
Gen. Sg.
verberant‑is
verberant‑is
verberant‑is
Dat. Sg.
verberant‑i
verberant‑i
verberant‑i
Akk. Sg.
verberant‑em
verberant‑em
verberans
Abl. Sg.
verberant‑e
verberant‑e
verberant‑e
Nom. Pl.
verberant‑es
verberant‑es
verberant‑ia
Gen. Pl.
verberant‑ium
verberant‑ium
verberant‑ium
Dat. Pl.
verberant‑ibus
verberant‑ibus
verberant‑ibus
Akk. Pl.
verberant‑es, verberant‑is
verberant‑es, verberant‑is
verberant‑ia
Abl. Pl.
verberant‑ibus
verberant‑ibus
verberant‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
verberat‑us
verberat‑a
verberat‑um
Gen. Sg.
verberat‑i
verberat‑ae
verberat‑i
Dat. Sg.
verberat‑o
verberat‑ae
verberat‑o
Akk. Sg.
verberat‑um
verberat‑am
verberat‑um
Abl. Sg.
verberat‑o
verberat‑a
verberat‑o
Nom. Pl.
verberat‑i
verberat‑ae
verberat‑a
Gen. Pl.
verberat‑orum
verberat‑arum
verberat‑orum
Dat. Pl.
verberat‑is
verberat‑is
verberat‑is
Akk. Pl.
verberat‑os
verberat‑as
verberat‑a
Abl. Pl.
verberat‑is
verberat‑is
verberat‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
verberatur‑us
verberatur‑a
verberatur‑um
Gen. Sg.
verberatur‑i
verberatur‑ae
verberatur‑i
Dat. Sg.
verberatur‑o
verberatur‑ae
verberatur‑o
Akk. Sg.
verberatur‑um
verberatur‑am
verberatur‑um
Abl. Sg.
verberatur‑o
verberatur‑a
verberatur‑o
Nom. Pl.
verberatur‑i
verberatur‑ae
verberatur‑a
Gen. Pl.
verberatur‑orum
verberatur‑arum
verberatur‑orum
Dat. Pl.
verberatur‑is
verberatur‑is
verberatur‑is
Akk. Pl.
verberatur‑os
verberatur‑as
verberatur‑a
Abl. Pl.
verberatur‑is
verberatur‑is
verberatur‑is

Gerundium

Gen.
verbera‑ndi
Dat.
verbera‑ndo
Akk.
verbera‑ndum
Abl.
verbera‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
verberand‑us
verberand‑a
verberand‑um
Gen. Sg.
verberand‑i
verberand‑ae
verberand‑i
Dat. Sg.
verberand‑o
verberand‑ae
verberand‑o
Akk. Sg.
verberand‑um
verberand‑am
verberand‑um
Abl. Sg.
verberand‑o
verberand‑a
verberand‑o
Nom. Pl.
verberand‑i
verberand‑ae
verberand‑a
Gen. Pl.
verberand‑orum
verberand‑arum
verberand‑orum
Dat. Pl.
verberand‑is
verberand‑is
verberand‑is
Akk. Pl.
verberand‑os
verberand‑as
verberand‑a
Abl. Pl.
verberand‑is
verberand‑is
verberand‑is