Konjugation zu «mētīrī, mētior, mēnsus sum»

Konjugation zu «mētīrī, mētior, mēnsus sum»

Präsensstamm

Präs. Ind. Präs. Konj. Imperf. Ind. Imperf. Konj. Fut. I Ind.
1. Pers. Sg.
meti‑or
meti‑a‑r
meti‑eba‑r
meti‑re‑r
meti‑a‑r
2. Pers. Sg.
meti‑ris, meti‑re
meti‑a‑ris, meti‑a‑re
meti‑eba‑ris, meti‑eba‑re
meti‑re‑ris, meti‑re‑re
meti‑e‑ris, meti‑e‑re
3. Pers. Sg.
meti‑tur
meti‑a‑tur
meti‑eba‑tur
meti‑re‑tur
meti‑e‑tur
1. Pers. Pl.
meti‑mur
meti‑a‑mur
meti‑eba‑mur
meti‑re‑mur
meti‑e‑mur
2. Pers. Pl.
meti‑mini
meti‑a‑mini
meti‑eba‑mini
meti‑re‑mini
meti‑e‑mini
3. Pers. Pl.
meti‑u‑ntur
meti‑a‑ntur
meti‑eba‑ntur
meti‑re‑ntur
meti‑e‑ntur

Perfektstamm

Perf. Ind. Perf. Konj. Plusquamperf. Ind. Plusquamperf. Konj. Fut. II Ind.
1. Pers. Sg.
mens‑us sum
mens‑us sim
mens‑us eram
mens‑us essem
mens‑us ero
2. Pers. Sg.
mens‑us es
mens‑us sis
mens‑us eras
mens‑us esses
mens‑us eris
3. Pers. Sg.
mens‑us est
mens‑us sit
mens‑us erat
mens‑us esset
mens‑us erit
1. Pers. Pl.
mens‑i sumus
mens‑i simus
mens‑i eramus
mens‑i essemus
mens‑i erimus
2. Pers. Pl.
mens‑i estis
mens‑i sitis
mens‑i eratis
mens‑i essetis
mens‑i eritis
3. Pers. Pl.
mens‑i sunt
mens‑i sint
mens‑i erant
mens‑i essent
mens‑i erunt

Verbalstämme: Nominalformen auf einen Blick

Part. Präs.
metiens metientis
Part. Fut.
mensurus a um
Part. Perf.
mensus a um
Gerundium
meti‑e‑ndi ‑ndo ‑ndum ‑ndo
Gerundivum
metiendus a um, metiundus a um

Imperative

Sg. Pl.
Imperativ I
meti‑re
meti‑mini
Imperativ II, 2. Pers.
Imperativ II, 3. Pers.

Infinitive

Infinitiv Präs.
metiri
Infinitiv Perf.
mens‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse
Infinitiv Fut.
mensur‑um ‑am ‑um ‑os ‑as ‑a esse

Partizip Präsens Aktiv (PPA)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
meti‑ens
meti‑ens
meti‑ens
Gen. Sg.
meti‑ent‑is
meti‑ent‑is
meti‑ent‑is
Dat. Sg.
meti‑ent‑i
meti‑ent‑i
meti‑ent‑i
Akk. Sg.
meti‑ent‑em
meti‑ent‑em
meti‑ens
Abl. Sg.
meti‑ent‑e
meti‑ent‑e
meti‑ent‑e
Nom. Pl.
meti‑ent‑es
meti‑ent‑es
meti‑ent‑ia
Gen. Pl.
meti‑ent‑ium
meti‑ent‑ium
meti‑ent‑ium
Dat. Pl.
meti‑ent‑ibus
meti‑ent‑ibus
meti‑ent‑ibus
Akk. Pl.
meti‑ent‑es, meti‑ent‑is
meti‑ent‑es, meti‑ent‑is
meti‑ent‑ia
Abl. Pl.
meti‑ent‑ibus
meti‑ent‑ibus
meti‑ent‑ibus

Partizip Perfekt Passiv (PPP)

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
mens‑us, metitus
mens‑a
mens‑um
Gen. Sg.
mens‑i
mens‑ae
mens‑i
Dat. Sg.
mens‑o
mens‑ae
mens‑o
Akk. Sg.
mens‑um
mens‑am
mens‑um
Abl. Sg.
mens‑o
mens‑a
mens‑o
Nom. Pl.
mens‑i
mens‑ae
mens‑a
Gen. Pl.
mens‑orum
mens‑arum
mens‑orum
Dat. Pl.
mens‑is
mens‑is
mens‑is
Akk. Pl.
mens‑os
mens‑as
mens‑a
Abl. Pl.
mens‑is
mens‑is
mens‑is

Partizip Futur Aktiv

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
mensur‑us
mensur‑a
mensur‑um
Gen. Sg.
mensur‑i
mensur‑ae
mensur‑i
Dat. Sg.
mensur‑o
mensur‑ae
mensur‑o
Akk. Sg.
mensur‑um
mensur‑am
mensur‑um
Abl. Sg.
mensur‑o
mensur‑a
mensur‑o
Nom. Pl.
mensur‑i
mensur‑ae
mensur‑a
Gen. Pl.
mensur‑orum
mensur‑arum
mensur‑orum
Dat. Pl.
mensur‑is
mensur‑is
mensur‑is
Akk. Pl.
mensur‑os
mensur‑as
mensur‑a
Abl. Pl.
mensur‑is
mensur‑is
mensur‑is

Gerundium

Gen.
meti‑e‑ndi
Dat.
meti‑e‑ndo
Akk.
meti‑e‑ndum
Abl.
meti‑e‑ndo

Gerundivum

mask. fem. neutr.
Nom. Sg.
meti‑end‑us, metiund‑us
meti‑end‑a, metiund‑a
meti‑end‑um, metiund‑um
Gen. Sg.
meti‑end‑i, metiund‑i
meti‑end‑ae, metiund‑ae
meti‑end‑i, metiund‑i
Dat. Sg.
meti‑end‑o, metiund‑o
meti‑end‑ae, metiund‑ae
meti‑end‑o, metiund‑o
Akk. Sg.
meti‑end‑um, metiund‑um
meti‑end‑am, metiund‑am
meti‑end‑um, metiund‑um
Abl. Sg.
meti‑end‑o, metiund‑o
meti‑end‑a, metiund‑a
meti‑end‑o, metiund‑o
Nom. Pl.
meti‑end‑i, metiund‑i
meti‑end‑ae, metiund‑ae
meti‑end‑a, metiund‑a
Gen. Pl.
meti‑end‑orum, metiund‑orum
meti‑end‑arum, metiund‑arum
meti‑end‑orum, metiund‑orum
Dat. Pl.
meti‑end‑is, metiund‑is
meti‑end‑is, metiund‑is
meti‑end‑is, metiund‑is
Akk. Pl.
meti‑end‑os, metiund‑os
meti‑end‑as, metiund‑as
meti‑end‑a, metiund‑a
Abl. Pl.
meti‑end‑is, metiund‑is
meti‑end‑is, metiund‑is
meti‑end‑is, metiund‑is